ทัวร์แคนาดา GRAND CANADA 12 DAY (วงใหญ่)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์แคนาดา GRAND CANADA 12 DAY (วงใหญ่)

รหัสทัวร์ : GRAND CANADA 12 DAY (CX)
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 25 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62 175,900 บาท
2 2 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 175,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  นั่ง เฮลิคอปเตอร์ ชมน้ำตกไนแองการ่า
 • 2
  ชมทะเลสาบ Moraine Lake ทะเลสาบที่สวยราวกับสรวงสวรรค์
 • 3
  ชมทะเลสาบ Lake Louise ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคนาดา
 • 4
  ชมน้ำตก Niagara Falls หนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 • 5
  ชมทะเลสาบ Peyto lake ทะเลสาบสีฟ้าสวยที่สุดในแคนาดา รูปร่างคล้ายสุนัขจิ้งจอก
 • 6
  ชมทะเลสาบ Maligne Lake ล่องเรือชมเกาะ Spirit Island ทะเลสาบที่ใช้การโปรโมทแคนาดา
 • 7
  ชมทะเลสาบ Emerald lake ทะเลสาบมรกต แห่งอุทยาน Yoho
 • 8
  ชมทุ่งน้ำแข็ง Columbia Icefield + Snow Coach
 • 9
  ชมน้ำตก Athabasca Falls หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดใรแคนาดา
 • 10
  ชมหมุ่บ้าน Banff หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตเทือกเขา Canadian Rockies
 • 11
  ชมเมือง Vancouver เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของแคนาดา
 • 12
  ชมเกาะ Victoria ได้รับฉายาว่าเมืองแห่งสวน
 • 13
  ชมเมือง Montreal , Ottawa เมืองท่องเที่ยวและเมืองหลวงของแคนาดา
 • 14
  ชมเมือง Toronto เมืองเศรษฐกิจสำคัญของแคนาดา
 • 15
  ล่องเรือชมพันเกาะ 1,000 Island
 • 16
  ชมวิวน้ำตกไนแองการ่า พร้อมรับประทานอาหารบนหอคอย Skylon Tower
 • 17
  ชมวิวเมืองโตรอนโตบนคอย CN Tower
 • 18
  ชมสวน Butchart หนึ่งในสวนที่สวยที่สุดในโลก
 • 19
  ชมสะพาน CAPILANO SUSPENSION BRIDGE + สวน Stanley Park

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์แคนาดา
ทัวร์แคนาดา เจาะลึก (วงใหญ่)
Grand Canada 12 วัน 9 คืน
โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก (CX)

DAY1

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ (แคนาดา) - สะพานคาปิลาโน่ – สแตนลีย์ พาร์ค - เสาโทเทม

 • 08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธย์ แปซิฟิก Cathay pacific (CX) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 •  11.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX750   (ใช้เวลาประมาณ 2.45 ชม.)
 •  15.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 •  16.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX838 (ใช้เวลาประมาณ 12 ชม.)

************** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล **************

(เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซน ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งเวลาที่แคนาดาจะช้าประเทศไทยกว่าประมาณ 14 – 15 ชั่วโมง)

 •  13.20 น.  เดินทางถึงสนามบินแวนคูเวอร์ (Vancouver)  มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก แวนคูเวอร์เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม น่าประทับใจและติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก
 • นำท่านเดินทางสู่ สะพานคาปิลาโน่ (CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) สะพานแขวนที่มีความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดับของแม่น้ำคาพิลาโน่ ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมากสามารถรองรับเครื่องบินรบจำนวน 10 ลำได้ในคราวเดียวกัน ขณะที่ท่านเดินข้ามเหวลึกนั้น ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกำลังบินร่อนอยู่กลางหุบเขา  เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้าน ท่านจะได้พบกับป่าไม้แบบเขตร้อนชื้นซึ่งมีแม่น้ำ “คาปิลาโน่” ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด
 • นำท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะสแตนลีย์ ปาร์ก (Stanley Park) ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็นเหมือนเกาะยื่นลงไปในเบอร์ราดอินเลท มีพื้นที่กว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี ลอร์ด สแตนลีย์ ผู้ว่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผู้ริเริ่มให้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสีผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกำลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นักท่องเที่ยวเข้าชมกันมากที่สุด คือ กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียนมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ได้ถูกนำมาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นทำขึ้นอิสระให้ท่านเดินตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 RIVER ROCK HOTEL VANCOUVER หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY2

แวนคูเวอร์ - เกาะวิคตอเรีย – สวนบูชาร์ด - พักบนเกาะวิคตอเรีย

 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsaw Wassen) เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่   เกาะวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว
 • นำท่านชมเมืองวิกตอเรีย (Victoria) ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งสวน” (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย  (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา
 • นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -1896
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ
 • นำท่านชมสวนบีคอนฮิลล์ (Beacon Hill Park) อีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง โดยส่วนแห่งนี้มีพื้นที่ 75 ไร่ (185 เอเคอร์) อยู่ติดกับชายฝั่งทางตอนใต้ของเมืองวิกตอเรีย ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นที่สุดภายในส่วนก็คงจะเป็น โทเทม (Totem) หรือ เสาโทเทม (Totem pole) ซึ่งมีความสูงปuระมาณ 38.8 เมตร (127 ฟุต)
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle Historical Museum) ซึ่งภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุควิกตอเรียน และเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเข้าชมสวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด นำท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทั้งการจัดสวนแบบชังเค่น,สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
DELTA HOTELS BY MARRIOTT VICTORIA RESORT หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

วิคตอเรีย – แวนคูเวอร์ – คัลการี

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ กลับสู่เมืองแวนคูเวอร์
 • นำท่านเที่ยวชม ย่านแกสทาวน์ (GasTown) เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สำหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง จากนั้นนำท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำจะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์
 •  16.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองคัลการี โดย สายการบินแอร์แคนาดา (AIR CANADA) เที่ยวบินที่ AC 222
 •  18.31 น. เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA)** หมายเหตุ รอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **
 •  เมืองคัลการี เป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติแบมฟ์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SHERATON CAVALIER CALGARY HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

คัลการี – เทือกเขาร๊อคกี้ TRANS CANADIAN - อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ – ถนนสายโรแมนติค Icefields Parkway – โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - SNOW COACH - GLACIER WALKER - แจสเปอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตเทือกเขาร๊อคกี้ Rocky Mountains หรือ Canadian Rockies เป็นเทือกเขาที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่มากที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นแนวเทือกเขาที่ทอดข้ามผ่านตั้งแต่ทางด้านเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา ยาวไปจนถึงรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมเทือกเขาร็อคกี้ เมาน์เทน จะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) และอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) รัฐแอลเบอร์ตา (Alberta) ซึ่งมีเส้นทางขับรถชมยอดเขาที่สวยงามมาก ๆ โดยเฉพาะบนเส้นทาง Icefields Parkway และ Trans-Canada Highway สู่อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ ให้ท่านชื่นชมธรรมชาติสุดสวยตลอดการเดินทาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield)
 • นำท่านขึ้นรถ Snow Coach มุ่งหน้าสู่ลานน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ เป็นธารน้ำแข็ง Glacier ที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆ กับเมืองหนึ่งเมือง เป็นเนินเขาที่มีหิมะปกคลุมหนาเป็นเมตร เรียกได้ว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของนักสกี นำท่านชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตานับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ และธารน้ำแข็งเพย์โต้กลาเซียร์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการนั่งรถ Snow Coach ผ่านทุ่งน้ำแข็ง และ เก็บภาพความทรงจำและความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแคนาดาแห่งนี้
 • จากนั้นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ GLACIER WALKER เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าเป็นทางเดินกระจกใสยื่นจากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้วัสดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื้องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

BEST WESTERN JASPER INN & SUITES  หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน ส่วนมากเป็นสไตล์แบบชาเล่ต์ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY5

ทะเลสาบ Maligne Lake - ล่องเรือชม Spirit Island - น้ำตก Athabasca Falls – ทะเลสาบ Peyto lake - อุทยานแห่งชาติแบมฟ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำนท่านเดินทางสู่ทะเลสาบมาลีน เลค (Maligne Lake) ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 5 ของแคนาดา ถือเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในโลก เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำเขียวใส มีความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร
 • นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบ โดยเรือจะพาท่านล่องเข้าไปยังเกาะเล็กๆ แวะให้ท่านลงไปเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของวิวและชม Spirit Island ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีต้นสนอยู่บนเกาะสวยงาม เป็นที่ถูกใช้โปรโมทการท่องเที่ยวของแคนาดา  อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตก Athabasca Falls

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม น้ำตก Athabasca Falls เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแจสเปอร์ อยู่ทางภูมิภาคทางตอนเหนือของแม่น้ำ Athabasca ห่างจาก Jasper มาทางใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ด้วยน้ำอันเกิดจากธารน้ำแข็งยักษ์ใน Columbia Icefield ที่ละลายและไหลลงสู่แม่น้ำ Athabasca ก่อให้เกิดเสียงกระทบระหว่างน้ำ หินควอร์ไซต์ และธารน้ำของแม่น้ำปลายทาง เป็นเสียงที่ไพเราะและทรงพลังจากธรรมชาติสรรสร้าง โดยตัวน้ำตกมีความสูงถึง 23 เมตร ความพิเศษของน้ำตกอยู่ที่สีสันของน้ำจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล หรือแม้ระหว่างวันที่ถูกแสงแดดกระทบ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านชมทะเลสาบ Peyto lake หรือทะเลสาบรูปสุนัขจิ้งจอก ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด1 ใน 5 ของแคนาดา ความพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้นอกจากรูปร่างของทะเลสาบคล้ายสุนัขจิ้งจอกแล้ว  สีของน้ำในทะเลสาบยังเป็นสีฟ้าสวยงาม ได้รับการยอมรับว่าเป็นทะเลสาบที่มีสีฟ้าของน้ำในทะเลสาบสวยที่สุดในเขตเทือกเขาร๊อคกกี้  นำท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิวเหนือทะเลสาบท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกสีฟ้าสวยงดงาม

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
LAKE LOUISE INN หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน ส่วนมากเป็นสไตล์แบบชาเล่ต์ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ พักเมืองข้างเคียง **

DAY6

ทะเลสาบ Lake Louise - ทะเลสาบ Moraine lake - อุทยานแห่งชาติโยโฮ – ทะเลสาบ Emerald Lake - น้ำตก Bow falls – แบมฟ์ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดาถูกถ่ายภาพมากที่สุด ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 2 ของแคนาดา เป็นทะเลสาบที่มีชื่อของรัฐอัลเบอร์ตา โดยชาวยุโรปคนแรกที่มาเห็นความงามของทะเลสาบหลุยส์ คือ นักสำรวจชื่อ ทอม วิลสัน (Tom Wilson) ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1882 มีสีเขียวมรกต และได้ตั้งชื่อว่าทะเลสาบมรกต แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1914  จึงได้ชื่อใหม่ว่า Lake Louise เพื่อเป็นเกียรติ แก่เจ้าหญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อัตเบอร์ตา พระธิดาองค์หนึ่งของควีนวิกตอเรีย เนื่องจากเจ้าหญิงได้ติดตามพระสวามีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ในแคนาดา  จึงได้ชื่อตามพระนามของเจ้าหญิง ทะเลสาบหลุยส์ตั้งอยู่เหนือเมืองบานฟ์ขึ้นไปราว 60 กิโลเมตร ทะเลสาบอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • นำท่านชม ทะเลสาบโมเรน ( Moraine Lake ) ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยราวกับสรวงสวรรค์ อาจกล่าวได้ว่านี้คือทะเลสาบที่สวยที่สุดในแคนาดาก็ว่าได้ ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 2 ของแคนาดา  โดยสีของน้ำในทะเลสาบเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แห่งนี้อยู่ในวัลลีย์ ออฟ เดอะ เท็น พีกส์ (Valley of the Ten Peaks) เป็นจุดที่มีทัศนียภาพน่าถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา โดยทิวทัศน์ของทะเลสาบดังกล่าวเคยเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ด้านหลังธนบัตร 20 ดอลลาร์แคนาดา ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ห่างจากเลก หลุยส์ประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,884 เมตร  โดยเหนือทะเลสาบมีจุดชมวิวเหนือทะเลสาบให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของทะเลสาบได้ช่วงสวยงาม อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย

*** หมายเหตุ ทะเลสาบโมเรน ตั้งอยู่ในหุบเขา วันเปิด – ปิด ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ โดยส่วนมากจะเปิดประมาณกลางๆเดือน พ.ค. – กลาง ต.ค. เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางอุทยานจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในทะเลสาบแห่งนี้ หากทางอุทยานไม่อนุญาตให้เข้าไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสู่เข้าสู่อุทยานโยโฮ ( Yoho Nation Park) อีกหนึ่งอุทยานในเขตเทือกเขาร็อคกี้ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามไม่แพ้อุทยานอื่นๆ
 • นำท่านชมทะเลสาบมรกต ( Emerald lake) ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 5 ของแคนาดา ทะเลสาบน้ำแข็งที่มีความสวยงาม มีน้ำสีเขียวมรกต (สีเทอร์คอยซ์) ที่เกิดจากแร่ธาตุของกราเซียที่ไหลลงสู่ทะเลสาบกระทบกับแสงแดดจะมีสีสวยงามยิ่งนัก  อิสระให้ท่านเดินชื่นชมทะเลสาบตามอัธยาศัยd
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แบมฟ์ (Bunff ) เมืองเล็กๆน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สามารถเที่ยวเมืองแบมฟ์ได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำและสัมผัส เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะสกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น
 •  จากนั้นนำท่านชม น้ำตก BOW FALLS ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีตเรื่อง THE RIVER OF NO RETURN นำแสดงโดย มาริลีน มอนโร
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมืองแบมฟ์ เมืองเล็กๆ น่ารัก ให้ท่าได้เลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 ELK AVENUE HOTEL BANFF หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน ส่วนมากเป็นสไตล์แบบชาเล่ต์ มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ พักเมืองข้างเคียง

DAY7

แบมฟ์ - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ - คัลการี – มอนทรีอัล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางขึ้นสู่เทือกเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) ภูเขาสูงที่เป็นจุดกำเนิดของบ่อน้ำร้อนในอุทยานแห่งชาติ เมื่อฝนตกลงที่ยอดเขาน้ำฝนจะไหลผ่านชั้นกำมะถันลงไปรวมกันในทางน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากใต้โลก เมื่อสะสมมากเข้าน้ำที่ไหลออกมาจากพื้นดินใต้ภูเขาจะกลายเป็นน้ำร้อน ซึ่งบางแห่งไม่มีทางน้ำไหล ทำให้น้ำร้อนใต้ดินพุ่งออกมาตามรอยปริแตกของชั้นหินกลายเป็นน้ำพุร้อนขึ้นมา
 • นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN GONDOLA LIFT) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขาคือยอดแซนซัน (SANSON PEAK) ความสูง 2,337 เมตร
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองคัลการี เมืองหน้าด่านสู่ประตูเทือกเขาร็อคกี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินคัลการี
 •  14.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเมืองคัลการี โดยสายการบินแอร์ แคนาดา เที่ยวบิน AC326  (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง)

 อิสระอาหารค่ำ บริษัทคืนเงินสดท่านละ 30 CAD

 • 20.52 น. เดินทางถึงสนามบินมอนทรีอัล (Montreal) นำท่านตรวจรับสัมภาระ

** หมายเหตุ รอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

MARRIOTT AIRPORT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

มอนทรีอัล - ออตตาวา

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก                    

 • นำท่านชมเมือง มอนทรีอัล (Montreal) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรีอัลเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดถึงในปี 1970 หลังจากนั้นเมืองโตรอนโตก็แซงหน้าไป เมืองมอนทรีอัลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสานกลิ่นไอของฝรั่งเศส และ ยุโรป แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกของความเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนืออย่างชัดเจน
 • นำท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ่งมีอาคารสูงทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้ประชากรส่วนใหญ่สื่อสารโดยภาษาฝรั่งเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนฝรั่งเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ นำท่านเข้าชมวิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล ตัวอาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและนีโอกอธิก ภายในวิหารประดับด้วยไม้แกะสลัก และกระจกสีสวยงามยิ่ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองออตตาวา (Ottawa) เป็นเมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ให้เที่ยวชมมากมาย เมืองออตตาวา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำออตตาวา (Ottawa River) อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ และยังเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศแคนาดา ปัจจุบันเมืองออตตาวาได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปอเมริกา และยังเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสะอาดเป็นอันดับ 2 ในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่สะอาดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival style) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 แล้วเสร็จใน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1927 ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำออตตาวาได้อย่างชัดเจน
 • นำท่านถ่ายรูปกับอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา (National Gallery of Canada) ซึ่งเป็นอาคารกระจกและอาคารหินแกรนิต ออกแบบโดย Moshe Safdie สร้างขึ้นในปี 1880 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1988 ภายใน มีการจัดแสดงภาพวาด, รูปปั้น และรูปถ่ายเป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคอลเลกชั่นในการจัดแสดงก็คงจะเป็น รูปปั้นแมงมุมยักษ์ (The Maman statue) ของหลุยส์ บูร์ชัวส์ (Louise Bourgeois) ศิลปินชาวฝรั่งเศส ซึ่งถูกจัดแสดงไว้บริเวณทางเข้าหลักของอาคารหอศิลป์แห่งชาติแคนาดา

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

MARRIOTT HOTEL OTTAWA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ออตตาวา - คิงส์ตัน - ล่องเรือชม 1000 Island - ดินเนอร์ Skylon Tower - พักห้องวิวน้ำตก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คิงส์ตัน (Kingston) ซึ่งเป็นเมืองเล็กเมืองหนึ่งของแคนาดา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบออนแทริโอจบกับแม่น้ำเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence River) เป็นจุดเริ่มต้นของ 1000 Island คิงส์ตันเป็นเมืองหลวงเมืองแรกของประเทศแคนาดา แต่ด้วยเนื่องจากเป็นเมืองขนาดเล็กทำให้ถูกโจมตีจากอเมริกา ดังนั้นจึงได้มีการเปลี่ยนเมืองหลวงใหม่เป็นมอนทรีอัล โตรอนโต และเป็นออตตาวา ในที่สุด
 • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านล่องเรือชมความงดงามของพันเกาะ (1,000 Island) ชมความงามของบ้านพักตากอากาศที่อยู่บนเกาะส่วนตัว เรียงรายกันนับร้อยหลัง น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศที่บริสุทธิ์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่อุทยานน้ำตกไนแองการ่าและเมืองไนแองการ่า
 • นำท่านขึ้นหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพื่อให้ท่านได้ชมวิวชั้นบนของหอคอยสกายลอนเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของน้ำตกไนแองการ่า พร้อมพิเศษให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ำบนหอคอยสกายลอน

 พิเศษ!! ให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ำบนหอคอยสกายลอน  

 นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Sheraton on the Fall  (Fall view) ( ห้องวิวน้ำตก ) หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว ห้องพักวิวน้ำตก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด และชื่นชม แสง สี ยามค่ำคืน

DAY10

ล่องเรือน้ำตกไนแองการ่า – พิเศษ นั่ง เฮลิคอปเตอร์ ชมน้ำตกไนแอลการ่า Niagara Outlet - โตรอนโต้ – ขึ้นหอคอย CN Tower – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ กับโปรแกรมการ ล่องเรือในน้ำตกไนแองการ่า (Hornblower Niagara Cruises) น้ำตกที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่สวยงามติดอันดับโลก ให้ท่านได้ชมความงดงามของน้ำตกไนแองการ่า ที่ประกอบด้วยสองน้ำตกใหญ่ คือน้ำตกอเมริกัน (AMERICAN FALL) และ น้ำตกแคนาดา (CANADIAN FALL) หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางน้ำที่ชื่อว่า GOAT  ISLAND น้ำตกอเมริกัน อยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างและความสูงน้อยกว่า เพียง 320 เมตรเท่านั้น ส่วนน้ำตกแคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า มีความกว้างถึง 790 เมตร มีความสูงมากกว่าและสวยงามกว่าในฝั่งสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 2 ใน 3 ของน้ำตกไนแองการ่า ตั้งอยู่ในเขตประเทศแคนาดา
 • นำท่านเดินเที่ยวชม จุดชมวิว TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงาม และได้ยินเสียงดังกึกก้องของน้ำตก พร้อมทั้งละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับสายน้ำตกสวยงามเป็นอย่างยิ่งอิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า

(หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ จะเปิดให้บริการหลังวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี จนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคม แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากเรือไม่สามารถล่องได้อันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม Journey behind the fall ให้ลูกค้าทดแทน)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุด พิเศษ!! นำท่านนั่ง เฮลิคอปเตอร์ ชมความยิ่งใหญ่อลังการน้ำตกไนแองการ่า ให้ท่านได้เห็นอีกมุมหนึ่งถึงความยิ่งใหญ่ รับรองว่าท่านจะประทับใจเป็นอย่างยิ่ง มาถึงที่แล้วเสียดายหากท่านไม่ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตก

  **ท่านใดไม่ประสงค์นั่งเฮลิคอปเตอร์ ทางบริษัทฯคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท หรือ หากไม่สามารถนั่งได้อันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท ***

 • นำท่านสู่ไนแองการ่า ช้อปปิ้งเอาท์เลต (Niagara Shopping Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับน้ำตกไนแองการ่า มีร้านค้ากว่ามากมาย
 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นต้น
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง โตรอนโต้ (TORONTO)เมืองหลวงของรัฐออนแทริโอ นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของแคนาดา และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก
 • จากนั้นนำท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN TOWER) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก  ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ได้อย่างจุใจ ได้เวลานำท่านเที่ยวชมเมืองโตรอนโต้ เป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองของประเทศแคนาดา เมืองนี้มีประชากร 2.5 ล้านคนอาศัยอยู่ และเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจของโลกที่สำคัญ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้
DAY11

โตรอนโต - ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

 • 01.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX829

********** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล **************

DAY12

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

 • 05.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน CX705
 • 10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


แชร์ให้เพื่อน