ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA WINTER XJรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA WINTER XJ

รหัสทัวร์ : SAKURA WINTER XJ
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 1 มี.ค. 62 - 6 มี.ค. 62 32,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  นั่งรถไฟท้องถิ่น “Fujikyu Railway” ให้ท่านได้ชมวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
 • 2
  สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน
 • 3
  สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
 • 4
  ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หนึ่งสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ
 • 5
  ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE
 • 6
  ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ
โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-สกีรีสอร์ท-ชมซากุระมัตสึดะ
6วัน 3คืน
โดยสารการบิน Air AsiaX (XJ)

DAY1

ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ

 • 20.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
 • 23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600

[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น้ำดื่มบนเครื่อง มื้อเช้า สำหรับทุกท่าน ]

DAY2

ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

 • 08.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 • นำท่านชมเทศกาล “มัตสึดะ ซากุระ” (Matsuda Sakura Matsuri) หรือเทศกาลชมดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่น เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในการท่องเที่ยวญี่ปุ่น จัดขึ้นบนเนินเขาเมืองมัตสึดะ และเป็นสถานที่แรกๆที่ดอกซากุระเริ่มบานในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ.-ต้นเดือน มี.ค. ให้ทุกท่านได้ตื่นตาไปกับซากุระ 2 สายพันธุ์คือ โคซุซากุระ และคาวาซุซากุระ ที่ปลูกลดหลั่นไล่ไปตามความสวยงามของเนินเขา สีชมพูของซากุระตัดกับสีเหลืองของแปลงดอกนาโนะฮานะได้อย่างลงตัว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงาม หากท้องฟ้าเปิดท่านจะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน้ำพุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมาย เพื่อ “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องสั้น 10นาที) ยังบริเวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว และ
 • นำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบัส) หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า “กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี”
 • นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชั่น สินค้าสำหรับคุณหนู และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย

  พักที่ FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิเศษ!! ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

DAY3

สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - โตเกียว - ย่านชินจูกุ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านได้สัมผัสความสนุกสนานบน “สกีรีสอร์ท” สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว์ บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ หรือเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลายเวอร์ชั่น เก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆที่มีลานหิมะสีขาวซึ่งมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง (รวมค่าเข้าลานสกีและกระดานเลื่อน SLEDGE ไม่รวมอุปกรณ์สกี)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถในการเดินทางด้วยการนั่งรถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟท้องถิ่นที่สามารถมองเห็นวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และมีความสูงที่สุดในญี่ปุ่น สูงถึง 3,776 เมตร รูปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือว่าเป็นภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในโลก คือมีความสมมาตรกันทุกด้าน ตัวภูเขาทำมุม 45 องศากับพื้นราบ และมีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวโพลนที่ยอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทั้งปี คนญี่ปุ่นมีความเชื่อทางด้านศาสนา และ วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันภูเขาไฟฟูจิจัดว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพท้องฟ้าอากาศเปิด)
 • นำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยนู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาด และสดชื่นมากในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนำท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และเครื่องสำอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

 พักที่ DAY NICE HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

DAY4

พระราชวังอิมพีเรียล(ผ่านชม) - วัดอาซากุสะ+วิวโตเกียวสกายทรี - ตลาดซึคิจิ - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้(หุ่นกันดั้ม) - โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านผ่านชม พระราชวังอิมพีเรียล”  อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมาและคูน้ำสมัยเอโดะ
 • นำทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก
 • ภายในวัดสามารถถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก … เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร … ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโด
 • เดินทางสู่ “ตลาดซึกิจิ (Tsukiji market)” อดีตเป็นตลาดค้าส่งปลา, ผัก และ ผลไม้ ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ตลาดปลาแห่งนี้นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เนื่องจากมีการซื้อขายสินค้าทะเล ตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด และยังเป็นแหล่งร้านอร่อยชื่อดังของร้านซูชิ ซาชิมิ และ อาหารทะเลนานาชนิด

รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

 • นำท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งของญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว
 • นำท่านเดินทางสู่ห้าง “DiverCity Tokyo Plaza” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่างๆ มารวมตัวกันอยู่ถึง 154 ร้าน ท่านจะได้ชม “หุ่นยนต์ GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam” ตัวโตเท่าขนาดจริง ยืนรอต้อนรับท่านที่ด้านหน้าของห้าง ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้ อีกทั้งยังมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม)
 • นำท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล หรือ ที่ญี่ปุ่นเรียกว่า “โตเกียว เบย์ อควาไลน์” ซึ่งความพิเศษของทางด่วนนี้อยู่ที่การเป็นทางด่วนที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งจะแวะจุดพักรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (หิ่งห้อยแห่งทะเล) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโตเกียว ซึ่งนอกจากจะเป็นที่พักรถแล้วที่นี่ก็ยังมีร้านขายของที่ระลึก ภัตตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ให้พักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย
 • ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับหมู่บ้านเยอรมันภายใต้บรรยากาศของชนบทเยอรมันกับ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” การประดับประดาตกแต่งไฟด้วยหลอดแอลอีดีกว่า 2ล้านดวงในช่วงฤดูหนาวของที่นี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดจิบะและถือเป็น “หนึ่งในสามการประดับประดาไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออก” อีกด้วย

 รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
พักที่ NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

DAY5

วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม “วัดนาริตะซัน” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกันเอง

 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

 • นำท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 20.15 น.  เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ607

[บริการท่านด้วย >> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น้ำดื่มบนเครื่อง มื้อค่ำ สำหรับทุกท่าน ]

DAY6

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

 • 01.25 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม


แชร์ให้เพื่อน