ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ : CHARMING SWITZERLAND – FRANCE 10 DAYS (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 4 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 189,900 บาท
2 19 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 189,900 บาท
3 2 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 189,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 2
  ขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้าสูงสุดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมวิวยอดเขา MONT BLANC สูงที่สุดในยุโรป
 • 3
  ชมยอดเขา SCHILTHORN ยอดเขาสุดสวย สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ JAMES BOND 007
 • 4
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ
 • 5
  ชมเมือง CHAMONIX หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์ (Unseen)
 • 6
  หมู่บ้าน MURREN หมู่บ้านบนริมหน้าผาที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ (Unseen)
 • 7
  เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ ANNECY หนึ่งในเมืองคูคลองที่สวยติดอันดับโลก (Unseen)
 • 8
  ชมหมู่บ้าน YVOIRE อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen)
 • 9
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง (Unseen)
 • 10
  หมู่บ้าน ISELWALD หมู่บ้านริมทะเลสาบสุดสวย (Unseen
 • 11
  หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ (Unseen)
 • 12
  ชมเมือง INTERLAKEN / LUCERNE เมืองสวยของสวิตเซอร์แลนด์
 • 13
  ชมกรุง PARIS เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส
 • 14
  ถ่ายรูปกับ EIFFEL TOWER ถ่ายรูปกับมุมยอดฮิตต่างๆ ตามรอย Blogger
 • 15
  เข้าชม พระราชวังแวร์ซายน์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • 16
  ถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ พิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 • 17
  ชมประตูชัย และ ช้อปปิ้งถนนชองเซลิเซ่
 • 18
  พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมกรุงปารีสในยามค่ำคืน
 • 19
  นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

10 วัน 7 คืน โดยสารการบินไทย (TG)

ชม 3 ยอดเขาMATTERHORN + MONT BLANC + SCHILTHORN

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์ H  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY
DAY2

ซูริค – ลูเซิร์น - อิเซลทวาล์ด - อินเทอลาเก้น

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)                                                                            Best Things to do in Lucerne, Switzerland
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ทัวร์ยุโรป เม.ย. - พ.ค. 63 เที่ยวสวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์พรีเมียม
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์ นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย                                                10 Best Things to Do in Lucerne - What is Lucerne Most Famous For? - Go Guides
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald)  (ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอควอยส์ Lake Brienz  หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซีรี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้                                                                                                                            Premium Photo | Swiss village iseltwald, switzerland
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน)  และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศแสนสวยของสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีทะเลสาบ2แห่งขนาบข้าง คือทะเลสาบทูน (Thun Lake ) และ ทะเลสาบ (Brienz Lake )อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย                                                                                      Best 10 Things to do in Interlaken [Updated 2021 Travel]

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก2คืน)

หมายเหตุ : เมืองอินเทอลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY3

อินเทอลาเก้น - ทะเลสาบเบลาซ์เซ่ - STECHELBERG - ยอดเขาชิลธอร์น 007 - หมู่บ้านเมอเรน - เลาเทอร์บรุนเน่น - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 ชม.) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย                                                                                 Hotel & Spa Blausee, Blausee – Updated 2022 Prices
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมืองทะเลสาบเบลาซี ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่สถานี STECHELBERG (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 1ชม.)
 • นำท่านขึ้นสู่ หมู่บ้านเมอเรน (MURREN)  (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก                        Best Things to do in Murren, Switzerland - Arzo Travels
 •  อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านมูเรนตามอัธยาศัย
 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา Schilthorn  ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเลระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเพลิดเพลิน ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อฟิตส์ กลอเรียตามชื่อในภาพยนตร์   Schilthorn attraction reviews - Schilthorn tickets - Schilthorn discounts - Schilthorn transportation, address, opening hours - attractions, hotels, and food near Schilthorn - Trip.com
 • นำท่านชม ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์ 007ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทย “ยอดพยัคฆ์ราชินี” มาถ่ายทำที่นี่โดยกำหนดให้ภัตตาคารหมุนได้ หรือ พิตส์ กลอเรียร์ (Piz Gloria) เป็นรังของเหล่าผู้ร้าย หลังจากนั้นมาผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อฟิตส์ กลอเรียตามชื่อในภาพยนตร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง360°-Restaurant Piz Gloria บนยอดเขา

 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิว มีทั้ง Thrill Walk , Skyline View, 007 Walk of Fame, Bond Cinema Schilthorn
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)
 • นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป                                  Lauterbrunnen หมู่บ้านกลางหุบเขาในสวิตเซอร์แลนด์ วิวหลักล้าน
 • อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 ชม.) อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองอินเทอลาเก้นตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

[fod_icon] รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

อินเทอลาเก้น -นั่งรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท - นั่งรถไฟ เกอร์เนอร์แกท - แมทเทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟออกเดินทางสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  (ระยะทางประมาณ 110 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมือง เซอร์แมท หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท
 • นำท่านขึ้นชม ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า              Top 7 Things To Do In Zermatt, Switzerland When You're Not Skiing
 • นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมท
 • นำท่านเดินชมเมืองเซอร์แมท ให้ท่านเลือกสินค้าตามอัธยาศัย                                                              20 Amazing Things to do in Zermatt, Switzerland – Earth Trekkers

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 SONNE HOTELหรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

(หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองข้างเคียง)

DAY5

เซอร์แมท – ชาโมนิกซ์ (ฝรั่งเศส) - เคเบิ้ลไฟฟ้า AIGUILLEDU MIDI – ชมยอดเขามองบลังค์ – ชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX)  ( ระยะทาง 145  กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC) เป็นจุดหมายปลายทาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi)  ด้วยความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก  ถูกสร้างขึ้นเมือปี ค.ศ.1955  ใช้เวลาประมาณ 45 นาที  Aiguille du Midi : Chamonix Mont Blanc
 • จากสถานีนี้ท่านสามารถมองเห็นยอด เขา ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงฟราวน์) และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร
 • อิสระให้ท่านชมวิวหรือทำกิจกรรมต่างๆ  ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่างเมืองชาโมนิกซ์  นำท่านเดินชมเมืองชาโมนิกซ์เมืองเล็กแสนสวยในเขตเขตเทือกเขาเอล์ป ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ที่พัก ร้านอาหาร เป็นเมืองที่เป็นสวรรค์ของเหล่านักเล่นสกีจากทั่วโลก                                                                                                    15,131 Chamonix Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock | Chamonix summer, Chamonix winter, Chamonix town
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองชาโมนิกซ์ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
MONT BLANC HOTEL CHAMONIX  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

ชาโมนิกซ์ - อานซี - อีวัวร์ - เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านสู่เมือง อานซี่ (Annecy) (ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองเก่าเล็กๆ น่ารักที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอันดับความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเอลป์ เป็นเมืองตากอากาศที่สวยและบรรยากาศดีมากๆ                                                          Annecy, France Travel Guide - Encircle Photos
 • นำท่านชมเมืองเก่า นำท่านถ่ายรูปกับ Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน้ำ ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง เคยเป็นที่อาศัยของตระกูลเดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่ 12  แต่อีก 200 ปีกลายสภาพเป็นศาล จากนั้นก็เป็นคุก แล้วมาเป็นโรงกษาปณ์ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นที่ทำการของรัฐในศตวรรษที่ 15 แล้ว  กลับมาเป็นคุกใหม่อีกครั้งในช่วงปฏิวัตฝรั่งเศส  จนถึงปี 1986 ทางการฝรั่งเศสได้เข้าบูรณะใหม่ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงนิทรรศการ ประวัติศาสตร์ของเมืองอานซี และซาวัว และปัจจุบันมุมของอาคารแห่งนี้ก็ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ ของเมืองด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ถูกถ่ายไว้มากที่สุดในฝรั่งเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่หมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 70  กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. ) เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และกําแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 18  ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส โดยได้ฉลองอายุครบ 700 ปี ในปี 2006 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่า จะฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรป จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านดอกไม้  และได้รับรางวัล International Trophy for Landscape และพืชสวน และยังได้รับเป็น “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” (Les Plus Beaux Village de France)                Yvoire Medieval Village (Yvoire) | Monts de Genève - Votre évasion nature dans le Grand Genève
 • อิสระนำท่านเดินชมหมู่บ้านให้ท่านเก็บภาพความประทับใจหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก(WTO)
 • นำท่านชมเมืองเจนีวา เริ่มจากนำท่าน ชมน้ำพุเจทโด  (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้                                                                                                                        Geneva, Switzerland 2023: Best Places to Visit - Tripadvisor
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

BRISTOL HOTEL GENEVA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

เจนีวา - นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV – กรุงปารีส - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือแม่น้ำแซน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง TGV 2nd CLASS สู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ใช้เวลาประมาณ 3.15 ชม.

หมายเหตุ : รอบเวลา / สถานี การนั่งรถไฟ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านชม กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น                                                          Paris | Campus France
 • นำท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่นเครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า Brand  Name จากยุโรป ในราคาสุดพิเศษ !! จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังเปิดใหม่  La Samaritaine ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ห้างที่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบันมีสาขากว่า 61 แห่ง มีผู้คนมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมแทบจะทุกยี่ห้อต่างมากมาย เช่น PRADA,LUIS VuITTON, GUCCI, LONGCHAMP, ARMANI , BOTEGA,  แว่นตารองเท้า,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,เครื่องสำอางน้ำหอม   อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย                 La Samaritaine opens, discover all its features - Sortiraparis.com
 •  จากนั้นนำท่านล่องเรือไปตามแม่น้ำ แซน (Seine River) ผ่านสถานที่สำคัญโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการโอเตลเดอวิลส์เกาะเซ็นต์หลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์แซงวาลิด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ       River Seine in Paris - A Famous Historical and Cultural Hub in Paris - Go Guides

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  

DAY8

กรุงปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ - หอไอเฟล - ถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ ประตูชัย – ถนนชองป์เซลิเซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองแวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ( versailles palace ) (มีไกด์บรรยาย ไม่ต้องเดินชมเองและต่อแถวนาน) ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่  พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง      7 Secrets of the Palace of Versailles You Didn't Know
 • นำท่านชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจนได้เวลานัดหมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกประตูทางเข้ากระจกพิระมิด พิพิธภัณฑ์ลูฟท์  (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด และเก่าแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตัวอาคารเป็นพระราชวังหลวง ต่อมาในปีค.ศ. 1672 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ย้ายราชสำนักไปยังพระราชวังแวร์ซายส์ กระทั่งปี ค.ศ. 1793 ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมวลหมู่อาคารหลายหลัง สำหรับตัวพิพิธภัณฑ์แล้วประกอบด้วยอาคาร 3 หลังด้วยกัน แต่ละอาคารจะแบ่งประเภทงานศิลปะไว้อย่างชัดเจน โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แห่งนี้ได้จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าระดับโลกไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสำคัญมีถึง 6,000 ชิ้น                        Secrets of the Louvre Museum in Paris
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็นมุมยอดนิยมอันดับหนึ่งในการถ่ายภาพหอไอเฟล เนื่องจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะชองส์เดอมาร์ส และด้วยขนาดอันกว้างใหญ่ของสวน บวกกับสนามหญ้าสีเขียวขจี และต้นไม้หลากหลายชนิดในบริเวณรอบๆ ทำให้ทุกคนสามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลได้อย่างไม่ยาก                                      The Champ de Mars Park in Paris: The Complete Guide
 • จากนั้นนำท่านถ่ายหอไอเฟลจาก มุมถ่ายภาพจากช่องตึก ถนน 5 Avenue de Suffren หรือ 228 Rue de l’Université ซึ่งจากจุดถนน 2 ฝั่งซ้ายขวาของหอไอเฟล จากจุดนี้เราจะได้ภาพของอาคารเก่าแก่ของปารีสทั้งสองฝั่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสกลุ่มอาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี                                                                                                                                        Cityscape Of Paris Stock Photo - Download Image Now - Paris - France, France, Eiffel Tower - Paris - iStock
 • จากนั้นนำท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปอีกด้านหนึ่งของหอไอเฟลได้อย่างสวยงาม ที่ห้ามพลาดอีกจุด                                                                        Place du Trocadéro, Paris, France - Activity Review | Condé Nast Traveler
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจก่อนกลับเมือง
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ( Champ Elysee) ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก                                Paris : voici à quoi pourraient ressembler les Champs-Élysées en 2024
 •  นำท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินช้อปปิ้ง ณ ถนนชองป์เซลิเซ่ ซึ่งเป็นถนนที่มีร้านค้าแบรนด์เนม และสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย หรือ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรูปตามถนน ก็ได้ซึ่งมีมุมและสถาปัตยกรรมสวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปเล่น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ เมนู  ซีฟู๊ด /หอยเอสคาโก้ / สเต็ก / ไวน์

NOVOTEL PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

ปารีส - สนามบิน ชาร์ลเดอโกล – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทำการเช็คอินและทำ  TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 • 06.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน