ทัวร์อิตาลี เจาะลึก อิตาลี (เหนือ )รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์อิตาลี เจาะลึก อิตาลี (เหนือ )

รหัสทัวร์ : ROMANTIK NORTH ITALY 11DAY (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 119,900 บาท
2 18 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 119,900 บาท
3 25 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61 117,900 บาท
4 1 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 115,900 บาท
5 8 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 115,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  อุทยานแห่งชาติ Dolomite สวยสุดๆ และได้รับ (Unesco)
 • 2
  นั่งกระเช้าสู่ Alpe di Siusi ที่ราบบนยอดเขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป (Unesco)
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Val di Funes หมู่บ้านมรดกโลกสุดสวยของอุทยานโดโลไมต์
 • 4
  เจาะลึกเส้นทาง Val d’ Orcia เส้นทางที่สวยที่สุดในทัสคานี (Unesco)
 • 5
  หมู่บ้าน Pienza หมู่บ้านท้องทุ่งสุดสวย (Unesco)
 • 6
  เกาะ Burano เกาะสีสันลูกกวาด
 • 7
  ชมหมู่บ้าน Cinque Terre หมู่บ้านริมหน้าผา ที่สวยที่สุดในโลก
 • 8
  หมู่บ้าน San Gimignano หมู่บ้านที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในทัสคานี
 • 9
  ชมหมู่บ้าน Montalcino หมู่บ้านผลิตไวน์ที่ดังที่สุดของอิตาลี
 • 10
  เมืองเก่าโบราณแห่งแคว้นทัสคานี Siena สไตล์อิตาลี ได้รับ
 • 11
  ชมเมือง Sirmione เมืองสุดสวยริมทะเลสาบกราด้า
 • 12
  ชมเมือง Florence เมืองที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในอิตาลี
 • 13
  ชมเมือง Venice มหานครลอยน้ำสุดโรแมนติค
 • 14
  ชมเมือง Milan เมืองแห่งแฟชั่นของโลก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์อิตาลีเหนือ
เจาะลึก อิตาลี เหนือ 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
DAY2

กรุงโรม (อิตาลี) Val d’Orcia - ปีเอนซา - San Quirico d’Orcia – มอนเทลชิโน่ - เซียน่า

 • 00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม (Rome)โดยเที่ยวบินที่ TG 944
 • 06.50 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติฟูมิชิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่แคว้น ทัสคานี (Tuscany)
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางหุบเขา วาดอร์เซีย (Val D’Orcia) เส้นทางที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในแคว้นทัสคานีระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวท้องทุ่ง ที่มีบ้านชาวนา และต้นไซเปรซ ที่ยืนเด่นตามแนวท้องทุ่ง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (Unesco)  ให้เป็น World Cultural Landscape  ซึ่งหลายๆทิวทัศน์แห่งนี้ถูกเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ของ Hollywood
 • นำท่านสู่หมู่บ้าน ปีเอนซ่า (Pienza) หรือเพียนซา (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลา 2.30 ชม.) เมืองเล็กที่สวยงามยุคเรอเนสซองซ์ เป็นหมู่ที่นักท่องเที่ยวต่างหลงไหล เดิมมีชื่อเรียกว่า Corsignano และเป็นบ้านเกิดของ Pope pius II ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาในปี ค.ศ.1458 หลังจากได้รับตำแหน่งเมือวนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและเปลี่ยนมาเป็นชื่อปีเอนซา หรือเพียนซา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางผ่านหมู่บ้าน San Quirico d’Orcia จนถึงเมืองเซียน่า ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ท่านจะได้พบกับวิวของทัสคานีที่ว่ากันกว่าสวยที่สุด
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเล็กๆ มอนเทลชิโน่ (Montalcino) (ระยะทาง 23 กม. ใช้เวลา 30 นาที ) เมืองเล็กๆ น่ารักที่มีชื่อเสียงเรื่องไวน์อันโด่งดัง ชื่อว่า บรูเนลโล( Brunello) ไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศอิตาลี
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เซียน่า(SIENA) (ระยะทาง 43 กม. ใช้เวลา 45 นาที ) หรือเมืองซีเอนา เมืองใหญ่อันดับ 2 ในแคว้นทัสคานี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NH SIENA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

เซียน่า - ซาน จิมิยาโน่ - ลา สเปเซีย

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมเมือง เซียน่า (SIENA) หรือเมืองซีเอนา เมืองใหญ่อันดับ 2 ในแคว้นทัสคานี ถือเป็นเมืองในยุคกลางที่ถือว่าเป็นเมืองคู่แข่งของเมืองฟลอเรนซ์ เมืองเซียน่ายังได้รับการยอมการประกาศเป็นเมืองมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย เนื่องจากความเก่าแก่และความสวยงามและการอนุรักษ์ไว้อย่างดีของชาวเมืองเซียน่า
 • นำท่านเดินเข้าสู่จตุรัส เดล คัมโป (Piazza del Campo) เป็นจตุรัสใจกลางเมืองที่บ่งบอกประวัติศาสตร์ของเมืองเซียน่าได้เป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจตุรัสที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ จำนวนมาก
 • นำท่านเข้า ชมมหาวิหารเมืองเซียน่า (Duomo di Siena) มหาวิหารประจำเมืองเซียน่า ที่ถุกสร้างขึ้นในปี 1200  ด้วยสไตล์กอธิคและเรเนซองส์ ที่ประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการและสวยงามมากและเป็นโบสถ์ 1 ใน 5 โบสถ์ที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลีอีกด้วย
 • ชมเมืองเก่าเซียน่า (SIENA OLD TOWN) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995 (UNESCO) ชมความเป็นเมืองเก่าสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือยุคเรอเนสซองส์ เต็มไปด้วยอาคารต่างๆ โบสถ์ และพิพิธภัณฑ์ และสัมผัสบรรยากาศของประวัติศาสตร์และร้านค้ามากมาย
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ ปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1297 เพื่อใช้เป็นที่ทำงานของรัฐบาลเมืองเซียน่า โดยด้านข้างมีหอระฆังมานเจีย หรือ ทอร์เร เดล มานเกีย (Torre del Mangia) หอระฆังที่เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1338 ซึ่งสมัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งก็สร้างสูงที่สุดในอิตาลี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาน จิมิยาโน (SAN GIMIGNANO) (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลา 45 นาที ) เมืองเล็กๆ ที่มี ทิวทัศน์งดงามที่สุดในแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณ เป็นเมืองแห่งสุดยอดสถาปัตยกรรมของยุคกลาง โดยเฉพาะหอคอยสูงตระหง่าน 14 หอ ที่สามารถมองเห็นได้แม้อยู่ห่างจากตัวเมืองหลายกิโลเมตร ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กร (UNESCO)
 • นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมือง (SAN GIMIGNANO DUOMO) โบสถ์หลักประจำเมืองตั้งอยู่ในจัตุรัสดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) ภายในมีการตกแต่งแบบโรมาเนสก์ และมีภาพเฟรสโกตกแต่งกำแพงภายในโบสถ์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา
 • ชมภายนอกพระราชวังโปโปโล (POPOLO PALACE) อดีตเป็นที่ตั้งของศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86 เมตร น้ำหนักรวม 14,500 ตัน มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉากประมาณ 3.9 เมตร ชม La Rocca ป้อมโบราณสมัยศัตวรรษที่ 14
 • เดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) (ระยะทาง 170 กม. ใช้เวลา 2.30 ชม. ) เมืองท่าที่เป็นประตูสู่ 5 หมู่บ้านริมทะเลที่สวยที่สุดในโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 NH HOTEL LA SPEZIA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืน)

หมายเหตุ : โรงแรมในเมือง La Spezia   มีจำกัดหากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไปนอนเมืองข้างเคียง

DAY4

ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้าน ชิงเกว่ แตร์เร – ลา สเปเซีย

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านนั่งรถไฟ สู่ เมืองชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (UNESCO)
 • นำท่านชมหมู่บ้าน RIOMAGGIORE , VERNAZZA ,MANAROL คือ 3 หมู่บ้านที่สวยที่สุดใน 5 หมู่บ้าน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย
 NH HOTEL LA SPEZIA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

ลา สเปเซีย - ฟลอเรนซ์ - เมสเตร้

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลา 2.15 ชม. ) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าหากมาอิตาลีแล้วไม่ได้มาเยือน ฟลอเรนซ์ ก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงอิตาลีอย่างแท้จริง เมืองสวยอันดับ 1 ของอิตาลี เป็นเมืองที่ว่ากันว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอิตาลี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย
 • นำท่านเก็บภาพแบบพาโนรามาของเมืองฟลอเรนซ์ ณ จตุรัส ไมเคิงแองเจลโล  หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองฟลอเรนซ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองเริ่มจาก ชมจตุรัสซินยอเรตตา  จตุรัสกลางเมืองซึ่งปัจจุบันเป็นศาลาว่าการเมือง ณ จตุรัสแห่งนี้ท่านจะได้พบกับศิลปะมากมาย อาทิเช่น รูปปั้นเดวิดจำลอง ที่เหมือนของจริงทุกประการ
 • ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองและไม่มีที่ไหนเหมือน มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิออเร  มหาวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมือง หอศีลจุ่มที่มีความสวยความงาม ชมสะพานเวคคิโอ หรือสะพานทองคำ สะพานข้ามแม่น้ำอาร์โน แห่งแรกของเมือง  พิพิธภัณฑ์อุมฟิชี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บศิลปะยุคเรเนสซองว์ไว้เยอะที่สุดในโลก
 • อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูป หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาเดินทางสู่ออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แคว้นเวเนโต้ สู่เมืองเมสเตร้ (Mestre) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลา 3 ชม. )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HOLIDAY INN HOTEL MESTRE  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก2คืน)

DAY6

เมสเตร้ - เกาะบูราโน่ - เกาะเวนิส - เมสเตร้

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่าเดินทางสู่ท่าเรือนำท่านสู่หมู่เกาะ บูราโน่ (Burano) (คนไทยไปน้อยมาก เรารับประกันว่าสวยมาก)หมู่เกาะเล็กๆสีลูกกวาดหลากสีสัน อยู่ห่างจากเกาะเวนิสประมาณ 10 กิโลเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบ้านเรือนที่มีสีสันฉูดฉาด น่ารักๆ นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านนั่งเรือกลับมาสู่ เกาะเวนิสเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าติดอันดับความโรมแมนติคของโลก ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจหรือสะพานสะอื้น ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย
 • ชม จัตุรัสเซนต์มาร์โค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกจากนั้น
 • ได้เวลานำท่านกลับสู่เมสเตร้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
HOLIDAY INN HOTEL MESTRE  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

เมสเตร้ - อุทยานโดโลไมท์ - ทะเลสาบมิซูลิน่า –ทะเลสาบเบรียส - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติในเขตเทือกเขา โดโลไมท์ ( Dolomite) สถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักน้อยมาก แต่ความสวยงามของโดโลโมท์เป็นที่เลื่องลื่อซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ที่องค์กรยูเนสโกรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ  (Unesco)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งทะเลสาบ มิซูลิน่า (MISURINA LAKE) (ระยะทาง 160 กม.ใช้เวลา 2 ชม. ) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขา ที่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในโดโลไมท์  นำท่านเดินเล่นชมวิวทะเลสาบเก็บภาพสุดความประทับใจจากนั้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส ( Lake Braies ) หรือ (Pragser Wildsee)  ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าไข่มุกแห่งโดโลไมต์ ตั้งอยู่ในหุบเขาโดโลไมต์ และยังได้เป็นส่วนหนึ่งใน มรดกโลก (Unseco) อีกด้วย
 • ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO)  (ระยะทาง 40 กม.ใช้เวลา 40 น. ) เมืองสกีรีสอร์ทที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ (DOLOMITE) คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ สกีรีสอร์ท BEST OF THE ALPS เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน FOR YOUR EYE ONLY เมืองนี้อยู่สูงจากน้ำทะเล 1,219 เมตร ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเลือกซื้อของที่ระลึกหรือเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 BOUTIQUE VILLA BLU CORTINA D’AMPEZZO หรือเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

วาลด์ เด ฟุเน่ - ขึ้นกระเช้า Alpe Di Siusi - ออร์ติเซ่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ชุมชน Val di funes หรือ Villnöß ชุมชนเล็กๆทางภาคตะวันตกของอุทยานโดโลไมต์ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ 6 หมู่บ้าน โดยมีชื่อเสียงจากการมีวิวทิวทัศน์ที่สวยที่ในเขต South Tyrol
 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง ออร์ติเซ่ (Ortisei)  เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท์ (ระยะทาง 30 กม.ใช้เวลา 40 นาที ) ที่อยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก
 • นำท่านนั่งกระเช้า ขึ้นสู่บนเนินเขาที่เราเรียกว่า “ALPE DI SIUSI”
 • นำท่านชมวิวทิวทศน์บนทุ่งหญ้า ราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป นำท่านขึ้นกระเช้า Funivie ortisei ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันประหลาดมหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็น
 • อิสระให้ทุกท่านเพลินดเพลินกับอากาศอันบริสุทธิ์ วิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา
 • นำท่านกลับลงสู่ด้านล่างให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมือง ออร์ติเซ (Ortisei)  ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารเมือง
 GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมออร์ติเซ่ มีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY9

ออร์ติเซ่ - ซิร์มิโอเน่ - มิลาน - ดูโอโม่ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ซิร์มิโอเน่ (Sirmione) (ระยะทาง  180  กม.ใช้เวลา 2.30 ชม. ) เป็นเมือง Unseen  ของอิตาลี เป็นเมืองเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ด้า (Garda Lake)
 • จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ของทะเลสาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่เกิดจากน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีร์มิโอเน่จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน และถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน (MILAN) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  2 ชม.) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ
 • ทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลาน (DUOMO) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือว่าเลือกซื้อสินค้าแบร์นดเนม สินค้าพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
RADISSON BLU MILAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

มิลาน - สนามบิน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • 13.55 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน