ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

รหัสทัวร์ : SWITZERLAND & FRANCE 10 DAYS (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 15 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66 169,900 บาท
2 2 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66 169,900 บาท
3 23 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66 169,900 บาท
4 1 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 189,900 บาท
5 20 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66 189,900 บาท
6 27 เม.ย. 66 - 6 พ.ค. 66 185,900 บาท
7 19 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 185,900 บาท
8 2 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 185,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาที่ถูกเรียกว่า TOP OF EUROPE
 • 2
  ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST ยอดเขาฉายา TOP OF ADVENTURE
 • 3
  ชมกรุง PARIS เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส แบบเต็มอิ่ม พัก 3 คืน สบายๆ
 • 4
  ชมเมือง LUCERN เมืองท่องเทียวสุดสวยของสวิสเซอร์แลนด์
 • 5
  ชมเมือง INTERLAKEN เมืองพักตากอากาศสุดสวยของสวิสเซอร์แลนด์ พัก 2 คืน สบายๆ
 • 6
  ชมเมือง COLMAR / STRASBOURG แคว้นอัลซาสสวยระดับโลก สวยมาก
 • 7
  ชม EIFFEL TOWER ถ่ายรูปกับมุมยอดฮิตต่างๆ ตามรอย Blogger
 • 8
  หมู่บ้าน ISELTWALD หมู่บ้านบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย (unseen)
 • 9
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง (unseen)
 • 10
  ชมหมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 11
  ชมหมู่บ้าน GRINDELWALD หมู่บ้านกลางเทือกเขาเอลป์สุดสวย
 • 12
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยของสวิสเซอร์แลนด์
 • 13
  เข้าชม พระราชวังแวร์ซายน์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • 14
  เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ พิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 • 15
  ชมย่าน มงมาร์ต และ มหาวิหารซาเครเกอร์
 • 16
  พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมกรุงปารีสในยามค่ำคืน
 • 17
  ชมประตูชัย และ ช้อปปิ้งถนนชองเซลิเซ่
 • 18
  นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV ประหยัดเวลาได้เยอะ

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

10 วัน 7 คืน โดยสารการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เคาน์เตอร์ H  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY
DAY2

ซูริค – ลูเซิร์น – อิเซล์ทวาลด์ - ทะเลสาบเบรียซ - อินเทอลาเก้น

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)                                                                            Best Things to do in Lucerne, Switzerland
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ทัวร์ยุโรป เม.ย. - พ.ค. 63 เที่ยวสวิส อิตาลี ฝรั่งเศส ทัวร์พรีเมียม
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่สวยงามที่สร้างริมแม่น้ำรอยส์ นำท่านชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้คาเปล  สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่สร้างถอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ถือเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย                                                10 Best Things to Do in Lucerne - What is Lucerne Most Famous For? - Go Guides
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อิเซล์ทวาลด์ (Iseltwald)  (ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาประมาณ 1 ชม หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเล่ต์แสนสวยริมทะเลสาบสีเทอควอยส์ Lake Brienz  หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและมาโด่งดังสุดๆจากซีรี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้                                                                                                                            Premium Photo | Swiss village iseltwald, switzerland
 • นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้าน Iseltwald ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ (ฉากพระเอกในเรื่องนั่งเล่นเปียโน)  และมุมถ่ายที่มีฉากหลังเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขาเอลป์
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศแสนสวยของสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีทะเลสาบ2แห่งขนาบข้าง คือทะเลสาบทูน (Thun Lake ) และ ทะเลสาบ (Brienz Lake )อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย                                                                                      Active Holidays in Interlaken-Oberhasli | Outdooractive

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก2คืน)

DAY3

อินเทอลาเก้น - เลาเทอร์บรุนเน่น - ยอดเขาจุงเฟรา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)
 • นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป                                  Lauterbrunnen หมู่บ้านกลางหุบเขาในสวิตเซอร์แลนด์ วิวหลักล้าน
 • อิสระให้ท่านเดินชมตามอัธยาศัย
 • นำคณะนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขาจุงเฟรา เพื่อขึ้นสู่สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร จากนั้นเปลี่ยนรถไฟ Cog Wheel ณ สถานีไคลน์ไชเด็ค  จนกระทั่งถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป                                                                        A complete guide to Jungfraujoch - Top of Europe - Adventurous Miriam
 • นำท่านชมสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวตลอดทั้งปี                                            Extreme places: Europe's highest railway station – DW – 07/06/2022
 • จากนั้นนำท่าน ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง
 • จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์

 • จากนั้นนำท่านสู่สถานีไอเกอร์ ( EIGER)
 • จากนั้นนำท่านเปลี่ยนนั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger Express) (เปิดใหม่เดือนธันวาคม 2021) สู่เมืองสถานีกรินเดอร์วาลด์กรุนด์                                                                                  2022 Eiger Express Cable Car from Grindelwald to Eigergletscher and Jungfraujoch
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN)
 • อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองอินเทอลาเก้นตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

[fod_icon] รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์

METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

อินเทอลาเก้น – ยอดเขากรินเดลวาลด์ เฟียร์ส – ทะเลสาบเบลาเซ - กรุงเบิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดอร์วาลด์ (Grindelwald) หมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางภูเขาโอบล้อม  มีบ้านเรือนน่ารัก มีลำธารใสสะอาดไหลอยู่สองข้างทาง                                                      Grindelwald Tourism, Switzerland: Places, Best Time & Travel Guides
 • จากนั้นนำท่านสู่สถานีกรินเดลวาลด์ เฟียร์ส (Grindelwald First)
 • นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ด้านบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร สู่ กรินเดลวาลด์ เฟียร์ส (Grindelwald First) พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น                                                                 อันซีน สวิสเซอร์แลนด์ 11 วัน - HappyLongWay
 • นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตระการตาของไอเกอร์
 •  จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร
 • อิสระให้ท่านเดินชมวิว หรือเลือกอิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งจะมีปรับเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล เช่น First Flyer  / Snow Sledge / ปั่นจักรยาน เป็นต้น ( ไม่รวมในค่าทัวร์ )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 • จากนั้นได้เวลานำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง
 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย                                                                                 Hotel & Spa Blausee, Blausee – Updated 2022 Prices
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม โดยกรุงเบิร์นตั้งอยู่ทางโค้งของริมแม่น้ำอาเรอ Aare River เป็นเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบไว้ทั้ง3 ด้าน เป็นชัยภูมิที่เหมาะในการป้องกันการรุกรานจากศัตรูได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองเบิร์น เริ่มก่อสร้างเมื่อ ค.ศ.1191 เมื่อยุคแบร์ชโทลด์ที่5 แห่งราชวงศ์แซริงเงิน เข้ามามีอำนาจในการปกครองเมือง มีการสร้างปราสาทขึ้นบริเวรปลายแหลมริมฝั่งแม่น้ำ ชื่อว่า “เบิร์น” มากจากคำว่าแบร์ ซึ่งแปลว่า หมี เป็นสัตว์ในยุตแบร์ชโทลด์นำมาตั้งชื่อเมือง เป็นการที่ทรงดำริว่าจะตั้งชื่อเมืองตามสัตว์ที่เจอเป็นตัวแรก หมีจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาจนถึงทุกวันนี้    What to do in Bern, Switzerland | The Australian
 • จากนั้นนำท่านแวะชมบ่อหมี (Barengraben) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเบิร์นแห่งนี้คือเมืองหมี ต้นกำเนิดมาจากหมีสีน้ำตาล 4-5ตัว อาศัยอยู่ภายในริมบ่อฝั่งแม่น้ำอาเรอ ในอดีตชาวเมืองจึงสร้างบ่อหมีให้อยู่คู่เมืองเบิร์นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ย้ายที่ตั้งไปหลายแห่ง จนครั้งสุดท้ายย้ายมาตั้งที่ตรงนี้ในปัจจุบันเมื่อปี 1996                                                                                                              Stadt des Bären - Bern Welcome
 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของกรุงเบิร์น จากบริเวณบ่อหมี ท่านจะสามารถมองเห็นวิวของกรุงเบิร์นได้อย่างสวยงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

BRISTOL BERN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

กรุงเบิร์น - กอลมาร์ (ฝรั่งเศส) - สตราสบูร์ก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านชมกรุงเบิร์น นำท่านถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐสวิส เป็นสถานที่ประชุมของตัวแทนจาก 26 รัฐ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลกำกับนโยบายในเรื่องการทูต การทหาร การเงินและความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส่วนรัฐสภาของแต่ละรัฐทำหน้าที่ออกกฎหมาย ภาษีและการศึกษา ที่อาจแตกต่างกันได้ในแต่ละรัฐ                                                                                                                          เที่ยวอาคารรัฐสภาแห่งกรุงเบิร์น ด้วยตัวเอง เมื่อไหร่ดี - When OR Where
 • นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูเมืองโบราญ (Kafigturm) สุดถนน Spitalgrasse เป็นซุ้มประตูเมืองเก่าตั้งขวางถนนอยู่ มีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ปลายแหลมตั้งโดดเด่นอยู่เหนือขึ้นไป เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่ง    ของกำแพงเมืองในส่วนที่เป็นที่คุมขังนักโทษ บางครั้งจึงเรียกว่า Prison Tower Platz
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse ความหมายจากชื่อคือถนนตลาด เพราะในอดีตเคยเป็นที่ตั้งตลาดเมือง ปัจจุบันสองข้างทางเป็นตึกแถวและอาคารร้านค้าที่คึกคักให้เดินชมได้อย่างเพลิดเพลิน กลางถนนมีบ่อน้ำพุโบราญตั้งอยู่หลายแห่ง น่าสนใจตรงที่มีรูปปั้นประดับเหนือน้ำพุที่สวยงามน่าเดินไล่ดูให้ครบทุกแห่ง กลางถนนเห็นเป็นหอนาฬิกายักษ์ใหญ่ (Zytglogge) หอนาฬิกานี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเบิร์น มีนาฬิกาโบราญตั้งอยู่ 2 ด้าน ด้านตะวันตกเป็นนาฬิกาเข็ม อีกฝั่งเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราญสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1530 โดย 4 นาทีก่อนนาฬิกาตีบอกชั่งโมง จะมีตุ๊กตากล มีทั้งรูปหมี สิงโต ไก่ อัศวินตลกๆออกมาเคลื่อนไหวทำท่าต่างๆ ประกอบเสียงแปลกๆเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องหยุดดูในทุกชั่วโมง                                                                                                    Bern Travel Guide | Switzerland Travel Guide | Rough Guides
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)  เมืองในแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอัลซาส  และยังเป็นบ้านเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบเทพีเสรีภาพ          Best Day Trips from Colmar, France | France Bucket List

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินชมหมู่บ้าน กอลมาร์ (COLMAR) เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านแบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยเหมือนในยุคกลาง  ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองที่คู่รักจากทั่วโลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี่  นำท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เริ่มตั้งแต่ย่าน La Petite Venise และเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง
 • จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส(Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันใน                          10 Best Things to Do in Strasbourg - What is Strasbourg Most Famous For? – Go Guides

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

DAY6

สตาร์สบรูก – ชมเมือง - นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV – กรุงปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนชมกรุงปารีส (พัก 3 คืน)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมเมืองสตาร์สบรูก โดยเริ่มจาก
 • นำท่านชม มหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก  อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย                                                            20 ที่เที่ยวสุดโรแมนติกในฝรั่งเศส ทริปหน้าไม่ควรพลาด
 • จากนั้นนำท่านชมเขต  La Petite France ภูมิทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง มีลักษณะเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอิลล์ทั้งสี่ด้านและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย                                                                                                                                      La Petite France - AFAR
 • บริเวณใกล้เคียงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อัลซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็นภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des Moulins

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองสตาร์สบรูกออกเดินทาง สู่กรุงปารีส ด้วยรถไฟ TGV ความเร็วสูงสุด 300 กม./ชม.  (ใช้เวลา 2.30 ชม.)

หมายเหตุ : รอบเวลา / สถานี การนั่งรถไฟ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

 • กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือไปตามแม่น้ำ แซน (Seine River) ผ่านสถานที่สำคัญโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สวยงามมากมาย อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการโอเตล็เดอวลิส์เกาะเซ็นตห์ ลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์แซงวาลิด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ        River Seine in Paris - A Famous Historical and Cultural Hub in Paris - Go Guides

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (3คืน) 

DAY7

ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ประตูชัย - ถนนชองป์เซลิเซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางไปยัง แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ( versailles palace ) (มีไกด์บรรยาย ไม่ต้องเดินชมเองและต่อแถวนาน) ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่  พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง Palace of Versailles - A Symbol of 17th-Century French Monarchy – Go Guides
 • นำท่านชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้                                                                                                                  Palace of Versailles | History & Facts | Britannica
 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจนได้เวลานัดหมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟท์  (MUSEE DU LOUVRE) (มีไกด์บรรยาย ไม่ต้องเดินชมเองและต่อแถวนาน) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด และเก่าแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตัวอาคารเป็นพระราชวังหลวง ต่อมาในปีค.ศ. 1672 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ย้ายราชสำนักไปยังพระราชวังแวร์ซายส์ กระทั่งปี ค.ศ. 1793 ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยมวลหมู่อาคารหลายหลัง สำหรับตัวพิพิธภัณฑ์แล้วประกอบด้วยอาคาร 3 หลังด้วยกัน แต่ละอาคารจะแบ่งประเภทงานศิลปะไว้อย่างชัดเจน โดยพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ แห่งนี้ได้จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าระดับโลกไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสำคัญมีถึง 6,000 ชิ้น    Musée du Louvre — Museum Review | Condé Nast Traveler
 • นำท่านถ่ายรูปประตูทางเข้าพิระมิดกระจกใสครอบไว้เมื่อปี 1988พิระมิดนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของลูฟวร์ ที่ผู้มาเยี่ยมเยือนจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • นำท่านชมภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี ที่วาดโดยลีโอนาร์โด ดาวินชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505 รูปแกะสลักหินอ่อนของกรีกที่ชื่อ Venus de Milo ผลงานของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของ เลโอนาร์โด ดาวินชี โบราณวัตถุของอียิปต์ กรีก และโรมันมากมาย เป็นต้น
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ถนนชองป์เซลิเซ่ ( Champ Elysee) ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก                                Paris agrees to turn Champs-Élysées into 'extraordinary garden' | Paris | The Guardian
 • นำท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง                            The Champs-Élysées and the Arc de Triomphe | Arc de Triomphe Paris | Tourism information and hotels nearby | Monuments
 • อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินช้อปปิ้ง ณ ถนนชองป์เซลิเซ่ ซึ่งเป็นถนนที่มีร้านค้าแบรนด์เนม และสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย หรือ ท่านไหนจะเลือกถ่ายรูปตามถนน ก็ได้ซึ่งมีมุมและสถาปัตยกรรมสวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปเล่น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ เมนู  ซีฟู๊ด /หอยเอสคาโก้ / สเต็ก / ไวน์

MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

ชมกรุงปารีส - หอไอเฟล - มงมาร์ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปหอไอเฟลมุมสวน Champ de Mars เป็นมุมยอดนิยมอันดับหนึ่งในการถ่ายภาพหอไอเฟล เนื่องจากหอไอเฟลนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะชองส์เดอมาร์ส และด้วยขนาดอันกว้างใหญ่ของสวน บวกกับสนามหญ้าสีเขียวขจี และต้นไม้หลากหลายชนิดในบริเวณรอบๆ ทำให้ทุกคนสามารถเดินหามุมถ่ายภาพสวยๆ ของหอไอเฟลได้อย่างไม่ยาก                                      Eiffel Tower With Vibrant Blue Sky Stock Photo - Download Image Now - Eiffel Tower - Paris, Champ-de-Mars, France - iStock
 • จากนั้นนำท่านถ่ายหอไอเฟลจาก มุมถ่ายภาพจากช่องตึก ถนน 5 Avenue de Suffren หรือ 228 Rue de l’Université ซึ่งจากจุดถนน 2 ฝั่งซ้ายขวาของหอไอเฟล จากจุดนี้เราจะได้ภาพของอาคารเก่าแก่ของปารีสทั้งสองฝั่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสกลุ่มอาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี                                                                                                                              16 best photo spots in Paris for picture-perfect shots - Tripadvisor
 • จากนั้นนำท่านแวะเก็บภาพหอไอเฟลจากจัตุรัสทรอคาเดโร (Trocadero) ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปอีกด้านหนึ่งของหอไอเฟลได้อย่างสวยงาม ที่ห้ามพลาดอีกจุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจก่อนกลับเมือง A history of Champ-de-Mars and Trocadero - PARISCityVISION
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านมองมาร์ต(Montmarte) นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่เนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง
 • ชม มหาวิหารซาเครเกอร์(Bassilica of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบสไตล์โรมัน – ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนินเขามองมาร์ต นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์และ เนินแห่งความฝันของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่19 ผลงานศิลปะได้มีการสร้างสรรคจ์ากที่นี่เป็นจำนวนมาก                                                                                              Top 10 fun facts about the Sacre-Coeur - Discover Walks Paris
 • อิสระให้ทุกท่านได้พลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียงอิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศและเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • ท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่นเครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า Brand  Name จากยุโรป ในราคาสุดพิเศษ !!
 • จากนั้นอิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังเปิดใหม่  La Samaritaine ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ห้างที่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ และมีนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบันมีสาขากว่า 61 แห่ง มีผู้คนมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมแทบจะทุกยี่ห้อต่างมากมาย เช่น PRADA,LUIS VuITTON, GUCCI, LONGCHAMP, ARMANI , BOTEGA,  แว่นตารองเท้า,ของเล่นเด็ก,นาฬิกา,กระเป๋า,เครื่องสำอางค์น้ำหอม                                                                                                   Samaritaine Paris Pont-Neuf - Paris tourist office
 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เพื่อความสะดวก ให้ท่านอิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY9

ปารีส - สนามบิน ชาร์ลเดอโกล – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทำการเช็คอินและทำ  TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 • 06.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน