ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์

รหัสทัวร์ : BEST OF UK 10 DAY (NEW YEAR)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 27 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 127,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้าน Bibury หมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ
 • 2
  กลุ่มหินประหลาด Stonehege
 • 3
  โรงอาบน้ำโรมัน Roman Bath
 • 4
  ชมเมืองและปราสาทแสนสวยของสก๊อตแลนด์ Edinburgh
 • 5
  ล่องเรือชมความสวยงาม Windermere lake
 • 6
  ชม 2 หมู่บ้านสุดสวย Bourton On The Water และ Stratford – upon – Avon
 • 7
  ชม สโมรสรดังของโลก Manchester United
 • 8
  ชมเมืองและปราสาทแสนสวย York
 • 9
  ชมเมือง Cardiff เมืองหลวงของ เวลส์
 • 10
  ชมหอคอยแห่งลนดอน Tower of London
 • 11
  ขึ้นชมวิวกรุงลอนดอนชิงช้าสวรรค์ London Eye
 • 12
  ชมพิพิธภัณฑ์ระดับโลก British Museum
 • 13
  ชมพระราชวังสุดสวย Windsor Castle
 • 14
  ชม Big Ben / Westminster / Buckingham Palace
 • 15
  ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ ชมกรุงลอนดอน
 • 16
  ช้อปปิ้ง Bicester Outlet / Oxford Street / Harrods

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์อังกฤษ ปีใหม่
ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.00 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
DAY2

กรุงเทพฯ – ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – บาธ – โรมันบาธ – คาร์ดิฟ (เวลล์)

 • 00.15น.  ออกเดินทางสู่ลอนดอนโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 910
 • 06.20น. เดินทางถึงสนามบินฮีโธรว์ลอนดอน (LONDON)
 • นำท่านชม “สโตนเฮนจ์” (STONEHENGE) (ระยะทาง 90 ไมล์ ใช้เวลา 1.30 ชม.)วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษกลุ่มนี้ นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บรี (Salisbury Plain) ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ
 • นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบาธ” (BATH) (ระยะทาง 35 ไมล์ ใช้เวลา 1 ชม.)ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะ อังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเข้าด้านในชม โรมันบาธ (ROMAN BATHS) ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว โดยอาศัย น้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหล ออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียสปี ที่นี่จัดว่าเป็นสปาที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้
 • เดินทางต่อสู่ ผ่านช่องแคบบริสตอล เข้าสู่เมือง คาร์ดิ๊ฟ(Cardiff) (ระยะทาง 56 ไมล์ ใช้เวลา 1.30 ชม.)เมืองหลวงของประเทศเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ ใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff Castle) นำท่านถ่ายรูปกับปราสาท เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นและซื้อของที่ระลึกในย่านถนนควีนส์ แหล่งช้อปปิ้งของเมือง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU CARDIFF HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 4 ดาว

DAY3

คอตสโวลส์ – ไบบิวรี – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – แมนเชสเตอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่เขต คอตสโวลส์ เขตหมู่บ้านชนบทแสนสวยของอังกฤษถีง 70 หมู่บ้าน โดยทั้งหมดถูกเรียกว่า Heart Of England นำท่านชมหมู่บ้านไบบิวรี (Bibury) หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศอังกฤษ (ระยะทาง 85 ไมล์ ใช้เวลา 1.30 ชม.)โดยเอกลักษณ์ของหมู่บ้านก็คือ เป็นกระท่อมหินต่อกันยาวเรียงรายเป็นแถว มีชื่อเรียกว่า Arlington Row
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton On The Water) (ระยะทาง 12 ไมล์ ใช้เวลา 20 นาที )หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตวอลล์” เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลส์ ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ “เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน” (Stratford – upon – Avon) (ระยะทาง 25 ไมล์ ใช้เวลา 40 นาที ) เมืองบ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส นำท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์นำท่านเดินเล่นชมเมืองพร้อมถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของบ้านเกิดของ “วิลเลี่ยมเชคสเปียร์ส”SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก
 • เดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (ระยะทาง 121 ไมล์ ใช้เวลา 2.30 ชม.)เมืองหลวงทางตอนเหนือของอังกฤษ อดีตเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองทีมี 2 สโมสรฟุตบอลที่ชาวไทยชื่นชอบ อย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
CROWN PLAZA CITY MANCHESTER HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 4 ดาว

DAY4

เข้าชมสนามโอลด์แทฟฟอร์ด - วินเดอร์เมียร์ - ล่องเรือ - เอดินเบอระ ( สก๊อตแลนด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชมสนามฟุตบอลของทีมฟุตบอล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (MANCHESTER UNITED) ถ่ายภาพกับสนามฟุตบอลทีมในดวงใจที่ได้รับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร หากโชคดี ท่านอาจมีโอกาสเห็นนักฟุตบอล พร้อมขอลายเซ็น
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) (ระยะทาง 80 ไมล์ ใช้เวลา 1.30 ชม.)ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เลคดิสทริค อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองถิ่นกำเนิดของ William Wordsworth กวีผู้มี ชื่อเสียงของอังกฤษ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 • นำท่านนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ท่านจะได้ชมบรรยากาศเมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่งดงามร่มรื่นที่สุดของอังกฤษ จะเห็นบ้านพักตากอากาศของเศรษฐีชาวอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆ
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเอดินเบิร์ก หรือ เอดินเบอระ (Edinburgh) (ระยะทาง 150 ไมล์ ใช้เวลา 3 ชม.)เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ  เป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก
THE CARLTON HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY5

เที่ยว เอดินเบิร์ก เต็มวัน - ปราสาทเอดินเบอระ- ถนนรอแยลไมลส์ – CARLTON HILL

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เข้าชม ปราสาทแห่งเอดินเบอระ (EDINBURGH CASTLE) ที่สร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ซึ่งนับว่าเป็นโบราณสถานที่ชาวสก็อตหวงแหนและให้ความนิยมในการมาเที่ยวชมมากที่สุด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บและดูแล รักษาทรัพย์สมบัติของราชวงศ์มากมาย อาทิ คฑาประจำเมือง พระแสงดาบ มงกุฎ
 • เดินเล่น ถนนรอแยลไมลส์ (ROYAL MILE), พระราชวังโฮลี่รู๊ด, อนุสาวรีย์ของท่านเซอร์ วอลเตอร์ สก๊อต, อาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างใน สถาปัตยกรรมยุคคลาสสิค จนทำให้เอดินเบอระได้รับการยกย่องว่าเป็นเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ ให้ทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • ช่วงบ่ายอิสระให้ท่านเดินชมเมือง เอดินเบิร์กแบบเต็มอิ่ม เพราะ เอดินเบิร์กมีอะไรให้ท่านเดินเล่นเยอะมาก เรารับประกันว่าท่านจะตกหลุมรักเมือง เอดินเบิร์กอย่างอย่างแน่นอน
 • จากนั้นช่วงเย็นๆ นำท่านขึ้นชมวิวเมือง ณ บริเวณ Carlton Hill ให้ท่านถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของเมือง เอดินเบิร์กตามอัธยาศัย แบบพาโนรามา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง FISH & CHIPS
HOLIDAY INN  HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 4 ดาว

DAY6

เอดินเบิร์ก - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ยอร์ค - วิหารแห่งยอร์ค - เชฟฟิล์ด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 09.00 น. นำท่านเดินทางมุ่งหน้าโดยรถไฟด่วนสู่ เมืองยอร์ค (YORK) (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ประหยัดเวลาได้  อีก 3 ชม. หากท่านนั่งรถ Bus ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.)
 • 11.28น. เดินทางถึงเมืองยอร์ค
 • เมืองยอร์ค ( York ) นครที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบที่ตั้งอยู่ในนอร์ธยอร์คเชอร์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีที่ก่อตั้งมา ท่านจะได้ชมเมืองหลวงของแคว้นยอร์คเชียร์ ซึ่งมีป้อมปราการ ที่ชาวโรมันได้เคยสร้างไว้เมื่อ ค.ศ. 71 แต่ถูกชาวไวกิ้งเข้ายึดเมืองแห่งนี้ได้ในปี 866 ค.ศ. อีกทั้ง “ยอร์ค” ยังขึ้นชื่อว่าเป็น เมือง ศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักร และยังเป็นเมืองแห่งงานเทศกาลต่าง ๆ ยอร์กจึงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
 • ท่านเข้าชม มหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์ที่สร้างอุทิศแด่เซ็นต์ ปีเตอร์ นับว่าเป็นวิหารสไตล์กอธิคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนบนภายในตกแต่งด้วยแผ่นกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นบนกำแพงเมืองซึ่งยาวถึง 5 กิโลเมตร หรือช้อปปิ้งในย่านถนนแชมเบิ้ล ที่เก่าแก่สวยงาม โดยสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้คือ กระเบื้องเคลือบโพรเซเลน WEDGEWOOD อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON HOTEL SHEFFIELD  หรือระดับใกล้เคียง 4 ดาว+

DAY7

เชฟฟิล์ด - บิสเตอร์ – BICESTER OUTLET - ลอนดอน - ห้างแฮร์รอดส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ออกเดินทางสู่เมืองบิสเตอร์ BICESTER (ระยะทาง 140 ไมล์ ใช้เวลา 2.30 ชม.)
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง บิสเตอร์ เอาท์เล็ท BICESTER OUTLET ประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย อาทิ CALVIN KLEIN, BURBURRY, DIESEL, CLARKS, DKNY, DOLCE & GABBANA, FRED PERRY, LEVI’S, MULBERRY, PAUL SMITH, QUIKSILVER, POLO RALPH LAUREN เป็นต้น

บริษัทแจกเงินท่านละ 20 ปอน์ด ให้ท่านได้อิสระเลือกทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย หาทานได้ง่าย มีหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวก ดูแลท่าน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

 • ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ลอนดอน (LONDON) (ระยะทาง 60 ไมล์ ใช้เวลา 1.30 ชม.)เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ
 • ท่านช้อปปิ้งที่ย่านไนท์บริดจ์ KNIGHTBRIDGES ที่ตั้งของห้างแฮร์รอดส์ (HARRODS) ห้างหรูหราอันโด่งดัง เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้างหรู ในเวลาเดียวกัน ยังมีร้านค้าแบรนด์เนม อีกมากมายในย่านนี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
HILTON LONDON KENSINGTON  HOTEL หรือระดับใกล้เคียง (2 คืน)

 • หมายเหตุ : ลอนดอนเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม แหล่งช้อปปิ้ง กิน เที่ยวมากมายและลอนดอนรถติดมาก การมาเที่ยวลอนดอน อย่างน้อยที่สุดท่านควรต้องพักในกรุงลอนดอน 2 คืน หากท่านนอนแค่ 1คืน ท่านจะไม่ได้สัมผัสกรุงลอนดอนเลย และเหนื่อยมาก
DAY8

ชมเมือง - หอนาฬิกาบิ๊กเบน – พระราชวังเวสท์มินสเตอร์ - หอคอยแห่งลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมกรุงลอนดอน ถ่ายรูปกับพระราชวังเวสท์มินสเตอร์,รัฐสภาของอังกฤษริมแม่น้ำเทมส์,หอนาฬิกาบิ๊กเบน, ผ่านชมจัตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์แห่งชัยชนะของอังกฤษเหนือกองเรืออาร์มันด้าอันเกรียงไกรของสเปน
 • เข้าชมภายใน หอคอยลอนดอน (TOWER OF LONDON) เป็นหอคอยซึ่งตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้ใช้เป็นทั้งป้อมปราการ พระราชวัง คุก พิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงเป็นคลังแสงอาวุธและของมีค่าต่าง ๆ ปัจจุบันหอคอยนี้ใช้เป็นสถานที่เก็บอัญมณียอดมงกุฎ (THE CROWN JEWELS) และพระคธาหลวง (ROYAL SCEPTER)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำคณะล่องเรือแม่น้ำเทมส์สัมผัสบรรยากาศของวิวทิวทัศน์อันโรแมนติก ของมหานครลอนดอน ซึ่งแม่น้ำเทมส์สายนี้เป็นแม่น้ำใหญ่ที่ไหลในอังกฤษตอนใต้ และเป็นที่รู้จักมากที่สุดเพราะแม่น้ำไหลผ่านใจกลางกรุงลอนดอน
 • ท่านช้อปปิ้งบนถนน อ็อกซ์ ฟอร์ด (OXFORD STREET) อันเป็นที่ตั้งของร้านค้าประเภทต่างๆ มากมาย อาทิ เซลฟริเจดส์ SELFRIDGES เป็นห้างที่มีครบครัน มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ MARK & SPENCER สินค้าที่ชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี อาทิ คุกกี้ ท็อฟฟี่ เสื้อผ้า ชุดชั้นใน ครีมอาบน้ำฯลฯ / พรีมาร์ค PRIMARK สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าในราคาสุดประหยัด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร BURGER & LOBSTER
HILTON LONDON KENSINGTON  HOTEL

DAY9

พิพิธภัณฑ์อังกฤษ - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย – พระราชวังวินเซอร์ - สนามบิน - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์อังกฤษ (BRITISH MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ มีความเก่าแก่ถึง 257 ปี มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ มนุษย์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1753
 • นำท่านไปนั่ง ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ หรือ “ลอนดอนอาย” ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่มาลอนดอนแล้ว จะต้องหาโอกาสมาที่นี่ทุกคน ท่านจะได้ ชมทัศนียภาพของมหานครลอนจากมุมสูงประดุจหนึ่ง ท่านเป็นนกกำลังร่อนบินแล้วมองลงมา บนความสูงถึง 135 เมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน โฟร์ซีซัน ลิ้มรส เป็ดย่างชื่อดังจากร้านต้นตำรับ

 • เดินทางสู่เมือง วินด์เซอร์ (WINDSOR) เพื่อนำาท่านเข้าชมพระราชวัง วินด์เซอร์(WINDSOR CASTLE) ปราสาทในรูปแบบของอังกฤษโบราณ หนึ่งในที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของราชวงศ์อังกฤษ (อีกแห่งคือที่ สก๊อตแลนด์) อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮีโธรว์ ให้ท่านได้มีเวลาทำ Tax Refund
 • 21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 15.00 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)


แชร์ให้เพื่อน