มหาวิหารแซงต์ปิแอร์ (Cathedral St.Piere)
มหาวิหารแซงต์ปิแอร์ (Cathedral St.Piere)  เป็นวิหารใหญ่ของเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ของนิกายโปรเตสแตนท์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1160 (หรือ พ.ศ. 1703 หรือเกือบพันปีมาแล้วเลยทีเดียว) โดยมีต้นแบบจากสไตล์โรมาเนสก์ แต่หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอยู่หลายครั้ง

ปัจจุบันกลายเป็นวิหารลูกครึ่ง ที่ผสมผสานด้วยสไตล์โรมาเนสก์ โกธิก และนีโอคลาสสิค เราจึงได้เห็นว่าอาหารมีเสาโรมันค้ำอยู่ ความรุ่งเรืองของวิหารแห่งนี้เกิดขึ้นช่วงศตวรรษที่ 16 เมื่อ John Calvin เข้ามามีบทบาทการเป็นนักปฏิรูปศาสนา และผู้สร้างสถานศึกษาในเมืองเจนีวา โดยในปัจจุบันในวิหารแซงต์ปิแอร์มีของเก้าอี้ของ John Calvin ที่เคยใช่นั่งเป็นประจำ จัดแสดงไว้ให้ชมอีกบริเวณด้านในอีกด้วย

โดยเราสามารถขึ้นบันไดไปด้านบนของมหาวิหาร เพื่อชมเมืองเจนีวาได้อย่างครบถ้วน และสวยงามยิ่งนัก

แชร์ให้เพื่อน