ทัวร์แกรนด์เบเนลักซ์ เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – ลักซ์เซมเบิร์กทัวร์แกรนด์เบเนลักซ์ เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – ลักซ์เซมเบิร์ก

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์แกรนด์เบเนลักซ์ เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – ลักซ์เซมเบิร์ก

รหัสทัวร์ : GRAND BENELUX 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 4 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 109,900 บาท
2 26 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 109,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมู่บ้านสุดสวยของเนเธอร์แลนด์
 • 2
  ชมหมู่บ้าน Dinant หนึ่งหมู่บ้านสุดสวยของเบลเยี่ยม
 • 3
  ชมเมือง Bruges เมืองที่สวยที่สุดของเบลเยี่ยม Unesco
 • 4
  ชมเมือง Gent สวยระดับโลก ของประเทศเบลเยี่ยม Unesco
 • 5
  ชมเมือง Delft เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยเป็นอันดับ 2 ของเนเธอร์แลนด์
 • 6
  ชมกรุง Amsterdam เมืองสำคัญของเนเธอร์แลนด์
 • 7
  ชมกรุง Brussels เมืองหลวงของเบลเยี่ยม
 • 8
  ชมประเทศเล็ก Luxembourg สุดสวย
 • 9
  ชมหมู่บ้านกังหัน Kinderdijk โบราณอายุกว่า 100ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco
 • 10
  ชมหมู่บ้านชาวประมง Volendam ริมทะลสุดสวย
 • 11
  ชมหมู่บ้านกังหัน Zaanse Schans สุดสวย
 • 12
  ชมบ้าน Cube Houses บ้านทรงลูกเต๋าสุดแปลก
 • 13
  ชม ศาลโลก กรุงเฮกเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์
 • 14
  ชมเมือง Antwerp หนึ่งในเมืองสวยของเบลเยี่ยม
 • 15
  ชมเมือง Tournai เมืองสวยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco
 • 16
  ชม Atomium อีกหนึ่งสัญลักษณ์กรุงบรัสเซลส์
 • 17
  ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นชมวิวบ้านเรือนสุดสวย
 • 18
  ล่องเรือ ชมวิวเมืองบรูจน์
 • 19
  ล่องเรือ Leideplein ชมวิวกรุงอัมสเตอร์ดัม

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์แกรนด์เบเนลักซ์
เส้นทางเจาะลึก เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – ลักซ์เซมเบิร์ก 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

บรัสเซลส์ – ดินองท์ - ลักซ์เซมเบิร์ก

 • 00.30 น. ออกเดินทางบินตรงสู่บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934
 • 07.40 น. เดินทางถึงสนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยี่ยม (Unseen) เมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ (Namur) ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน จากนั้นนำท่านนั่ง CABLE CAR ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี ค.ศ.1821
 • นำท่านกลับลงสู่ด้านล่างนำท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ประเทศ ลักซ์เซมเบิร์ก (Luxembourg)ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก มีพื้นที่เพียง 2,586 ตร.กม. เป็นประเทศเล็กๆ แต่ติดอันดับความร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก และยังเป็นที่ตั้งขององค์การสำคัญๆของ EU อีกด้วย นำท่านสู่เมืองลักซ์เซมเบิร์กย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของ บ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 DOUBLE TREE BY HILTON LUXEMBOURG CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

**หมายเหตุ ลักซ์เซมเบิร์ก มีโรงแรมจำกัด ทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง **

DAY3

ลักซ์เซมเบิร์ก – ROERMOND OUTLET - อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่  ROERMOND OUTLET หนึ่งใน Outlet ที่ดีและใหญ่ที่ที่สุดในยุโรป ซึ่งตั้งอยู่พรมแดน 3 ประเทศ คือ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม มีแบรนด์เนมชั้นนำมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ อาทิ เช่น PRADA , GUCCI , BALLY , TOD’S , FRED PERRY , BIRKENSTOCK , ARMANI , VERSACE , SUPERDRY , MULBURY ,  NIKE , SKECHERS , TOMMY HIlFIGER เป็นต้น

 เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย คืนเงิน 20 EURO / ท่าน  

 • นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองเศรษฐกิจสำคัญของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITYหรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

**หมายเหตุ อัมสเตอร์ดัม มักมีการจัดงานแฟร์  ทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง **

DAY4

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น (Unseen) – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียรไนเพชร - ดัมสแควร์ - พิเศษล่องเรือ Leideplein

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนนหมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn) (เราคือบริษัททัวร์ไทยบริษัทแรกๆที่จัดเข้าไปเที่ยว)อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บ้านกีธูร์น เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ จนได้รับฉายาวว่า เวนิซ แห่งเนเธอร์แลนด์
 • แถมฟรี นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 
 • นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์น ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์

 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม
 • นำท่านชมโรงงานเจียรไนเพชร ที่มีชื่อเสียงและฝีมือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านเข้าสู่ จตุรัสดัมสแควร์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้งสำคัญ
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พิเศษ!!! หลังพระอาทิตย์ตกดิน นำท่านล่องเรือ Leidseplein เพื่อชม Amsterdam Light Festival Cruise  ให้ท่านได้ชมความสวยงามตามคูคลองที่มีการตกแต่งประดับไฟช่วงคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 20 มกราคม เท่านั้น  ห้ามพลาดสวยมาก

MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

อัมสเตอร์ดัม - ซานส์ สคันส์ – โวเลนดัม - กรุงเฮก – เดลฟต์ – รอตเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่หมู่บ้าน ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ และให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโวเลนดัม (Volendam) หรือบางครั้งมักถูกเรียกว่า “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี” (The Pearl Of The Zuiderzee) เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่ สีสันสวยงามน่ารัก เต็มไปด้วยร้านรวงน่ารักๆ และเรือสวยๆที่จอดเทียบท่า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรือเดินตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่ กรุงเฮก  (The Hague) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็น เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจาก กรุงอัมสเตอร์ดัม และเมืองท่าเรือรอตเตอร์ดัม
 • ผ่านชมและแวะถ่ายรูปศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) อันโด่งดัง กับคนไทยในคดีเขาพระวิหาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟต์ (Delft) เมืองที่สวยที่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม, คลอง, จักรยานและเซรามิกส์สีน้ำเงินและสีขาวมีชื่อเสียงระดับโลก
 • นำท่าน ชมเขตเดลฟต์เก่า (De Oude Delft) ที่มีอายุ กว่า 750 ปี ที่เกิดจากการเจาะหรือขุด คลองเก่าแก่ที่สุดของเดลฟต์จนก่อเกิดเป็นชุมชนโดยรอบ ต่อมาให้กลายเป็นต้นแบบในหลายคลองของเมืองอื่น ๆ ใช้เป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลียงชีวิตชาวเมือง เหล่านี้ยังคงความภาคภูมิใจของเดลฟต์ ชมศาลาว่าการเมือง โบสถ์ประจำเมือง พร้อมอิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองรอตเตอร์ดัม (ROTTERDAM) เมืองที่ทันสมัยที่สุด ของประเทศเนเธอร์แลนด์ สมัยก่อนเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่รุ่งเรืองที่สุดในศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสู่อุตสาหกรรมและการค้าขาย แต่ในปี ค.ศ. 1940 ประเทศเยอรมันได้ทิ้งระเบิดเพื่อทำลายศูนย์กลาง และท่าเรือของเมืองแห่งนี้ลง หลังจากที่ถูกทำลาย เมืองนี้ได้ถูกสร้างใหม่ ทำให้มีตึกรูปร่างแปลกๆ ล้ำสมัยเกิดขึ้นมากมาย และกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองรอตเตอร์ดัมไปเลย ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทำให้ที่นี่มีระบบการขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟที่ต้องสะอาดและตรงเวลา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MARRIOTT HOTEL ROTTERDAM หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

**หมายเหตุ รอตเตอร์ดัม มักมีการจัดงานแฟร์  ทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง **

DAY6

รอตเตอร์ดัม – บ้านลูกเต๋า - หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ ( Unesco) - แอนต์เวิร์ป - บรูจน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองรอตเตอร์ดัม อาคารศิลปะร่วมสมัยที่สร้างขึ้นนับตั้งแต่ปี 1914 เพื่อใช้เป็นที่ทำการของเมือง ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของรูปปั้นที่ตั้งอยู่ภายในและการจัดแต่งสวนที่สวยงาม
 • นำท่านถ่ายรูปกับ CUBE HOUSES เป็นบ้านทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา ถูกสร้างไว้บนเสาหกเหลี่ยม เป็นรูปร่างที่แปลกมากเลยค่ะ จุดประสงค์หลักที่สร้างบ้านลักษณะนี้คือเพื่อประหยัดพื้นที่การใช้สอยนั่นเอง
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (Kinderdijk) เป็นกลุ่มกังหันลม 19 หลังบนพื้นที่ราบลุ่มที่ทำงานร่วมกันเป็นระบบบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่อายุเกือบ 280 ปี และได้รับสถานะเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997 ( Unesco) กังหันในคินเดอร์ไดค์ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี 1927 ทำหน้าที่ผันน้ำจากคลองต่างๆ ในที่ราบแถบนั้นลงสู่แม่น้ำ Lek เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วม คินเดอร์ไดค์ มีกังหันรวมกัน ทั้งหมดถึง 19 ตัว โดย มีระบบการก่อสร้างไม่เหมือนกัน กังหัน8 ตัว เป็นแบบก่อสร้างด้วยอิฐที่เหลือเป็นแบบก่ออิฐครึ่งนึงรวมกับมุงหญ้าคา และกังหันลมไม้ระแนง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แอนต์เวิร์ป (Antwerp) เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงบรัสเซลส์ มีประชากรกว่าครึ่งล้านคนอาศัยอยู่ที่นี่ เมืองแอนท์เวิร์ปเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก
 • นำท่านชม Cathedral of Our Lady เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศเบลเยี่ยม เป็นที่เลื่องลือถึงถึงความงดงามที่ถูกประดับตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ์ ซุ้มประตู รูปปั้น ทางเดิน เรียกได้ว่าทุกอย่างงดงามไร้ที่ติ ด้านในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของ Peter Paul Rubens ซึ่งเป็นศิลปินชื่อดัง ชาวแอนต์เวิร์ป เปิดให้ผู้คนที่หลงไหลในงานศิลปะ สามารถเข้าไปชมกันได้
 • นำท่านถ่ายรูปกับศาลากลางเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ที่ผสมผสานสไตล์เฟลมิชเข้ากับอิตาเลียนได้อย่างลงตัว เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บรูจน์ (Bruges) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และยังติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก)

