ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WINTER GRAND SWITZERLANDรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ WINTER GRAND SWITZERLAND

รหัสทัวร์ : WINTER GRAND SWITZERLAND 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 30 พ.ย. 61 - 9 ธ.ค. 61 121,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศ
 • 2
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100%
 • 3
  ยอดเขา JUNG FRAU ยอดเขาที่ถูกเรียกว่า TOP OF EUROPE
 • 4
  นั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
 • 5
  นั่งรถไฟสาย GLACIER EXPRESS รถไฟสายโรแมนติค
 • 6
  หมู่บ้าน STEIN AM RHEIN หมู่บ้านที่บรรดาตึกถูกอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสวยงาม
 • 7
  หมู่บ้าน BELLINZONA หมู่บ้านสวิสอิตาลี ได้ขึ้นชื่อว่า โรมันแห่งสวิตเซอร์แลนด์
 • 8
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ UNSEEN
 • 9
  หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 10
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์
 • 11
  ชมเมือง ST.MORITZ เมืองสกีรีสอร์ทแพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • 12
  ชมน้ำตกไรน์ RHEIN FALLS น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • 13
  ชมทะเลสาบ LUGANO ทะเลสาบสุดสวยของสวิตเซอร์แลนด์
 • 14
  ชมเมืองดังริมทะเลสาบเจนีวา มองเทรอซ / โลซานน์ / เจนีวา / ปราสาทซิลยอง อายุกว่า 800 ปี
 • 15
  ชมเมืองท่องเที่ยวสุดสวย INTERLAKEN / LUCERN

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
WINTER GRAND SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค - สไตน์ อัม ไรน์ (Unseen) - น้ำตกไรน์ - แถมฟรี ล่องเรือชมน้ำตกไรน์ - เซนต์ มอริทช์

 • 00.45 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยเที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.15 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • เดินทางสู่หมู่บ้าน สไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร / ใช้เวลา 45 นาที) เมืองเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ําไรน์ ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ได้รับการยอมว่าเป็นหมู่ในตึกแถวที่สวยงามที่สุดในโลก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮาเซ่น นำท่านชม น้ำตกไรน์ (Rhien Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป  (ระยะทาง 20 กิโลเมตร / ใช้เวลา 30 นาที)
 • แถมฟรี     นำท่านล่องเรือสัมผัสน้ำตกไรน์ อย่างใกล้ชิด 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เซนต์ มอริทช์ (MORITZ) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร / ใช้เวลา 2.30 ชม.) เมืองตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์  และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์
 • นำท่านชมความงดงามของทะเลสาบ เซนต์ มอริทซ์ (Lake St. Moritz) ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาว น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
CRYSTAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : เซนต์ มอริทซ์ เป็นเมืองเล็กๆ มีโรงแรมจำกัด หากโรงแรมในเมืองเซนต์ มอริทซ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY3

เซนต์ มอริทซ์ – รถไฟ BERNINA EXPRESS (เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก) - ทิราโน่ (อิตาลี) - ลูกาโน่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำเดินทางโดยรถไฟสายท่องเที่ยว BERNINA EXPRESS (เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก)จากเมืองเซนต์มอริทซ์ สู่เมือง ทิราน่า (Tirano) ของประเทศอิตาลี รถไฟสาย BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปีค.ศ.1910 เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 • เดินทางถึงเมืองทิราโน (ใช้เวลาประมาณ 2 .30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองทิราโน่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่เมือง ลูกาโน่ (LUGANO) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร / ใช้เวลา 2.30 ชม.) เมืองริมทะลสาบที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นนำท่านเดินเล่นริมทะเลสาบ ลูกาโน่ หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงและสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก 
DE  LA PAIX  HOTEL  LUGANO หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : ลูกาโน่เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงมาก โรแรมที่พักถูกจองเต็มเกือบตลอดทั้งปี หากโรงแรมที่ลูกาโน่เต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองโคโม่ เมืองริมทะเลสาบแสนสวยของอิตาลี

DAY4

ลูกาโน่ – เบลลินโซน่า (Unseen) – อันเดอร์แมท – รถไฟ GLACIER EXPRESS – เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง เบลลินโซน่า ( BELLINZONA) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร / ใช้เวลา 45 นาที) เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑล ทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์
 • เดินชมเมือง เบลลินโซน่า ซึ่งท่านจะพบกับเมืองในยุคกลางที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนและหมู่ปราสาทหลายหลังไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวสำคัญก็คือปราสาท เพราะเมืองนี้มีปราสาทขนาดใหญ่ 3 แห่งด้วยกัน คือ Castelgrande, Castello di Montebello และ Castello di Sasso Corbaro
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อันเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส(GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมือง เซอร์แมท (ZERMATT) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 
MIRABEAU  HOTEL  ZERMATT พักเซอร์แมท 100 %   ** Confirmed **

DAY5

นั่งกระเช้าขึ้นแมทเทอร์ฮอร์น (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) - มองเทรอซ์ – เข้าชมปราสาทซิลยอง - โลซานน์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้าให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกับการขึ้นสู่ “ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื่อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า
 • นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิ รามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.45 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก  ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทางออกเดิน
 • นำท่านเข้าชมด้านในปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก
 • นำท่านเดินสู่เมือง โลซาน  (LAUSANNE) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร / ใช้เวลา 30 นาที) ตามเส้นทางแสนสวยที่มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ภูเขา เนินเขาสลับสล้างสู่เมืองโลซานน์ เมืองตาก อากาศที่สำาคัญของสวิส เมืองทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระเยาว์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MOVENPICK  HOTEL  LAUSANNE  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

ศาลาไทย - เจนีวา – เบิร์น - กรินเดลวาลด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาไทย ณ เมืองโลซาน โดยเมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๐๐๙ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิด ศาลาไทย ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร / ใช้เวลา 40 นาที) นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก(WTO)
 • นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬกิาดอกไม้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • เดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 155 กิโลเมตร / ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิาประจำเมือง แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุง
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กรินเดลวาลด์ (GRINDELWALD) (ระยะทาง 75 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองที่โอบล้อมด้วยขุนเขาทั้งเมือง เป็นอีกหนึ่งเมืองสวยของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์หากออกาศดีๆท่านสามารภมองเห็นยอดเขาจุงเฟราเหนือหมู่บ้าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SUNSTAR ALPINE HOTEL GRINDELWALD หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน)

DAY7

ยอดเขาจุงฟราวน์ – เลาน์เทอบรุนน์เน่น - อินเทอลาเก้น – กรินเดลวาลด์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำคณะออกเดินทางสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร นำคณะลงรถไฟ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์
 • ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์

 • นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่เสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป
 • นำท่านเพื่อกลับสู่เมืองอินเทอลาเก้น อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิสร้านช็อคโกแล็ต เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  สวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์  
SUNSTAR ALPINE HOTEL GRINDELWALD หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

หมู่บ้านเมอเรน (Unseen) - ทะเลสาบบลูซี (Unseen) - ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่สถานี Grutschalp จากนั้นเปลี่ยนเป็นนั่งรถรางเพื่อไปยัง หมู่บ้านเมอเรน (MURREN) (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเวอร์แลนด์ ) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี้สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์ เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout
 • ได้เวลานำท่านเดินสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระทุกท่านชมเมืองหรือเลือกสินค้าของที่ระลึกต่างๆ หรืออสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า      

หมายเหตุ : เมืองลูเซิร์น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY9

อนุเสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้ชาเปล – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นหรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค
 • 13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 971
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 06.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน