ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์

รหัสทัวร์ : ROMANTIC ALPINE 10Day (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 115,900 บาท
2 26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62 115,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  พิเศษ Dinner สุดโรแมนติคบนยอดเขา Harder Klum
 • 2
  แถมฟรีขึ้น รถรางชมวิวพาโนรามา เหนือหมู่บ้านฮอลสตัล
 • 3
  นั่ง NORDKETTE CABLE CAR ขึ้นชมวิวเหนือเมืองอินน์สบรูค
 • 4
  ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSEE LAKE ทะเลสาบที่น้ำใสสะอาดที่สุดในยุโรป !!
 • 5
  ล่องเรือทะเลสาบ BRIENZ LAKE หนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์
 • 6
  ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST เดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot)
 • 7
  ชมวิวยอดเขา HARDER KULM จุดชมวิวสุดสวยเหนือเมืองอินเทอร์ลาเก้น (UNSEEN)
 • 8
  ชมหมู่บ้าน MITTENWALD หมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรีย สุดสวย (Unseen)
 • 9
  ชมหมู่บ้าน RAMSAU หมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์สวยมาก (Unseen)
 • 10
  เข้าชมปราสาท NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย
 • 11
  เข้าชมปราสาท LINDERHOF CASTLE ปราสาทแสนสวยที่สมบูรณ์ที่สุดของพระเจ้าลุดวิกที่ 2
 • 12
  ชมพระราชวัง RESIDENT MUNICH PALACE พระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุด (UNSEEN)
 • 13
  ชมหมู่บ้าน HALLSTATT / ST.WOLFGANG หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ในออสเตรีย
 • 14
  ชมเมือง INNSBRUCK หนึ่งในเมืองสวยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • 15
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก
 • 16
  ชมเมือง INTERLAKEN / LUCERN เมืองดังของสวิสฯ
 • 17
  ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย
 • 18
  ชมพิพิธภัณฑ์รถ BMW WELT
 • 19
  ชมโบสถ์ ETTAL โบสถ์สุดสวยในแคว้นบาวาเรีย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ (ตามรอยลิขิตรัก)
10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

มิวนิค - BMW WELT - พระราชวังเรสซิเดนซ์ – จัตุรัสมาเรียน - ช้อปปิ้ง

 • 00.50 น. ออกเดินทางบินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
 • 07.05 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน
 • นำท่านเดินทางเข้าชม BMW WELT ซึ่งจะบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของรถBMW (BAVARIAN MOTOR WORKS) ซีรี่ส์ต่างๆ ตั้งแต่รุ่นโบราณจนมาถึงรุ่นปัจจุบัน นำท่านชมโลกของ BMW หรือ BMW Welt ในภาษาเยอรมัน หรือ BMW World ในภาษาอังกฤษเป็นอาคารเอนกประสงค์ของ BMW มีทั้งนิทรรศการ BMW มอเตอร์โชว์เป็นทั้งที่ให้บริการลูกค้าของ BMW เป็นทั้งโชว์รูม และ ศูนย์จำหน่าย BMW มีภัตตาคาร ร้านอาหาร ค้อฟฟี่ช้อป และร้านขายของที่ระลึกของ BMW ไว้บริการลูกค้า
 • นำท่านเข้าชม พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค (Residenz Munich) หรือ Residenz München สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1385 ที่นี่ถูกยกให้เป็นพระราชวังใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศเยอรมัน เคยเป็นที่ประทับและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ปี! และยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภาเยอรมันในสมัยนั้นๆ อีกหลายยุคสมัยด้ว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นตลาดเรียกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็นที่ตั้งของ New Town Hall ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น้ำพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชว์ระบำตุ๊กตาในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. และ 17.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 COURTYARD MUNICH CITY EAST HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว หมายเหตุ : โรงแรมเมืองมิวนิค มักมีการจัดแฟร์หากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY3

มิวนิค - ฮอลสตัท – นั่งรถรางชมวิวพาโนรามา - เซนต์ วูลฟ์กัง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำจากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์

แถมฟรี ท่านขึ้นรถรางขึ้นสู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนราม่า ให้ท่านได้ชมวิวเมืองฮอลสตัท และทะเลสาบจากด้านบน

(รถรางเปิดให้บริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – พ.ย. เท่านั้น )

(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น เนื่องสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือมีการปิดปรับปรุงหรือทางรถรางไม่เปิด ให้ขึ้นชม  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ขึ้นชม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า )

 • เดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง นำท่านชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนต์วูฟกัง มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY4

เซนต์วูฟกัง – เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือทะเลสาบโคนิงซี - หมู่บ้านรามเซา (Unseen) - อินน์สบรูค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็น ศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่
 • นำท่านล่องเรือสู่  ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่น้ำใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบอันงามพิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งใน โลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโลมิว อันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ (หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เนื่องสภาพอากาศมาเอื้ออำนวยต่อการล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ลูกทัวร์ท่านละ 10 ยูโร)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน รามเซา (Ramsau) เราเป็นบริษัททัวร์แรกที่จัดเข้าไปเที่ยว (ทัวร์ไทยไปน้อยมาก แต่รับรองว่าสวยมาก )  หมู่บ้านเล็กๆ Unseen ของเยอรมันที่ติดกับพรมแดนออสเตรียที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความสวยงามของวิวทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน(St.Sebatian) เป็นฉาก มีสะพานไม้เล็กทอดข้ามแม่น้ำ Arche ที่ไหลตัดผ่านหมู่บ้าน โดยมีฉากหลังของเทือกเขาเอลป์เป็นฉากหลัง
 • นำท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือสามารถเข้าชมด้านในโบสถ์ได้ฟรี
 • นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูค (Innsbruck) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน “Inn River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เพราะอากาศดีมากผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียต่างก็ต้องติดใจมาพักผ่อนในเมือง แห่งนี้  ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวสองข้างทางที่สวยงาม ตามถนนเส้นทางอัลไพน์ ผ่านทั้งเทือกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บ้าน ทุ่งหญ้า
 • นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคํา (Goldenness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus) ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เข้าไปในศตวรรษที่18 ทำให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเด้นเนอร์ แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) ที่สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่16 เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยังเคยใช้ต้อนรับ อะคันตุกะจากต่างแดน มาแล้วอย่างมากมาย
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังฮอฟบูร์ก “Hofburg Palace” พระราชวังที่ราชสำนักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบันทึกภาพสวยจากอาคาร เรอเนสซองส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรีย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองอินน์สบรูค มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY5

อินน์สบรูค - Nordkette Cable Car – มิดเท็นวาลด์ - เอ็ททาล - ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ – ฟุสเซ่น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสบรรยากาศ Nordkette Cable Car ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1928 แต่ได้ผ่านการปรับปรุงมาหลายต่อหลายครั้ง รวมถึงการแปลงโฉมครั้งล่าสุดให้ดูทันสมัยขึ้น รถกระเช้าและสถานีสองแห่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีรางวัลเป็นประกันอย่างซาฮา ฮาดิด แม้แต่ตัวอาคารเองซึ่งมีรูปร่างโค้งมนคล้ายเมฆก็ยังเป็นจุดที่น่าถ่ายภาพแม้ไม่มีทิวทัศน์ภูเขาโดยรอบก็ตาม
 • นำท่านเดินทางสู่สถานี Congress เพื่อนำท่านนั่งรถไฟสู่สถานี Hungerburg
 • นำท่านเปลี่ยนเป็นนั่งกระเช้า เดินทางสู่สถานี Seegrube ที่ความสูง 1,905 เมตรในวันที่อากาศสดใส คุณจะเห็นไปไกลถึงชายแดนอิตาลีซึ่งมีหุบเขาและหุบเหวอยู่ตรงกลางจากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นไปถึงสถานีสุดท้ายคือ Hafelekar ซึ่งอยู่ที่ความสูง 2,255 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างหุบเขาแห่ง Innsbruck ทางฝั่งหนึ่งกับธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของเทือกเขาแอลป์อีกฝั่งหนึ่ง ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่าง
 • จากนั้นนำท่านเดินออกเดินทางสู่เมือง มิดเท็นวาลด์ (Mittenwald)พรมแดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรีย หมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลป์ และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านติดอันดับความสวยของเยอรมัน  ถือเป็นสถานที่ UNSEEN ของเยอรมันด้วย นำท่านชมเมืองสูดอากาศอันบริสุทธิ์ เดินเล่นนั่งจิบกาแฟ ชมวิวทิวทัศน์หรือเลือกสินค้าที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่เมือง เอ็ททาล (Ettal)
 • นำท่านเข้าชม สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอ็ททาล ( Kloster Ettal) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1330 ตรงกับวันนักบุญวีตาลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดย จักรพรรดิลุดวิกที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือลุดวิกชาวบาวาเรียน (Ludwig the Bavarian) ที่หุบเขากราสแวง (Graswang valley) ตามที่พระองค์ได้ให้คำปฏิญาณไว้หลังจากกลับมาจากประเทศอิตาลี ตรงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการค้าขายระหว่างประเทศอิตาลีและเมืองเอาก์สบูร์ก ประเทศเยอรมนี ตามตำนานกล่าวว่าม้าของจักรพรรดิลุดวิกผงกหัวสามครั้งตรงที่ที่ต่อมาเป็นที่สร้างอารามเดิม ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งรูปปั้นพระแม่มารีย์ ที่เรียกกันว่า “Frau Stifterin” หรือ “Ettal Madonna” (เอ็ททาลมาดอนนา) เป็นศิลปะตระกูลปีซาโน (Pisano) ซึ่งเป็นของขวัญที่จักรพรรดิลุดวิกทรงมอบให้แก่อาราม รูปปั้นนี้กลายมาเป็นเรลิกที่ผู้แสวงบุญนิยมกันมาสักการะ อารามนี้อุทิศให้แก่แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

หมายเหตุ :  การเข้าชมด้านในโบสถ์บางวันหากมีพิธีสำคัญจะไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ให้ชมได้แค่เพียงภายนอกเท่านั้น

 • นำท่านเข้าชมปราสาทลินเดอร์ฮอฟ (Linderhof) 1 ใน 3 ปราสาทที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 ได้สร้างขึ้นมานับเป็นปราสาทหลังที่ 2 ที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือนฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1867 เพราะความประทับใจในพระราชวังแวร์ซายน์ จุดประสงค์เพื่อใช้ล่าสัตว์และถือว่าเป็นปราสาทที่เล็กที่สุดใน 3 ปราสาทที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น โดยใช้เวลาสร้างถึง 4 ปี แบบศิลปะร็อกโคโคแบบฝรั่งเศส  นำท่านเข้าชมห้องภายในปราสาท ซึ่งเปิดให้ท่านชมเพียง 9 ห้องเท่านั้น เช่น บัลลังก์เปลือกหอย,ห้องบรรทมห้องเสวย,ห้องแต่งตัว เป็นต้น ซึ่งถูกตกแต่งได้อย่างวิจิตรอลังการมาก ถือว่าเป็นปราสาทเล็กๆ แต่อัดแน่นไปด้วยสถาปัตยกรรมและความสวยงามจริงๆ
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
LUITPOLDPARK-HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

หมายเหตุ : ฟุสเซ่นเป็นเมืองเล็กๆ มีโรงแรมจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองอื่นแทน

DAY6

ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานชไตน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Schloss Neuschwanstein) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงที่แดนเนรมิต พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรียมีพระประสงค์ให้จัดสร้างเพื่อเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คน และเพื่ออุทิศให้แก่กวีชื่อริชาร์ด วากเนอร์ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื่องอัศวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin)
 • นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด (เวลาเปิด-ปิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย  จากนั้นนำท่านเข้าชมด้านในของปราสาท ให้ท่านได้ชมห้องต่างๆซึ่งมีความวิจิตรพิศดารยิ่ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนูขาหมูเยอรมัน

 • นำท่านลงจากปราสาทสู่ด้านล่างด้วยรถม้า ให้ท่านสนุกสนานเปลี่ยนบรรยากาศและไม่ต้องย้อนเส้นทาง  หมายเหตุ : เนื่องจากปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งในหน้าหนาวทำให้มีหิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลี่ยนรายการการขึ้น-ลง หรือการเข้าชมปราสาทเนื่องมากจากสภาพอากาศ หรือวันหยุดสำคัญต่างๆ)
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

RADISSON BLU LUZERN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองลูเซิร์น มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY7

ลูเซิร์น - เบิร์น - ยอดเขา Harder Kulm - อินเทอร์ลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช๊อคโกแลต ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
 • ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง
 • แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น
 • นำท่านนั่งรถไฟหลังคากระจกสู่ ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ (Harder Kulm) ภูเขาลูกน้อยแห่งเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ความสูง 1,322 เมตร ดื่มด่ำบรรยากาศดินแดนสามขุนเขา ไอเกอร์ (Eiger) , เมิ้นซ์ (Monch) และจุงเฟรา (Jungfrau) ที่ถูกขนาบด้วยสองทะเลสาบ อันเป็นที่มาของชื่อเมือง คือทะเลสาบเบรียนส์ และ ทูน ให้ท่านได้เดินสู่สะพานชมวิวอันตระการตา สามขุนเขาแห่งแดนจุงเฟราน์

 พิเศษ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  Harder Kulm

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์และทูน โดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราน์เป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์

 METROPOLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองอินเทอร์ลาเก้น มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY8

อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอร์วาล เฟียร์ส – ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาล (Grindelwald) จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ด้านบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร สู่ กรินเดอร์วาล เฟียร์ส (Grindelwald First) ( สถานที่ถ่ายทำละคร ลิขิตรัก)  พระเอกแห่งขุนเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร
 • อิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งจะมีปรับเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล เช่น First Flyer  / Snow Sledge / ปั่นจักรยาน เป็นต้น ( ไม่รวมในค่าทัวร์ )
 • จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเดินไปชมทะเลสาบ Bachalp lake ทะเลสาบเล็กๆ สุดสวยบนยอดเขา ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชม. ( ทะเลสาบจะเปิดให้ชมตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. –  ต.ค.เท่านั้น )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

 • นำท่านเดินทางลงสู่ด้านล่าง นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเบรียนซ์ (Brienz)  จากนั้นนำท่านล่องเรือชมทะเลสาบเบรียนซ์ ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติของสองฝั่งทะเลสาบเบรียนซ์ ซึ่งจะได้เห็นความพิเศษที่มีน้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้าเทอควอยซ์ หรือ สีฟ้าอมเขียวมรกต สวยงดงามที่หาดูได้ยากมากเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น  (หมายเหตุ หากมีเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการล่องเรือ)
 • เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งนาฬิกาสวิส อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นต้นหรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลักชื่อ, สินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เป็นต้น (ร้านค้าในเมืองอินเทอลาเก้น ช่วงเดือน มี.ค. – ต.ค. ร้านค้าส่วนใหญ่เปิด ถึง 4 ทุ่ม)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 METROPOLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองอินเทอร์ลาเก้น มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY9

ซูริค - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทำการเช็คอินและทำภาษี
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน