ทัวร์อิตาลีเหนือ เส้นทางเจาะลึกรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์อิตาลีเหนือ เส้นทางเจาะลึก

รหัสทัวร์ : BEAUTIFUL NORTH ITALY 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 7 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 109,900 บาท
2 19 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 109,900 บาท
3 17 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 115,900 บาท
4 1 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 115,900 บาท
5 5 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 115,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมรูปแกะสลัก David รูปต้นแบบ ( Original) ฝีมือ มิเคลันเจโล
 • 2
  ชมหมู่บ้าน Cinque Terre หมู่บ้านริมหน้าผา ที่สวยที่สุดในโลก
 • 3
  เกาะ Burano เกาะสีสันลูกกวาด สวยมากห้ามพลาด !!
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Bellagio ในทะเลสาบโคโม่ทะเลสาบที่สวยที่สุดในอิตาลี
 • 5
  ชมเมือง Venice มหานครลอยน้ำสุดโรแมนติค
 • 6
  หมู่บ้าน Portofino ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 • 7
  ชมเมือง Florence เมืองที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในอิตาลี
 • 8
  ชมหอเอน Pisa Tower หอระฆังสุดมหัศจรรย์
 • 9
  ชมเมือง Bologna หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลี
 • 10
  ชมพิพิธภัณฑ์ Enzo Ferrari Museum หนึ่งในพิพิธภัณฑ์รถที่ดีที่สุดของโลก
 • 11
  เมือง Verona ต้นกำเนิดนิยายสุดโรแมนติค โรมิโอ & จูเลียต
 • 12
  ชมเมือง Milan เมืองแห่งแฟชั่นของโลก
 • 13
  ชมทะเลสาบ Como Lake ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของอิตาลี
 • 14
  ล่องเรือ Gondola เกาะเวนิส สุดโรแมนติค

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์อิตาลี
เส้นทางพิเศษ อิตาลี
อุทยานโดโลไมต์ - ทัสคานี – ชิงแกว์ เตเร่
11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

มิลาน (อิตาลี) - ปอร์โตฟิโน่ - ปิซ่า

 • 00.40 น. ออกเดินทางบินเมืองมิลาน  ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940
 • 07.35 น. เดินทางถึงเมืองมิลานประเทศอิตาลี จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ตอนใต้ของเมืองมิลาน
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซานตามาการิต้า (SANTA MARGHERITA LIGURE)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางโดยเรือสู่ ปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) หมู่บ้านประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอร์ทเมืองสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองเจนัวของอิตาเลี่ยน ริเวียร่า ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยๆมากมาย โอบล้อมอ่าวที่มีเรือยอร์ช จอดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบความสวยงามของที่นี่นั้นถึงกับทำให้บริษัทในเครือวอลท์ดิสนีย์ (WALT DISNEY) ต้องขอจำลองไปไว้สวนสนุกดิสนีย์ซี (DISNEYSEA) ในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว ให้เดินพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆฟังเสียงคลื่น ชมท่าเรือยอร์ช สัมผัสวิถีชิวิตริมทะเล
 • ไม่ไกลจากท่าเรือนักท่านยังสามารถเที่ยวชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 เป็นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตหากเปี่ยมด้วยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนที่ใด
 • หากพอมีเวลาท่านยังสามารถขึ้นไปชม ป้อม CASTELLO BROWN ซึ่งเป็นทั้งปราสาท และเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกตั้งแต่สมัย ค.ศ.ที่ 16 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังเป็นจุดชมวิวของเมืองแบบ PANORAMA เห็นทั้งเมืองท่าเรือ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ชัดเจน
 • อิสระให้ท่านเดินเล่มชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นำได้เวลาทุกท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือซานตามาการิต้า (SANTA MARGHERITA LIGURE)
 • นำท่านขึ้นรถโค้ชออกเดินทางสู่เมือง ปิซ่า(PISA)  ในแคว้น TUSCANYระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเลาะริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ALLEGROITALIA PISA TOWER PLAZA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY3

ปิซ่า - ลา สเปเซีย - นั่งรถไฟชมหมู่บ้าน ชิงเกว่ แตร์เร - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) เมืองท่าที่เป็นประตูสู่ 5 หมู่บ้านริมทะเลที่สวยที่สุดในโลก
 • นำท่านนั่งรถไฟ สู่ เมืองชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (UNESCO)
 • นำท่านชมหมู่บ้าน RIOMAGGIORE ,VERNAZZA ,MANAROL คือ 3 หมู่บ้านที่สวยที่สุดใน 5 หมู่บ้าน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำคณะเดินทางกลับสู่เมืองปิซ่า (Pisa)
 • นำท่านชม หอเอนเมืองปิซา ( 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เริ่มสร้างเมื่อค.ศ.1174 แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเมื่อก่อสร้างไปได้ประมาณ 4-5 ชั้น เนื่องจากพื้นดินใต้อาคารเริ่มยุบลงจากการที่รากฐานของอาคารไม่มั่นคงพออย่างไรก็ตามต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อปีค.ศ.1350 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของโครงสร้างด้านบนไปจากแผนผังเดิมเพื่อถ่วงดุลกับกรเอียงของหอ โดยรวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น  176  ปี แต่ตัวหอก็ยังเอนไปจากแนวตั้งฉากถึง14 ฟุต สำหรับหอเอนปิซ่านี้ภายในมีเสาหินอ่อนที่สลักลวดลายด้วยฝีมือจิตรกรชื่อดังแห่งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก  ณ  ที่หอเอนปิซ่าแห่งนี้เป็นที่ที่กาลิเลโอขึ้นไปทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ALLEGROITALIA PISA TOWER PLAZA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

ปิซ่า - ฟลอเรนซ์ - ชมเมือง - ประติมากรรมรูปปั้นเดวิด (Original) – จุดชมวิว

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ฟลอเรนซ์ (FLORENCE) เมืองสวยอันดับ 1 ของอิตาลี เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าหากมาอิตาลีแล้วไม่ได้มาเยือนฟลอเรนซ์ก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงอิตาลีอย่างแท้จริง  เมืองเก่าที่มีความเจริญสูงสุดในศตวรรษที่ 13-16 เมืองที่ถือเป็นต้นกำเนิดของชาวอิตาลี เป็นเมืองที่ยังคงความสวยงามและมีการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะยุคเรเนสซองส์เป็นยุคที่ศิลปะเฟื่องฟูที่สุด โดยที่นี่ยังเป็นเมืองเกิดของเหล่าศิลปินอัจฉริยะของโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น  ลีโอนาโด ดาวินชี่,ไมเคิลแองเจิลโล,กาลิเลโอ ,ดังเต้,และศิลปินชื่อดังอีกมากมาย จึงถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญ และเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นเมืองที่ว่ากันว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอิตาลี
 • นำท่าน ชมจตุรัสซินยอเรตตา จตุรัสกลางเมืองซึ่งปัจจุบันเป็นศาลาว่าการเมือง ณ จตุรัสแห่งนี้ท่านจะได้พบกับศิลปะมากมาย อาทิเช่น รูปปั้นเดวิดจำลอง ที่เหมือนของจริงทุกประการชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองและไม่มีที่ไหนเหมือน มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิออเร  มหาวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมือง หอศีลจุ่มที่มีความสวยความงาม ชมสะพานเวคคิโอ หรือสะพานทองคำ สะพานข้ามแม่น้ำอาร์โน แห่งแรกของเมือง พิพิธภัณฑ์อุมฟิชี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บศิลปะยุคเรเนสซองส์ไว้เยอะที่สุดในโลก ท่านจะพบกับรูปปั้นบุคคลสำคัญของเมืองมากมายที่ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูป หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านสู่ Accademia Gallery  ที่ตั้งปัจจุบันของ ประติมากรรมเดวิด (David) เป็นหินอ่อนแกะสลักรูป พระเจ้าเดวิด (King David) ตามตำนานในคัมภีร์ไบเบิล ลักษณะเป็นชายหนุ่มยืนเปลือยกาย แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงและความงดงามของร่างกายมนุษย์ โดยศิลปินชื่อ มิเคลันเจโล โดยเริ่มแกะสลักเดวิดในปี 1501 สูง 14 ฟุต 3 นิ้ว โดยใช้หินอ่อนสีขาวมาจากเมืองคาร์รารา (Carrara) แคว้นทัสคานีของอิตาลี ประติมากรรมเดวิดเป็นรูปปั้นนับเป็นผลงานชิ้นเอกที่แสดงถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะในยุค “ฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ” (Renaissance) ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของมิเคลันเจโล ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก จนทำให้ผู้คนจากทั่วโลกอยากมาชมผลงานประติมากรรมเดวิดให้ได้สักครั้งในชีวิต
 • นำท่านเดินทางสู่เนินเขา Piazzale Michelangelo เพื่อชมวิวของเมือง Florence ที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาว Florence เอง มักขึ้นมาชมบรรยากาศในมุมสูงของเมือง ซึ่งจะเห็นหลังคาสีแดงของอาคารบ้านเรือนต่างๆ รวมไปถึง Duomo เรียงรายกันเป็นแนวสวยงามยิ่งนัก อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON FLORENCE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

ฟลอเรนซ์ - โมเดน่า - พิพิธภัณฑ์รถเฟอร์ร่ารี่ - โบโลญญ่า - เมสเตร้

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองโมเดนา (Modena) เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ Enzo Ferrari Museum (MEF) เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 ซึ่งตรงกับวันเกิดของ Enzo Ferrari ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Ferrari ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 1898 หรือเมื่อกว่า 118 ปีที่แล้ว นำคณะเข้าชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงยนตรกรรมที่มีความสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Ferrari ส่วนใหญ่เป็นรถสปอร์ตที่ Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึ้นมาตลอดช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ พร้อมกับจัดแสดงวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์ม้าลำพองอย่างละเอียดทุกแง่มุม MEF ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ Ferrari แห่งที่สองในโลก โดยแห่งแรกตั้งอยู่ในเมืองมาราเนลโล เปิดทำการเมื่องเดือนกุมภาพันธ์ปี 1990 พิพิธภัณฑ์ในเมืองโมเดน่า ถูกออกแบบให้สามารถหมุนเวียนการจัดแสดงได้โดยเน้นที่ตัวผู้ก่อตั้ง Enzo Ferrari เป็นหลัก
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโบโลญญ่า (Bologna) เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทางด้านท่องเที่ยว และเป็นเมืองหลวงของแคว้น เอมีเลีย – โรมัญญา (Emilia-Romagna) เป็น 1ใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี โดยตัวเมืองนั้นตั่งอยู่ในหุบเขาโป ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลโดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโป กับ เทือกเขาแอเพนไนน์นอกจากนี้แล้วเมืองโบโลญญ่ายังเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมืองโบโลญญ่า โดยเริ่มจาก เปียสซ่า มัจโจเล่ (Piazza Maggiore) จัตุรัสขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของส่วนเมืองเก่า ที่ล้อมรอบด้วยโบสถ์ซาน เปโตรนิโอ (Basilica of San Petronio) ซิตี้ฮอลล์ (City Hall ) ลานน้ำพุเทพเนปจูน (Fontana del Nettuno) และ อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา (Palazzo del Podesta)
 • นำท่านถ่ายรูปกับ 2 หอคอย อสิเนลี่ (Tower of the Asinelli) และ หอคอยการิเซนดา (Tower of the Garisenda) ซึ่งบางครั้งมักนิยมเรียกกันว่า อาคารหอคอยคู่ (Two Towers) หรือ อาคารโบโลญญ่า (Towers of Bologna) เป็นสัญลักษณ์หลักของเมืองโบโลญญ่า ซึ่งคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1109 -1119 โดยหอคอยเดลี่ อสิเนลี่นั้นมีความสูงประมาณ 97.20 เมตร (330 ฟุต) ส่วนหอคอยการิเซนดานั้นมีความสูง ประมาณ 47 เมตร (162 ฟุต) อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เมสเตร้ (Mestre)  เมืองแผ่นดินใหญ่ทางภาคตะวันออกของประเทศ ถือเป็นเมืองหน้าด่านก่อนเข้าสู่เกาะเวนิส

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NH VENEZIA LAGUNA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY6

เมสเตร้ - เกาะบูราโน่ - เกาะเวนิส - ล่องเรือกอนโดล่า - เมสเตร้

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่าเดินทางสู่ท่าเรือนำท่านสู่หมู่เกาะ บูราโน่ (Burano) (คนไทยไปน้อยมาก เรารับประกันว่าสวยมาก)หมู่เกาะเล็กๆสีลูกกวาดหลากสีสัน อยู่ห่างจากเกาะเวนิสประมาณ 10 กิโลเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบ้านเรือนที่มีสีสันฉูดฉาด น่ารักๆ นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านนั่งเรือกลับมาสู่ เกาะเวนิสเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าติดอันดับความโรมแมนติคของโลก ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจหรือสะพานสะอื้น ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย
 • ชม จัตุรัสเซนต์มาร์โค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

แถมพิเศษ!!   ล่องเรือกอนโดล่า ชมวิวเมืองของเวนิส ซึ่งว่ากันว่าหากมาเวนิส แล้วไม่ได้ล่องเรือกอนโดล่าก็เหมือนว่ามาไม่ถึงเวนิสอย่างแท้จริง

 • นำท่านนั่งเรือกลับสู่แผ่นดินใหญ่สู่เมสเตร้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 NH VENEZIA LAGUNA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

เมสเตร้ - เวโรน่า - มิลาน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเวโรน่า (Verona) เป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองของอิตาลี ที่เป็นต้นกำเนิดนิยายรักสุดโรแมนติค โรมีโอ& จูเลียต นำท่านเข้าสู่เขตเมืองเก่าของเวโรน่า นำท่านถ่ายรูปกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ซึ่งเป็นบ้านที่ของหญิงสาวในนวนิยายดันโด่งดังของท่าน วิลเลียม เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขียนชาวอังกฤษ ที่ได้เดินทางมาพักเมืองเวโรน่า ด้วยบรรยากาศ บ้านเรือนที่สวยงาม โรแมนติค ทำให้ เชกสเปียร์ได้แต่งนิยายของความรักหนุ่มสาวในตระกลูเวโรน่าขึ้นมา ซึ่งก็คือเรื่อง โรมิโอ&จูเลียต ขึ้นในปี ค.ศ.1595 จนมีชีชื่อเสียงโด่งดังมาก จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองเวโรน่า
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน (MILAN) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอนและ โรม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือว่าเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม  สินค้าพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 DOUBLETREE BY HILTON MILAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2คืน)

DAY8

มิลาน - ทะเลสาบโคโม่ - เบลลาจิโอ - เมืองโคโม่ - มิลาน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como)  ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศอิตาลี
 • นำท่านนั่งเรือ ferry ข้ามไปยังหมู่บ้าน เบลลาจิโอ (Bellagio) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับการยอมรับว่าสวยงามที่สุดในทะเลสาบโคโม่ เป็นหมู่บ้านที่มีบุคคลมีชื่อเสียง มหาเศรษฐีต่างมาซื้อบ้านพักหมู่บ้านแห่งนี้ นำท่านเดินชมเมืองเบลลาจิโอ ให้ท่านได้เดินชิวๆ เลือกซื้อของที่ระลึกของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านนั่งเรือ Ferry เดินทางกลับสู่เมืองโคโม่
 • นำท่านเดินชมเมืองโคโม่ (Como)  ให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

DOUBLETREE BY HILTON MILAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

มิลาน - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อทำการเช็คอินและทำ  TAX REFUND
 • 13.55 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน