ทัวร์แคนาดา พักโรงแรมวิวน้ำตกไนแองการ่า 2 คืนทัวร์แคนาดา พักโรงแรมวิวน้ำตกไนแองการ่า 2 คืน

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์แคนาดา พักโรงแรมวิวน้ำตกไนแองการ่า 2 คืน

รหัสทัวร์ : GRAND CANADA 12 DAY (CX)
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 16 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 179,900 บาท
2 1 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 179,900 บาท
3 15 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 179,900 บาท
4 5 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 179,900 บาท
5 16 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 179,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  นั่ง เฮลิคอปเตอร์ ชมน้ำตกไนแองการ่า
 • 2
  ชมทะเลสาบ Moraine Lake ทะเลสาบที่สวยราวกับสรวงสวรรค์
 • 3
  ชมทะเลสาบ Lake Louise ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคนาดา
 • 4
  ชมน้ำตก Niagara Falls หนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 • 5
  ชมทะเลสาบ Peyto lake ทะเลสาบสีฟ้าสวยที่สุดในแคนาดา รูปร่างคล้ายสุนัขจิ้งจอก
 • 6
  ชมทะเลสาบ Maligne Lake ล่องเรือชมเกาะ Spirit Island ทะเลสาบที่ใช้การโปรโมทแคนาดา
 • 7
  ชมทะเลสาบ Emerald lake ทะเลสาบมรกต แห่งอุทยาน Yoho
 • 8
  ชมทุ่งน้ำแข็ง Columbia Icefield + Snow Coach
 • 9
  ชมหมุ่บ้าน Banff หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตเทือกเขา Canadian Rockies
 • 10
  ชมเมือง Vancouver เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของแคนาดา
 • 11
  ชมเกาะ Victoria ได้รับฉายาว่าเมืองแห่งสวน
 • 12
  ชมเมือง Ottawa เมืองท่องเที่ยวและเมืองหลวงของแคนาดา
 • 13
  ชมเมือง Toronto เมืองเศรษฐกิจสำคัญของแคนาดา
 • 14
  ล่องเรือชมพันเกาะ 1,000 Island
 • 15
  ชมหมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE หมู่บ้านน่ารักแถบน้ำตกไนแองการ่า
 • 16
  ชมวิวน้ำตกไนแองการ่า พร้อมรับประทานอาหารบนหอคอย Skylon Tower
 • 17
  ชมวิวเมืองโตรอนโตบนคอย CN Tower
 • 18
  ชมสวน Butchart หนึ่งในสวนที่สวยที่สุดในโลก
 • 19
  ชมสะพาน CAPILANO SUSPENSION BRIDGE + สวน Stanley Park

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์แคนาดา
ทัวร์แคนาดา เจาะลึก พักโรงแรมวิวน้ำตกไนแองการ่า 2 คืน
Grand Canada 12 วัน 9 คืน
โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก (CX)

DAY1

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ (แคนาดา) - ชมเมือง - สะพานคาปิลาโน่ – ย่านแกสทาวน์

 • 08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิก Cathay pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 •  11.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX750   (ใช้เวลาประมาณ 2.45 ชม.)
 •  15.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 •  16.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX838 (ใช้เวลาประมาณ 12 ชม.)

************** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล **************

(เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซน ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งเวลาที่แคนาดาจะช้าประเทศไทยกว่าประมาณ 14 – 15 ชั่วโมง)

 •  13.20 น.  เดินทางถึงสนามบินแวนคูเวอร์ (Vancouver)  มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก แวนคูเวอร์เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม น่าประทับใจและติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก
 • นำท่านเดินทางสู่ สะพานคาปิลาโน่ (CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) สะพานแขวนที่มีความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดับของแม่น้ำคาพิลาโน่ ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมากสามารถรองรับเครื่องบินรบจำนวน 10 ลำได้ในคราวเดียวกัน ขณะที่ท่านเดินข้ามเหวลึกนั้น ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกำลังบินร่อนอยู่กลางหุบเขา  เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้าน ท่านจะได้พบกับป่าไม้แบบเขตร้อนชื้นซึ่งมีแม่น้ำ “คาปิลาโน่” ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด
 • นำท่านเที่ยวชม ย่านแกสทาวน์ (GasTown)เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สำหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง จากนั้นนำท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำจะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 RIVER ROCK HOTEL VANCOUVER หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY2

แวนคูเวอร์ - เกาะวิคตอเรีย – สวนบูชาร์ด - เสาโทเทม - พักบนเกาะวิคตอเรีย

 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsaw Wassen) เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่   เกาะวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว
 • นำท่านชมเมืองวิกตอเรีย (Victoria) ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งสวน” (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย  (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา
 • นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -1896
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ
 • นำท่านชมสวนบีคอนฮิลล์ (Beacon Hill Park) อีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง โดยส่วนแห่งนี้มีพื้นที่ 75 ไร่ (185 เอเคอร์) อยู่ติดกับชายฝั่งทางตอนใต้ของเมืองวิกตอเรีย ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นที่สุดภายในส่วนก็คงจะเป็น โทเทม (Totem) หรือ เสาโทเทม (Totem pole) ซึ่งมีความสูงปuระมาณ 38.8 เมตร (127 ฟุต)
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle Historical Museum) ซึ่งภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุควิกตอเรียน และเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเข้าชมสวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด นำท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทั้งการจัดสวนแบบชังเค่น,สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารอิตาเลี่ยน
DELTA HOTELS BY MARRIOTT VICTORIA RESORT หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว          

DAY3

วิคตอเรีย – แวนคูเวอร์ – คัลการี

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ กลับสู่เมืองแวนคูเวอร์ หากมีเวลานำท่านเดินเล่นชมเมือง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์
 •  16.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองคัลการี โดย สายการบิน สายการบิน AC / WF
 •  18.31 น. เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA)** หมายเหตุ รอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **
 •  เมืองคัลการี เป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
SHERATON CAVALIER CALGARY HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

คัลการี – เทือกเขาร๊อคกี้ TRANS CANADIAN - อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ – ถนนสายโรแมนติค Icefields Parkway – โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - SNOW COACH - GLACIER WALKER - แจสเปอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตเทือกเขาร๊อคกี้ Rocky Mountains หรือ Canadian Rockies เป็นเทือกเขาที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่มากที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นแนวเทือกเขาที่ทอดข้ามผ่านตั้งแต่ทางด้านเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา ยาวไปจนถึงรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมเทือกเขาร็อคกี้ เมาน์เทน จะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) และอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) รัฐแอลเบอร์ตา (Alberta) ซึ่งมีเส้นทางขับรถชมยอดเขาที่สวยงามมาก ๆ โดยเฉพาะบนเส้นทาง Icefields Parkway และ Trans-Canada Highway สู่อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ ให้ท่านชื่นชมธรรมชาติสุดสวยตลอดการเดินทาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield)
 • นำท่านขึ้นรถ Snow Coach มุ่งหน้าสู่ลานน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ เป็นธารน้ำแข็ง Glacier ที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆ กับเมืองหนึ่งเมือง เป็นเนินเขาที่มีหิมะปกคลุมหนาเป็นเมตร เรียกได้ว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของนักสกี นำท่านชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตานับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ และธารน้ำแข็งเพย์โต้กลาเซียร์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการนั่งรถ Snow Coach ผ่านทุ่งน้ำแข็ง และ เก็บภาพความทรงจำและความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแคนาดาแห่งนี้
 • จากนั้นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ GLACIER WALKER เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าเป็นทางเดินกระจกใสยื่นจากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้วัสดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื้องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

BEST WESTERN JASPER INN & SUITES  หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน ส่วนมากเป็นสไตล์แบบชาเล่ต์ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY5

แจสเปอร์ - ทะลเสาบ Maligne Lake - ล่องเรือชม Spirit Island - ทะเลสาบ Peyto lake - อุทยานแห่งชาติโยโฮ – ทะเลสาบ Emerald Lake - เลคหลุยส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำนท่านเดินทางสู่ทะเลสาบมาลีน เลค (Maligne Lake) ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 5 ของแคนาดา ถือเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในโลก เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำเขียวใส มีความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร
 • นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบ โดยเรือจะพาท่านล่องเข้าไปยังเกาะเล็กๆ แวะให้ท่านลงไปเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของวิวและชม Spirit Island ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีต้นสนอยู่บนเกาะสวยงาม เป็นที่ถูกใช้โปรโมทการท่องเที่ยวของแคนาดา  อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมทะเลสาบ Peyto lake หรือทะเลสาบรูปสุนัขจิ้งจอก ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด1 ใน 5 ของแคนาดา ความพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้นอกจากรูปร่างของทะเลสาบคล้ายสุนัขจิ้งจอกแล้ว  สีของน้ำในทะเลสาบยังเป็นสีฟ้าสวยงาม ได้รับการยอมรับว่าเป็นทะเลสาบที่มีสีฟ้าของน้ำในทะเลสาบสวยที่สุดในเขตเทือกเขาร๊อคกกี้
 • นำท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิวเหนือทะเลสาบท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกสีฟ้าสวยงดงาม
 • นำท่านสู่เข้าสู่อุทยานโยโฮ ( Yoho Nation Park) อีกหนึ่งอุทยานในเขตเทือกเขาร็อคกี้ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามไม่แพ้อุทยานอื่นๆ
 • นำท่านชมทะเลสาบมรกต ( Emerald lake) ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 5 ของแคนาดา ทะเลสาบน้ำแข็งที่มีความสวยงาม มีน้ำสีเขียวมรกต (สีเทอร์คอยซ์) ที่เกิดจากแร่ธาตุของกราเซียที่ไหลลงสู่ทะเลสาบกระทบกับแสงแดดจะมีสีสวยงามยิ่งนัก  อิสระให้ท่านเดินชื่นชมทะเลสาบตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดา ที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุด ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 2 ของแคนาดา

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 LAKE LOUISE INN หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน ส่วนมากเป็นสไตล์แบบชาเล่ต์ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ พักเมืองข้างเคียง **

DAY6

ทะเลสาบ Lake Louise - ทะเลสาบ Moraine lake - อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ - น้ำตก Bow falls – แบมฟ์ – ชมเมือง - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - คัลการี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม ทะเลสาบโมเรน ( Moraine Lake ) ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยราวกับสรวงสวรรค์ อาจกล่าวได้ว่านี้คือทะเลสาบที่สวยที่สุดในแคนาดาก็ว่าได้ ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 2 ของแคนาดา  โดยสีของน้ำในทะเลสาบเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แห่งนี้อยู่ในวัลลีย์ ออฟ เดอะ เท็น พีกส์ (Valley of the Ten Peaks) เป็นจุดที่มีทัศนียภาพน่าถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา โดยทิวทัศน์ของทะเลสาบดังกล่าวเคยเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ด้านหลังธนบัตร 20 ดอลลาร์แคนาดา ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ห่างจากเลก หลุยส์ประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,884 เมตร  โดยเหนือทะเลสาบมีจุดชมวิวเหนือทะเลสาบให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของทะเลสาบได้ช่วงสวยงาม อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านชม ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดาที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุด ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 2 ของแคนาดา เป็นทะเลสาบที่มีชื่อของรัฐอัลเบอร์ตา โดยชาวยุโรปคนแรกที่มาเห็นความงามของทะเลสาบหลุยส์ คือ นักสำรวจชื่อ ทอม วิลสัน (Tom Wilson) ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1882 มีสีเขียวมรกต และได้ตั้งชื่อว่าทะเลสาบมรกต แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1914  จึงได้ชื่อใหม่ว่า Lake Louise เพื่อเป็นเกียรติ แก่เจ้าหญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อัตเบอร์ตา พระธิดาองค์หนึ่งของควีนวิกตอเรีย เนื่องจากเจ้าหญิงได้ติดตามพระสวามีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ในแคนาดา  จึงได้ชื่อตามพระนามของเจ้าหญิง ทะเลสาบหลุยส์ตั้งอยู่เหนือเมืองแบมฟ์ขึ้นไปราว 60 กิโลเมตร ทะเลสาบอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แบมฟ์ (Bunff ) เมืองเล็กๆน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สามารถเที่ยวเมืองแบมฟ์ได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำและสัมผัส เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะสกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น
 • เดินทางขึ้นสู่เทือกเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) ภูเขาสูงที่เป็นจุดกำเนิดของบ่อน้ำร้อนในอุทยานแห่งชาติ เมื่อฝนตกลงที่ยอดเขาน้ำฝนจะไหลผ่านชั้นกำมะถันลงไปรวมกันในทางน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากใต้โลก เมื่อสะสมมากเข้าน้ำที่ไหลออกมาจากพื้นดินใต้ภูเขาจะกลายเป็นน้ำร้อน ซึ่งบางแห่งไม่มีทางน้ำไหล ทำให้น้ำร้อนใต้ดินพุ่งออกมาตามรอยปริแตกของชั้นหินกลายเป็นน้ำพุร้อนขึ้นมา นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN GONDOLA LIFT) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขาคือยอดแซนซัน (SANSON PEAK) ความสูง 2,337 เมตร
 • นำท่านชม น้ำตก BOW FALLS ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง THE RIVER OF NO RETURN นำแสดงโดย มาริลีน มอนโร
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมืองแบมฟ์ เมืองเล็กๆ น่ารัก ให้ท่าได้เลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย  จนได้เวลา
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองคัลการี เมืองหน้าด่านสู่ประตูเทือกเขาร็อคกี้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 MARRIOTT AIRPORT CALGARY HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

คัลการี – ออตตาวา - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินคัลการี
 • 10.00 น.ออกเดินทางจากสนามบินเมืองคัลการี โดยสายการบิน AC / WF

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

 อิสระอาหารกลางวัน บริษัทคืนเงินสดท่านละ 30 CAD

 • 15.47 น. เดินทางถึงสนามบินออตตาวา (Ottawa)
 • นำท่านชมเมืองออตตาวา (Ottawa) เป็นเมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ให้เที่ยวชมมากมาย เมืองออตตาวา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำออตตาวา (Ottawa River) อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ และยังเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปัจจุบันเมืองออตตาวาได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปอเมริกา และยังเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสะอาดเป็นอันดับ 2 ในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่สะอาดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 แล้วเสร็จใน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจน
 • นำท่านถ่ายรูปกับอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) ซึ่งเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มีการจัดแสดงภาพวาด, รูปปั้น และรูปถ่ายเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชั่นในการจัดแสดงก็คงจะเป็น รูปปั้นแมงมุมยักษ์ (The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชัวส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชาวฝรั่งเศส ซึ่งถูกจัดแสดงไว้บริเวณทางเข้าหลักของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 MARRIOTT HOTEL OTTAWA  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

ออตตาวา – คิงส์ตัน - ล่องเรือชม 1000 Island - ไนแองการ่า พักห้องวิวน้ำตก 2 คืน

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก                    

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คิงส์ตัน (Kingston) ซึ่งเป็นเมืองเล็กเมืองหนึ่งของแคนาดา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบออนแทริโอจบกับแม่น้ำเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence River) เป็นจุดเริ่มต้นของ 1000 Island คิงส์ตันเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของประเทศแคนาดา แต่ด้วยเนื่องจากเป็นเมืองขนาดเล็กทำให้ถูกโจมตีจากอเมริกา ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนเมืองหลวงใหม่เป็น มอนทรีอัล โตรอนโต และเป็นออตตาวา ในที่สุด
 • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านล่องเรือชมความงดงามของพันเกาะ (1,000 Island)
 • ชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่อุทยานน้ำตกไนแองการ่าและเมืองไนแองการ่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (RED LOBSTER)

 MARRIOTT NIAGARA FALLS HOTEL (ห้องวิวน้ำตก ) หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (2 คืนติด) 

ห้องพักวิวน้ำตก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด และชื่นชม แสง สี ยามค่ำคืน

DAY9

ไนแองการ่า - หมู่บ้านไนแองการ่า ออน เดอะ เลค - Niagara Outlet - ดินเนอร์ Skylon Tower

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไนแองการ่า ออน เดอะ เลค (NIAGARA ON THE LAKE) หมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนแทริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงาม ชมหอนาฬิกา ที่โดดเด่นสวยงาม และบ้านแต่ละหลังมีความสวยงาม น่ารัก และจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ทําการเกษตรและอุตสหกรรมทําไวน์เป็นหลัก
 • นำท่านสู่ไนแองการ่า ช้อปปิ้งเอาท์เลต (Niagara Shopping Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับน้ำตกไนแองการ่า มีร้านค้ากว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นต้น

 อิสระอาหารกลางวัน บริษัทคืนเงินสดท่านละ 30 CAD

 • นำท่านขึ้นหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพื่อให้ท่านได้ชมวิวชั้นบนของหอคอยสกายลอนเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของน้ำตกไนแองการ่า

พิเศษให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ำบนหอคอยสกายลอน

 MARRIOTT NIAGARA FALLS HOTEL (ห้องวิวน้ำตก) หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

ห้องพักวิวน้ำตก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด และชื่นชม แสง สี ยามค่ำคืน

DAY10

ไนแองการ่า – พิเศษ นั่ง เฮลิคอปเตอร์ ชมน้ำตกไนแอลการ่า - ล่องเรือ Hornblower - โตรอนโต้ – ชมเมือง - ขึ้นหอคอย CN Tower – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุด พิเศษ!! นำท่านนั่ง เฮลิคอปเตอร์ ชมความยิ่งใหญ่อลังการน้ำตกไนแองการ่า ให้ท่านได้เห็นอีกมุมหนึ่งถึงความยิ่งใหญ่ รับรองว่าท่านจะประทับใจเป็นอย่างยิ่ง มาถึงที่แล้วเสียดายหากท่านไม่ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตก

  **ท่านใดไม่ประสงค์นั่งเฮลิคอปเตอร์ ทางบริษัทฯคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท หรือ หากไม่สามารถนั่งได้อันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท ***

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ กับโปรแกรมการ ล่องเรือในน้ำตกไนแองการ่า (Hornblower Niagara Cruises) น้ำตกที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่สวยงามติดอันดับโลก ให้ท่านได้ชมความงดงามของน้ำตกไนแองการ่า ที่ประกอบด้วยสองน้ำตกใหญ่ คือน้ำตกอเมริกัน (AMERICAN FALL) และ น้ำตกแคนาดา (CANADIAN FALL) หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางน้ำที่ชื่อว่า GOAT  ISLAND น้ำตกอเมริกัน อยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างและความสูงน้อยกว่า เพียง 320 เมตรเท่านั้น ส่วนน้ำตกแคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า มีความกว้างถึง 790 เมตร มีความสูงมากกว่าและสวยงามกว่าในฝั่งสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 2 ใน 3 ของน้ำตกไนแองการ่า ตั้งอยู่ในเขตประเทศแคนาดา
 • นำท่านเดินเที่ยวชม จุดชมวิว TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงาม และได้ยินเสียงดังกึกก้องของน้ำตก พร้อมทั้งละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับสายน้ำตกสวยงามเป็นอย่างยิ่งอิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง โตรอนโต้ (TORONTO) เมืองหลวงของรัฐออนแทริโอ นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของแคนาดา และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก
 • นำท่านชมย่านโรงกลั่นสุราเก่าแก่ (Distillery District) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1832 เพื่อใช้เป็นคลังเก็บสินค้า ปัจจุบันได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยอาคารจำนวน 45 หลัง ซึ่งเปิดให้บริการเป็นร้านค้าและคาเฟ่ อาคารส่วนใหญ่ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพแบบคลาสสิคที่สร้างด้วยอิฐแดงสไตล์วิคตอเรียน
 • นำท่านเดินทางสู่ EATON และ THE BAY ห้างสรรพสินค้าย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ยีนส์ GUESS, LEVIS, ESPRIT, POLO, GAP, DKNY เครื่องสำอาง (Clinique, Elizabeth Arden, Mac) มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้าแฟชั่นชั้นนำของแคนาดา และอเมริกา ตามอัธยาศัย
 • นำท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN TOWER) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก  ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างจุใจ ได้เวลานำท่านเที่ยวชมเมืองโตรอนโต้ เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนาดา เมืองนี้มีประชากร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่ และเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สำคัญ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้
DAY11

โตรอนโต - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

 • 01.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX829

********** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล **************

DAY12

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

 • 05.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน CX705
 • 10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


แชร์ให้เพื่อน