ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ 10 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน

รหัสทัวร์ : EUROPE PARADISE 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 30 ธ.ค. 65 - 8 ม.ค. 66 165,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 007
 • 2
  ชมหมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านริมหน้าผาที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ (UNSEEN)
 • 3
  ชมหมู่บ้าน HALLSTATT หมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ในออสเตรีย
 • 4
  ชม NEUSCHWANSTEIN CASTLE ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย
 • 5
  ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSSEE LAKE ทะเลสาบที่น้ำใสสะอาดที่สุดในยุโรป !!
 • 6
  ชมหมู่บ้าน RAMSAU หมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์สวยมาก (UNSEEN)
 • 7
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบสุดสวยของสวิตเซอร์แลนด์ (UNSEEN)
 • 8
  หมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย (UNSEEN)
 • 9
  ชมหมู่บ้าน SPIEZ หมู่บ้านเล็กแสนสวยริมทะเลสาบทูน (UNSEEN)
 • 10
  ชมหมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 11
  ชมเมือง INNSBRUCK หนึ่งในเมืองสวยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • 12
  ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย
 • 13
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
เยอรมัน – ออสเตรีย – สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

มิวนิค (เยอรมัน) - จัตุรัสมาเรียน - ชมเมือง - ซาลสบวร์ก

 • 00.50 น. นำท่านเดินทางสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
 • 07.05 น. ถึงสนาบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมิวนิค (Munich)  เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเบียร์เยอรมัน และยังเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของเยอรมันอีกด้วย ท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นตลาดเรียกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็นที่ตั้งของ New Town Hall ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น้ำพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในช่วงฤดูร้อนจะมีการโชว์ระบำตุ๊กตาในช่วงเวลา 11.00 น. – 12.00 น. และ 17.00 น.
 • จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุปบริเวณจัตุรัสมาเรียน ตามอัธยาศัย                                                                                                                                            Marienplatz | Munich, Germany | It's been a hot and late sum… | Flickr

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินเล่นชมเมืองถ่ายรุปบริเวณจัตุรัสมาเรียน ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาลสบวร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง  145 กิโลเมตร ใช้เวลา  2 ชม.) เมืองแห่งมนต์ขลังของเสียงดนตรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซาลส์ซาค (Salzach) มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ คำว่าซาลส์ (Salz) ในภาษาเยอรมันแปลว่า เกลือ ซาลส์บวร์ก แปลตามตัวได้ว่า ปราสาทเกลือ ดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งค้าเกลือเก่าแก่มาแต่โบราณ แถวนี้จึงมั่งคั่งร่ำรวยมาตั้งแต่อดีตยุคโรมันSalzburg Wallpapers - Wallpaper Cave

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE HOTEL SALZBURG หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  (พัก2คืน)

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองซาลสบวร์ก มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY3

ซาลสบวร์ก – โกเซา - ฮอลสตัท – ซาลสบวร์ก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโกเซา (Gosau) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ชุมชนเล็กๆ บนแนวเทือกเขาแอลป์ในเขตการปกครอง Gmunden รัฐ Upper Austria ทางตอนกลางของประเทศ ชุมชนนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 มีความอุดมสมบูรณ์ โกเซาลายล้อมไปด้วย ธรรมชาติและป่าไม่อันแสนอุดมสมบูรณ์ ให้ท่านได้สัมผัสป่าไม้และลำธารอันแสน อุดมสมบูรณ์ เดิมทีประชากรที่เมืองนี้ ประกอบอาชีพทำเหมืองเกลือมาตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา เป็นรายได้หลักของที่นี่
 • จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบโกเซา (Gosau Lake) ท่านจะชมทัศนียภาพกว้างไกลของธารน้ำแข็ง Dachstein Glacier อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร                                Italy, Toblacher See, Lake, Landscape, Mountains, Snow, Snowy peak HD Wallpapers / Desktop and Mobile Images & Photos
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท (HALLSTATT) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองมรดกโลก ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ ที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของ ถนนซีสตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงามสวยงาม
 • อิสระทุกท่านเดินชมหมู่บ้านฮอลสตัท ถ่ายรูปกับมุมต่าง หรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย          Wallpaper winter, forest, snow, trees, mountains, lake, shore, home, Austria, Hallstatt, Hallstatt images for desktop, section пейзажи - download
 • นำท่านสู่ ฮอลสตัท สกายวอร์ค (Skywalk of Hallstatt) อีกหนึ่งจุดชมวิวสำหรับคนที่ชอบความตื่นเต้น เป็นจุดชมวิวที่ยื่นจากหน้าผาสูงถึง 1,148 ฟุต วิวพาโนรามาของเทือกเขาอัลไพน์ ที่ให้ความรู้สึกราวกับเดินบนอากาศเหนือหลังคาเมืองฮัลล์สตัทท์                                                        Your holiday in Hallstatt / Austria

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์ 

 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองซาลสบวร์ก (Salzburg) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)  นำท่านเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองที่ไม่ซ้ำแบบเมืองใดในโลก
 • จากนั้นถ่ายภาพที่ระลึกหน้า “บ้านพักโมสาร์ท” ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ ถ่ายรูปกับ มหาวิหารซาลซ์บูร์ก (Salzburg Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 774 โดดเด่นด้วยหอระฆังทั้ง 7 ที่มีน้ำหนักถึง 15.7 ตัน และมีเสียงที่ไพเราะเป็นอย่างมาก ด้านในตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบโรก ดูโออ่าและหรูหรา สมกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมแรงศรัทธาของชาวเมืองซาลซ์บูร์กเป็นอย่างมาก
 • ชม จตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) จัตุรัสขนาดใหญ่ พื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ในเมืองอย่าง ตลาดคริสต์มาส ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ตลอดเดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนมกราคม เราจะได้เห็นแสงสีของไฟที่ประดับประดาไปทั่วเมือง พร้อมกับต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางลาน สร้างสีสันให้กับเมืองแห่งนี้ในช่วงหน้าหนาวไม่น้อย                                                                              Christmas markets in Salzburg : Advent in Salzburg : salzburg.info

พิเศษ :  ช่วงระหว่าง วันที่ 11 พ.ย. – 1 ม.ค. ท่านจะได้พบกับเทศกาลตลาดคริสต์มาส

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 MERCURE HOTEL SALZBURG หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองซาลสบวร์ก มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY4

เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิงซี - หมู่บ้านรามเซา (Unseen) - อินน์สบรูค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็น ศูนย์กลางทางการค้าและการสำรวจหาเกลือและสินแร่
 • นำท่านล่องเรือสู่  ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่น้ำใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบอันงามพิสุทธิ์ และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งใน โลกฟยอร์ดแห่งนี้มีความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง 1,250 เมตร ลึก 190 เมตร และตั้งอยู่บนความสูงกว่า 602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
 • นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ                                                              Germany in Winter: Snow, Candlelight and Mulled Wine - Germany Travel

(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เนื่องสภาพอากาศมาเอื้ออำนวยต่อการล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน รามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) เราเป็นบริษัททัวร์แรกที่จัดเข้าไปเที่ยว (ทัวร์ไทยไปน้อยมาก แต่รับรองว่าสวยมาก )  หมู่บ้านเล็กๆ Unseen ของเยอรมันที่ติดกับพรมแดนออสเตรียที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความสวยงามของวิวทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน(St.Sebatian) เป็นฉาก มีสะพานไม่เล็กทอดข้ามแม่น้ำ Arche ที่ไหลตัดผ่านหมู่บ้าน โดยมีฉากหลังของเทือกเขาเอลป์เป็นฉากหลัง
 • นำท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือสามารถเข้าชมด้านในโบสถ์ได้ฟรี จากนั้นอิสระเดินถายรูปตามอัธยาศัย                                                                                                                                            Winter Landscape In The Bavarian Alps With Church Ramsau Germany Stock Photo - Download Image Now - iStock
 • จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 150  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน “Inn River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์ เดิมเป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ แม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวรก เพราะอากาศดีมากผู้ที่เข้ามาปกครองจักรวรรดิออสเตรียต่างก็ต้องติดใจมาพักผ่อนในเมือง แห่งนี้ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวสองข้างทางที่สวยงาม ตามถนนเส้นทางอัลไพน์ ผ่านทั้งเทือกเขาเอลป์ ทะเลสาบ หมู่บ้าน ทุ่งหญ้า                                                                        17 Best Things To Do In Innsbruck, Austria (+ Winter Options!)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 AC HOTEL INNSBRUCK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรม มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY5

อินน์สบรูค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองนําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคํา (Goldenness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus)ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เข้าไปในศตวรรษที่18 ทําให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่16 เป็น โรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยังเคยใช้ต้อนรับ อะคันตุกะจากต่างแดน มาแล้วอย่างมากมาย                                                                            PAUSCHALEN - Hotel Cafe Central
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองอินน์สบรูค ให้ท่านได้ชมบ้านเรือนสีลูกวาดริมแม่น้ำอินน์โดยมีฉากหลังเป็นแนวเทือกเขาเอล์ป หรือให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานชไตน์ (Schloss Neuschwanstein) (ระยะทาง 110  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิจที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก และเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิทรา ที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมไปถึงที่แดนเนรมิต พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรียมีพระประสงค์ให้จัดสร้างเพื่อเป็นที่ประทับอย่างสันโดษ ห่างจากผู้คน และเพื่ออุทิศให้แก่กวีชื่อริชาร์ด วากเนอร์ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างให้เป็นไปตามบทประพันธ์เรื่องอัศวินหงษ์ (Swan Knight Lohengrin) ดังนั้นปราสาทแห่งนี้จึงได้รับการตกแต่งตามเรื่องร่าวในบทประพันธ์ดังกล่าว ปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยคริสทีอัน ยังค์ (Christian Jank) ซึ่งเป็นนักออกแบบทางการละคร มากกว่าที่จะเป็นสถาปนิก                                         Free download World Visits Neuschwanstein Castle In Germany Travel Guide [800x600] for your Desktop, Mobile & Tablet | Explore 47+ Winter Castle Wallpaper | Neuschwanstein Wallpaper,

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ขาหมูเยอรมัน

 • นำท่านขึ้นรถมินิบัส เพื่อขึ้นเข้าชมตัวของปราสาท ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชากษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์
 • จากนั้นนำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด (เวลาเปิด-ปิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย  นำท่านชมด้านในของปราสาท ให้ท่านได้ชมห้องต่างๆซึ่งมีความวิจิตรพิสดารยิ่ง

** หมายเหตุ : ปัจจุบันหลังจากสถานการณ์โควิด รอบการเข้าของปราสาทนอยชวานสไตน์มีการเปลี่ยนแปลง และมีกฎเกณฑ์เยอะมาก (โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้าชมต่อวันน้อยมาก) หากรอบการเข้าชมเต็มหรือเวลาเข้าชมที่ไม่เหมาะทำให้ไปกระทบกับรายการอื่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดเข้าชมด้านในให้ทุกท่านถ่ายรูปด้านนอกปราสาทเท่านั้น**

 • จากนั้นได้เวลานำท่านลงจากปราสาทด้านล่างด้วยรถม้า ให้ท่านสนุกสนานเปลี่ยนบรรยากาศและไม่ต้องย้อนเส้นทาง

หมายเหตุ : เนื่องจากปราสาทนอยชวานสไตน์ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งในหน้าหนาวทำให้มีหิมะปกคลุม อาจมีการปรับเปลี่ยนรายการการขึ้น-ลง หรือการเข้าชมปราสาทเนื่องมากจากสภาพอากาศ หรือวันหยุดสำคัญต่างๆ)

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฟุสเซ่น (Fussen) (ระยะทาง  10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) เมืองฟุสเซ่นตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมัน เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เมืองฟุสเซ่นนั้นขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของตัวตึกรามบ้านช่องเพราะทั้งเมืองจะมีหลากสีสันมากเหมือนกับลูกกวาดสีสวยๆ ทั้งเมืองจนได้รับสมญานามว่า City of candy                                                            Winter Wonderland Füssen

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 LUITPOLDPARK-HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองฟุสเซ่น มีจำนวนจำกัด ทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY6

ฟุสเซ่น - ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (ระยะทาง 288 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์                                                                                  1,699 Lucerne Winter Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 File:"The Lion Monument or the Lion"-Lucerne Switzerland.jpg - Wikimedia Commons
 • จากนั้นนำท่านชม สะพานไม้คาเปล  สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย                                                        5 reasons to visit Lucerne in WINTER | Luzern.com
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์ นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองสวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์  

 RADISSON BLU HOTEL LUCERNE  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

ลูเซิร์น – กรุงเบิร์น - ทะเลสาบบลูซี - สเปียส - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 112 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม                                      Snow in the winter, view of Bern old town over the Aare river, Switzerland Stock Photo | Adobe Stock
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองถ่ายรูปหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมบ่อหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น      10 Best Things to Do in Bern, Switzerland - Go Self Tours

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 58 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย                                                      See why Lake Blausee is stunning during all seasons
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านสปีซ (Spiez) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 25 นาที) หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ริมทะเลสาบทูน (Thun) หนึ่งในทะเลสาบสวยของสวิตเซอร์แลนด์ โดยหมู่บ้านสปีซนี้ตั้งอยู่ระหว่างเมืองทูนและอินเทอลาเก้น  นำท่านเดินชมหมู่บ้านสปีซ ที่รายล้อมด้วยขุนเขาเบื้องหน้าเป็นทะเลสาบทูน นำท่านเดินชมบริเวณท่าเรือสปีซที่มีปราสาท Spiez Castle เป็นจุดไฮไลท์สำคัญของเมือง โดยมี Mount Niesen เขาทรงปิระมิดเป็นฉากหลังของเมือง อิสระให้ท่านเดินชมเมือง              Winter view from Spiez to Thunersee... [Spiez, Interlaken,… | Flickr
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 17 กิโลเมตร ใช้เวลา 25 นาที) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเบรียนซ์และทูนโดยทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้เป็นเมืองทีได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์                                                                                Interlaken ski | ski holidays in Switzerland

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
LINDNER GRAND HOTEL BEAU RIVAGE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY8

อินเทอลาเก้น - หมู่บ้าน ISELTWALD - STECHELBERG ยอดเขาชิลธอร์น 007 - หมู่บ้านเมอเรน - เลาเทอร์บรุนเน่น - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 10 กม.ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz  หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซีรี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้                                                                                                                    Lake Brienz: Iseltwald and Giessbach, peaceful Bernese hideaways - Wanderlust Ale
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน)  และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG (ระยะทาง 26 กม.ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขา Schilthorn  ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเลระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเพลิดเพลิน ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อฟิตส์ กลอเรียตามชื่อในภาพยนตร์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสท่านจะสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง แม้แต่กลุ่มเมฆก็ยังลอยอยู่เบื้องล่าง    Swiss Highlights: Schilthorn - Piz Gloria | Hello Switzerland
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema Schilthorn

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา

 • จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับลงมาด้านล่าง
 • นำท่านแวะเที่ยว หมู่บ้านเมอเรน (MURREN)  (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก                          รีวิวที่เที่ยวมือเริน - ตั๋วมือเริน - ส่วนลดมือเริน - วิธีเดินทางแถวมือเริน, สถานที่ตั้ง, เวลาเปิดทำการ - ที่เที่ยว, โรงแรม และที่กินใกล้มือเริน - Trip.com
 • นำทุกท่านเดินชมเมืองเมอเรน ให้ท่านชื่นชมบรรยากาศเต็มอิ่ม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  (ระยะทาง 7 กม.ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป  อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย                                                                                    Top Things to do in Lauterbrunnen, Switzerland - SSW.
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
LINDNER GRAND HOTEL BEAU RIVAGE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

อินเทอลาเก้น – สนามบินซูริค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน