ทัวร์ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก 9 วัน

รหัสทัวร์ : FINLAND - NORWAY - DENMARK 9 DAYS (AY)
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 169,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  พักโรงแรมกระจกสไตล์ Igloo NORTHERN LIGHTS VILLAGE สะดวกสบายมีห้องอาบน้ำในตัว
 • 2
  นำท่านออกล่าแสงเหนือด้วย HEATING SLEDGE
 • 3
  ชมเรือ + ลอยตัวในน้ำ กับเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO
 • 4
  สนุกสนานกับการ จับปูยักษ์ King Crab
 • 5
  สนุกสนานกับกิจกรรม การขับ SNOW MOBILE + นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ + นั่งเลื่อนสุนัข Husky
 • 6
  ชมหมู่บ้านซานตาครอส SANTA CLAUS VILLAGE
 • 7
  ชมโรงแรมน้ำแข็ง ICE HOTEL
 • 8
  สนุกสนานกับกิจกรรมตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING
 • 9
  ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
 • 10
  ชมสวนสาธารณะวิกเกอร์แลนด์
 • 11
  ชมพระราชวัง AMALIENBORG PALACE
 • 12
  ชมรูปปั้นนางเงือก LITTLE MERMAID
 • 13
  ชม กรุงออสโล เมืองหลวงประเทศนอร์เวย์
 • 14
  ชม กรุงโคเปนเฮเก้น เมืองหลวงประเทศเดนมาร์ค
 • 15
  พักบนเรือสำราญ DFDS

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก
HELSINKI – OULU – KEMI – ROVANIEMI – LEVI – IVALO – KIRKENES – OSLO – DFDS – COPENHAGEN 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ (AY) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 144
DAY2

เฮลซิงกิ - โอวลู – นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์ - เคมิ - SNOW EXPERIENCE 365

 • 05.20 น.  เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  เมืองหลวงของฟินแลนด์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 07.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินโอวลู โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 435
 • 09.50 น. เดินทางถึง สนามบินโอวลู (OULU)
 • เมืองโอวลูตั้งอยู่บนชายฝั่ง BAY OF BOTHNIA ใกล้กับเส้นอาร์กติก เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือของฟินแลนด์ เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าในภูมิภาค และยังเป็นที่รู้จักในด้านเป็นเมืองเทคโนโลยี ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่นสกี มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีสีสันและมักมีเทศกาลมากมายที่สร้างความคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
 • นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการนั่งเลื่อนลากโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลานหิมะ ท่านสามารถให้อาหาร และสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร  เชิญท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองโอวลู บริเวณถนนคนเดิน และถ่ายภาพกับรูปปั้นตำรวจรูปร่างอ้วนน่ารักที่เรียกว่า “TORIPOLLIISI” ถือเป็นไฮไลท์ของเมืองที่ไม่ควรพลาดตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ำลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia)  อีกหนึ่งเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ต้องการมาสัมผัสความเย็นยะเยือกของน้ำแข็ง
 • นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเคมิ (Kemi Church) โบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรันที่ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและตั้งอยู่กลางเมืองเกมิ สถาปนิกชื่อดังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโบสถ์หลังนี้เป็นชาวฟินแลนด์ชื่อว่า “โจเซฟ สเตนแบค” (Josef Stenback) สร้างเสร็จและเปิดให้ชาวคริสต์เข้าทำพิธีได้ตั้งแต่ปี 1902 ภายในสามารถจุได้ประมาณ 1,000 คน ในปี 2003 มีการบูรณะครั้งใหญ่จนทำให้โบสถ์ยิ่งสวยงามและดูใหม่สดใส เป็นโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์แห่งเกมิ เป็นศาสนาสถานที่ได้รับความเคารพนับถือจากชาวเมืองเป็นอย่างมาก
 • นำท่านเดินทางสู่ SNOW EXPERIENCE 365 ซึ่งเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ภายในจะมีกำแพงที่มีหิมะปกคลุม ทางเดินที่ทำจากน้ำแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลักน้ำแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจและทดลองกับกิจกรรม ice slide

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
SCANDIC KEMI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

เคมิ - Sampo Icebreaker – อุทยานสัตว์ป่ารานัว - โรวาเนียมี

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • 08.15 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
 • นำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) หรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้วนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก ในอดีตเป็นเรือตัดน้ำแข็งของรัฐบาลฟินแลนด์ ซึ่งใช้ล่องในอ่าวบอทเนีย มีน้ำหนักถึง 3,500 ตัน สร้างขึ้นในปี 1961 การล่องเรือแซมโป้ จะให้ความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นที่สุดในช่วงเวลาที่น่าจดจำของธรรมชาติในอาร์กติก ในขณะที่เรือขนาดใหญ่แบ่งน้ำแข็งออกเป็นสองฝั่ง พร้อมกับชื่นชมความงามของทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ ประกอบกับท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ที่สะท้อนกระทบปุยหิมะที่ปกคลุมเป็นสีขาวบริสุทธิ์ เรือตัดน้ำแข็งนี้จะเจาะน้ำแข็งที่หนากว่า 1 เมตร เพื่อสร้างอ่างอาบน้ำที่หนาวจับขั้วหัวใจให้นักท่องเที่ยวลองท้าทายลงไปนอนลอยคอในน้ำแข็งแบบเย็นสุดขั้ว  สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานสัตว์ป่ารานัว (Ranua Wildlife Park)ให้ท่านได้ชมสวนกลางแจ้งที่กว้างขวางที่รวบรวมสัตว์ขั้วโลกเหนือประมาณ 50 สายพันธุ์กว่า 200 ตัว ชมสายพันธุ์สัตว์ที่น่าหลงใหล เช่นหมีขั้วโลก วูล์ฟเวอรีน และนกฮูกสีเทา
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติคและได้ชื่อว่าเป็น The Official Hometown of Santa Claus ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิมะ สลับกับทิวสน และผืนน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง นับเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก ซึ่งสามารถเห็นได้เพียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์นี้เท่านั้น
 • นำท่านเดินทางชมเมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติคและได้ชื่อว่าเป็น The Official Hometown of Santa Claus
 • ชมโบสถ์ประจำเมืองโรวาเนียมี (Rovaniemi Church)
 • นำท่านสู่จัตุรัสลอร์ดิ (Lordi square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เดิมเรียกจัตุรัสนี้ว่า แซมโป สแควร์ ใกล้จัตุรัสเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองโรวาเนียมี อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 SCANDIC PHOJANHOVI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

โรวาเนียมี – HUSKY SAFARI - สุนัขลากเลื่อน – หมู่บ้านซานตาคลอส - เลวี - NORTHERN LIGHTS VILLAGE

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม HUSKY SAFARI  ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน ณ ดินแดนแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล นำท่านถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ
 • นำท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือที่ทำการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย แวะชม ที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานต้าคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นี้
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้านซานตาคลอสที่ประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ภายในหมู่บ้านซานตาครอสแห่งนี้
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเลวี (LEVI) หนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านสกีรีสอร์ทในเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้เคยเป็นสถานที่จัดแข่งขันสกีชิงแชมป์โลกในปี 2012 อีกด้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ NORTHERN LIGHTS VILLAGE เป็นโรงแรมสไตล์ CABIN หลังคากระจก สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด พร้อมห้องน้ำส่วนตัว และห้องอาบน้ำแบบฝักบัวภายในห้องพักเป็นการเปิดประสบการณ์การเฝ้ามองแสงเหนือในรูปแบบใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม (เวลา Check in ปกติ 16.00 น.)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรมที่พัก

 NORTHERN LIGHTS VILLAGE หรือเทียบเท่า

**นำท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่ง HEATING SLEDGE (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) หากไม่สามารถออกล่าแสงเหนือโดย HEATING SLEDGE ได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยานพาหนะ ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

DAY5

เลวี - ซาลิเซลก้า - อิวาโล่ - SNOW MOBILE - Ice Fishing

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลิเซลก้า (Saariselka) เมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีชื่อเสียง อย่างมากทางด้านที่พักและรีสอร์ท

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอิวาโล่ (IVALO) เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำอิวาโล่ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์ค ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งดินแดนแห่งศูนย์กลางชาวแลปป์ (Lapland) ซึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มักเป็นชาวแลปป์ หรือซามิ (Sami) ซึ่ง ปัจจุบันเหลืออยู่ไม่มากนัก
 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOW MOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
 • นำท่านเดินทางสู่แม่น้ำอิวาโล่
 • นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรม Ice Fishing เป็นอีกกิจกรรมที่น่าลอง เมื่อมาเยือนฟินแลนด์ ดินแดนแห่งหิมะ วิธีการก็คือ เขาจะใช้เครื่องเจาะน้ำแข็งลงไปให้ลึกจนถึงระดับที่เป็นน้ำ แล้วเอาเบ็ดหย่อนลงไปในรู จากนั้นก็รอปลากินเหยื่อ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก IVALO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY6

อิวาโล่ - เคิร์กเคเนส - KING CRAB SAFARI - โรงแรมหิมะ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคิร์กเคเนส (KIRKENES) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ATCTIC CIRCLE) ซึ่งมีเขตติดกับประเทศรัสเซีย และยังเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคบาเรนส์ (BARENTS) เป็นอีกเมืองหนึ่งของนอร์เวย์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีกิจกรรมมากมายสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ สุนัขลากเลื่อน, กวางลากเลื่อน, SNOW MOBILE, กิจกรรมจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI), การตกปลาในน้ำแข็ง, การนอนใน SNOW HOTEL และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้เลือกทำกัน
 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก โดยจะนำท่านนั่งรถลากเลื่อนโดย SNOWMOBILE ไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างเพื่อนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อ

พิเศษ!!!  ให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

 • นำท่านชม โรงแรมหิมะ (SNOW HOTEL) ซึ่งทำมาจากน้ำแข็งและหิมะ เปิดทำการในปี 2006 ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม – เดือนเมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักถูกตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะเป็นรูปแบบต่างๆ บาร์ เตียงโต๊ะและเก้าอี้เป็นน้ำแข็ง โดยจะมีการรักษาอุณหภูมิไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส ซึ่งภายนอกอาจติดลบได้ถึง -30 องศาเซลเซียส อิสระให้ท่านชมโรงแรมหิมะตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • 18.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเคิร์กเคเนส
 • 20.35 น. ออกเดินสู่กรุงออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4479
 • 22.45 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล นำท่านตรวจรับสัมภาระ

RADISSON BLU HOTEL OSLO AIRPORT  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ช้อปปิ้ง – DFDS

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ
 • นำท่านชม สวนสาธารณะวิกเกอร์แลนด์ (Vigeland Sculpture Park) เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ผลงานของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ‘ ปฏิมากรชื่อดัง โดยได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ บาวท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท ที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ที่ใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เชิญชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ โดยผลงานชิ้นเอกสูงถึง5.5ฟุต ชื่อ Monolitten และรูปหล่อสำริด ชื่อ Angry Littleboy อันถือว่าสัญลักษณ์ของกรุงออสโล
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (The Viking Ship Museum) สถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหนึ่งในพาหนะชิ้นสำคัญที่สุดของโลกอย่างเรือไวกิ้ง และพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะไม่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยหากไม่มีการจัดแสดงเรือไวกิ้งโบราณ 3 ลำอายุพันกว่าปีที่เคยจมอยู่ใต้ดินรอบๆ ออสโลฟยอร์ดและมีการขุดพบในปี 1867 หรือเมื่อ 150 ปีก่อน สันนิษฐานว่าเรือไวกิ้งที่ขุดค้นพบนี้สร้างขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยยังอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ มีเพียงบางลำเท่านั้นที่แตกหักไปบ้างจากเรี่ยวแรงของรถแทรกเตอร์ที่เข้าไปบุกเบิกพื้นที่บริเวณที่เรือถูกฝังอยู่และพบเรือเข้าโดยบังเอิญก่อนจะมีการเริ่มต้นขุดค้นกันอย่างเป็นทางการ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ ราคาค่อนข้างสูง เนื่องจาก นอร์เวย์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก
 • 15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) หรือ SCANDINEVIAN SEA WAY  ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ

(กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน)

 นำคณะพักบนเรือสำราญ DFDS หรือ SCANDINAVIAN SEAWAYS (Overnight Cruise) / ห้องพักคู่ แบบ SEA VIEW

รับประทานอาหารค่ำ แบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ

DAY8

โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศ                       

 • 09.45 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือกรุงโคเปนเฮเก้น
 • รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมเมือง
 • นำท่านชม เดอะลิตเติ้ล เมอร์เมด (LITTLE MERMAID) รูปปั้นเงือกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปีค.ศ. 1913
 • ชม น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้น มาเที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้ง แต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยเก็ต (STROGET) ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโคเปนเฮเก้นตามอัธยาศัย
 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเอเก้น
 • 20.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 960
 • 22.45 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
DAY9

เฮลซิงกิ - สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 00.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 143
 • 15.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน