HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ฟินแลนด์ – นอร์เวย์
LAPLAND – LOFOTEN ISLANDS – TROMSO – KIRKENES ICE BREAKER – IGLOO – KING CRAB SAFARI 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ
GEMS OF ICELAND NORTHERN LIGHT HUNTING  11 วัน
โดยสายการบินFINAIR (AY)HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ฟินแลนด์ – นอร์เวย์
LAPLAND – LOFOTEN ISLANDS – TROMSO – KIRKENES  12 วัน 10 คืน

พัก GLASS IGLOO 2 คืน – เรือตัดน้ำแข็ง ICE BREAKER  

โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์บอลติค
ลัตเวีย ลิธัวเนีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์
11 วัน 8 คืน โดยสารการบินฟินแอร์ (AY)