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 24 พ.ย.  – 31 ธ.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวย สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป     

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
 ARAGON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

**หมายเหตุ บรูจน์ มีโรงแรมจำกัด ทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง **

DAY7

บรูจน์ – ล่องเรือ - ทัวร์เน - บรัสเซลส์ ช้อปปิ้งถนน Avenue Louise

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเยี่ยมชมเมือง บรูจน์ เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco และเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเฟลนเดอร์ เมืองที่คูคลองล้อมรอบเมือง ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอระฆังแห่งบรูจน์ ที่มีบันไดกว่า 300 ขั้น ให้นักท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสามรถชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามได้อย่างรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจำเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวกัน

** แถมฟรี ** นำท่านนั่งเรือชมวิวเมืองบรูจน์  ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของเมืองผ่านการนั่งเรือ ซึ่งเรือจะนำท่านลัดเลาะคลองต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที   (หมายเหตุ :  หากเรืองดให้บริการไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ทัวร์เน (Tournai) หรือในภาษาภาษาดัตช์ เรียกว่า Doornik เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเบลเยี่ยม และมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากมาย
 • นำท่านชมมหาวิหารโนเทรอดาม (Notre-Dame Cathedral) เป็นสถานที่สำคัญของเมืองทัวร์เน ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 ตัวอาคารตรงกลางเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ รายล้อมด้วยหอคอยขนาดใหญ่สไตล์โกธิคถึง 5 หลัง ภายในวิหารถูกตกแต่งด้วยกระจกสีเเบบโมเสกไว้อย่างสวยสดงดงาม นอกจากนี้ยังมีภาพวาดโบราณและจิตรกรรมฝาผนังที่มีอายุถึง 700 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco ในปีค.ศ.2000
 • นำท่านถ่ายรูปกับหอระฆังแห่งทัวร์เน (Belfry of Tournai) เป็นหอระฆังสูง 72 เมตร ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเบลเยี่ยม จนได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เมื่อขึ้นไปด้านบนสุดของหอระฆัง สามารถมองเห็นวิวของเมืองทัวร์เนทั้งหมดได้อย่างชัดเจน จึงทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดอีกที่หนึ่งเลย
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรป และเป็น ที่ตั้งขององค์กรสำคัญมากมายหลายองค์กร  นำท่านช้อปปิ้งบนถนน Avenue Louise ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุด มีร้านแบรนด์ชั้นนำตั้งเรียงรายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง อาทิเช่น  Chanel , Hermes, Louis Vuitton, Dior , Moncler , Zara , H&M รองเท้ากีฬา ห้างสรรพสินค้าอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

** เมือง บรัสเซลส์ ติด 1 ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดของยุโรปที่มีการจัดตลาดคริสมาร์ต 2017**  พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 30 พ.ย.  – 7 ม.ค.ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่สวย สวยเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

**หมายเหตุ บรัสเซลส์ มักมีการจัดงานแฟร์  ทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง **

DAY8

บรัสเซลส์ – เกนต์ - จตุรัสกรองด์ปลาซ – เจ้าหนูยื่นฉี่ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เกนต์ (Ghent) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม นำท่านชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์ย่านจตุรัสใจกลางเมืองเป้นที่ตั้งของโบสถ์  St Bavo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนานมากครับ โดยพื้นที่เดิมตรงนี้นั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco) อีกด้วย ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย หรือนั่งจิบกาแฟด้านหน้าร้านกาแฟเท่ห์ที่น่ารักมากมามาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางกลับกรุงบรัสเซลส์
 • นำท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม จากนั้น ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ประทับใจกับหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต ชม แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิชอคโกแล๊ตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
 
RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

**หมายเหตุ บรัสเซลส์ มักมีการจัดงานแฟร์  ทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง **

DAY9

บรัสเซลส์ - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 13.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 935
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน