จองทัวร์ & ชำระเงิน

โทรติดต่อพนักงานขาย หรือ ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ และส่งแฟกซ์ มาที่ 02-048-1804 ต่อ 15 // Line @HappyLongWay

หลังจากได้รับใบจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทจะรีบติดต่อกลับและบริษัทจะทำใบเรียกเก็บค่าบริการ (INVOICE)  ซึ่งแสดงรายละเอียดการจ่ายมัดจำ งวดแรกและงวดสุดท้าย ส่งให้ท่านทางอีเมลหรือทางเบอร์แฟกซ์ที่ท่านให้ไว้

เมื่อชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับหลักฐานการรับเงิน หากไม่ได้รับหลักฐานการรับเงินภายใน 3 วันทำการให้ติดต่อพนักงานขาย หรือติดต่อหมายเลข 086-656-6595

หลังจากชำระเงินครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนเดินทาง 1 อาทิตย์ ท่านจะได้รับใบเตรียมตัวการเดินทาง หรือสารมารถดาวน์โหลดใบเตรียมตัวการเดินทางได้จากหน้าเว็บไซด์

หัวหน้าทัวร์จะโทรนัดหมายการเดินทางกับท่านล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง หรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่โทรไปแทนในกรณีช่วงไฮซีซัน

หากท่านไม่ได้รับการบริการที่น่าพอใจ หรือ มีข้อสงสัยต่างๆ กรุณา โทรติดต่อ 086-656-6595