HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์แคนาดา
ทัวร์แคนาดา เจาะลึก พักในอุทยาน 4 คืน
แวนคูเวอร์ – แคนาเดียน ร๊อคกี้ – คิวเบค – ไนแองการ่า 13 วัน 11 คืน
โดยสายการบิน KOREAN AIR(KE) +AIR CANADA( AC)