ทัวร์นอร์เวย์ นอร์ทเคป หมู่เกาะโลโฟเทน Midnight Sunรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นอร์เวย์ นอร์ทเคป หมู่เกาะโลโฟเทน Midnight Sun

รหัสทัวร์ : EXCLUSIVE MIDNIGHT SUN 13 DAYS
ระยะเวลา 13 วัน 10 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 17 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 295,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชม MIDNIGHT SUN ที่แหลมนอร์ธเคป พร้อมลิ้มรส Sparkling wine แกล้มด้วยไข่ปลาคาร์เวีย
 • 2
  ชม NORTH CAPE ปลายสุดของแผ่นดินของยุโรป ที่รัชกาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส
 • 3
  สัมผัสความสวยงาม หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)
 • 4
  ชมหมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 5
  ชมหมู่บ้าน REINE หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 6
  หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN
 • 7
  เปิดประสบการณ์ นำท่านนั่งเรือออกไปจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)
 • 8
  เปิดประสบการณ์ นำท่านนั่งเรือออกไปชมปลาวาฬ (WHALE WATCHING)
 • 9
  ชมหมู่เกาะ SENJA หนึ่งในหมู่เกาะฟยอร์ดติดกับหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 10
  ชมเมือง TROMSO และ นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)
 • 11
  ชมเมือง NARVIK เมืองที่รัชกาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส
 • 12
  ชม MAGIC ICE BAR ที่ทำขึ้นจากน้ำแข็งทั้งหมด
 • 13
  ชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่หมู่เกาะโลโฟเทน
 • 14
  ช้อปปิ้งกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์นอร์เวย์ Midnight Sun
นอร์เวย์ – นอร์ทเคป – หมู่เกาะโลโฟเทน 13 วัน 10 คืน
พระอาทิตย์เที่ยงคืน + จับปูยักษ์ KING KRAB
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย
DAY2

โคเปนเฮเก้น – ออสโล (นอร์เวย์) - ชมเมือง

 • 00.20 น. ออกเดินทางบินตรงสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950
 • 07.40 น.  เดินทางถึง สนามบินโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก (พักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 10.00 น.ออกเดินสู่สนามบินออสโล โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK1458

**หมายเหตุไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม**

 • 11.00 น.  เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ (นำท่านตรวจรับสัมภาระ)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ
 • นำท่านชม สวนสาธารณะวิกเกอร์แลนด์ (VIGELAND SCULPTURE PARK) เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ผลงานของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์ ‘ ปฏิมากรชื่อดัง โดยได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานฟรอกเนอร์ บาวท่านอาจเคยเห็นรูปของเสาโมโนลิท ที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ที่ใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เชิญชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิตที่มีความหมายสอนใจ โดยผลงานชิ้นเอกสูงถึง5.5ฟุต ชื่อ MONOLITTEN และรูปหล่อสำริด ชื่อ ANGRY LITTLE BOY อันถือว่าสัญลักษณ์ของกรุงออสโล                                      เที่ยวสวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ Vigeland Sculpture Park, Oslo นอร์เวย์
 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANGEN GATE) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ เป็นแหล่งทั้งย่านช้อปปิ้งและแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล มีสินค้าทุกสิ่งอย่างให้ได้เลือกช้อป ของฝากของขวัญที่น่าซื้อก็คือ ผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ น้ำมันปลา เนยแข็งเทียนไข และของที่ระลึก เช่น เรือไวกิ้ง หรือตุ๊กตา Troll ตุ๊กตาพื้นบ้านของนอร์เวย์ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น สินค้าและ ของที่ระลึกต่างๆ โปรแกรมทัวร์ยุโรปแบบส่วนตัว ทัวร์แบบครอบครัวออสโล

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

CLARION HOTEL THE HUB หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

ออสโล – นาร์วิค – สโววาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก/ SET BOX

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล 
 • 08.35 น. ออกเดินสู่สนามบินนาร์วิค โดยสายการบิน สแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4082

**หมายเหตุไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม**

 • 10.10 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินนาร์วิค จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองนาร์วิค (Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย                    Visit Narvik in Norway with Cunard

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองที่ FJELLHEISRESTAURANTEN พร้อมชมวิวบรรยากาศมุมสูงของเมืองนาร์วิค                                                                                                                                  From The Center Of Skjomen To Narvik Cable Car | Costa Cruises

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์  ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง  File:Svolvaer, Lofoten, Norway.JPG - Wikimedia Commons
 • นำท่านชม Magic Ice Bar โดยสิ่งของภายในนี้จัดทำขึ้นจากน้ำแข็ง และได้มีการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED เพื่อเพิ่มความงดงาม ท่านจะได้ชมสีสันผสมผสานกับเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันไม่ธรรมดาของดินแดนแห่งน้ำแข็งแห่งนี้อย่างแท้จริงIce glass - Picture of Magic Ice Bar Bergen - Tripadvisor

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
THON HOTEL LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า

DAY4

สโววาร์ - หมู่บ้าน Å - รีนน์ - แฮมนอยด์ - นัสฟยอร์ด - เลกเนส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม หมู่บ้าน Å  (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ปลายสุดของหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัย                              File:Å, Norway - panoramio (3).jpg - Wikimedia Commons
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิโรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร                                                                                       Norsk Fiskevaersmuseum Norwegian Fishing Village Museum A ::

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองรีนน์ (REINE) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ                                                               Tourism in the Lofoten Islands, Norway - Europe's Best Destinations
 • นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเทน ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย                                                             Lofoten Islands Itinerary Ideas | Best Served Scandinavia
 • จากนั้นนำท่านแวะหมู่บ้าน Horn แวะถ่ายรูปกับยอดภูเขา Hammarskaftet เป็นชื่อของภูเขายอดแหลมรูปกรวยคว่ำ เป็นจุดถ่ายรูปที่ไม่ควรพลาด                                                                                  Lofoten Photos, Download The BEST Free Lofoten Stock Photos & HD Images
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน Sakrisøy หนึ่งในหมู่บ้านชาวประมง น่ารักๆ มีสีเหลืองของบ้านเรือนเป็นจุดเด่น อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย                                                                   Top Ten Things To Do in the Lofoten Islands – Norway – Earth Trekkers
 • นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) (ระยะทาง 37 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ
 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้ อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย Nusfjord – Aufnahme von Nusfjord Fishing Village - Tripadvisor
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

SCANDIC LEKNES HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY5

เลกเนส - เฮนนิ่งสวาร์ – คาเบลวัก – ฮาร์สตัด

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะโลโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง ให้ ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และพายเรือไวกิ้งโบราณ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งแห่งนี้                                                                                         Enter the World of the Vikings in Lofoten - Visit Northern Norway
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮนนิ่งสวาร์  (HENNINGSVAER) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากัน  มาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร                                                                      Hotel Henningsvær Bryggehotel - By Classic Norway Hotels, Henningsvaer - trivago.com

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ คาเบลวัก (Kabelvag) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที) เป็นหมู่บ้านชุมชนชาวประมงเก่าแก่แห่งแรกๆในหมู่เกาะโลโฟเทน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสโววาร์
 • นำท่านชมหมู่บ้านน่ารักตามสไตล์นอร์เวย์แท้ๆ                                                      Reflections of Kabelvåg | Taken on our 2018 trip to Norway, … | Flickr
 • แวะชม โบสถ์วาแกน (Vagan Church) โบสถ์ไม้ ที่ใหญ่ที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน    The wooden Vågan church of Lofoten, Norway | Wikipedia: Våga… | Flickr
 • นำท่านสู่เมือง ฮาร์สตัด (Harstad) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที) โดยเมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเทศมณฑลทรุมส์ โดยมีใจกลาง เมืองที่เล็กกะทัดรัดที่หันหน้าออกไปรับกับทะเลนอร์เวย์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

CLARION COLLECTION HOTEL ARCTICUS หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

ฮาร์สตัด – อันเดเนส - ล่องเรือชมปลาวาฬ – กริลล์ฟยอร์ด - เซนญา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอันเดเนส (Andenes) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการดูปลาวาฬในช่วงฤดูร้อนและดูสงเหนือในช่วงฤดูหนาว

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Whale Watching) กิจกรรมอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดูปลาวาฬแบบธรรมชาติ ปลาวาฬที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำแถบนี้จะมี 3 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ วาฬมิงค์, วาฬหลังค่อม (Humpback) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรือ ชมวาฬใช้เวลาประมาณ2-4 ชั่วโมง (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)    Whale Watching Tromsø - Eco-Friendly & Ethical Whale Safaris In Norway
 • 17.00 น.จากนั้นนำท่านข้ามเรือ Ferry สู่ท่าเรือหมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด (Gryllefjord Fishing Village) ซึ่งมีประชากรอยู่ราวๆ 400 คน
 • ผ่านชมบ้านเรือนและความสวยงามของพื้นที่เรียบชายฝั่งทะเลและฟยอร์ด (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที)
 • นำท่านเดินทางต่อสู่ อ่าวแฮมน์ไอเซนญา (Hamn I Senja) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะเซนญาและเป็นที่ตั้งของรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือนเพื่อชมความงามของธรรมชาติและแสงเหนือ                                                                      Hamn i Senja | Cottages & Holiday Houses | Skaland | Norway

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

HAMN I SENJA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

***หมายเหตุ ห้องพักที่ HAMN I SENJA เป็นแบบคละ TYPE / 2 ห้องนอน ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านที่จองเข้ามาก่อน ***

DAY7

เซนญา - ชมเมือง - ทรอมโซ - ยอดเขาสโตนสไตเนิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทรอมโซ (TROMSO) (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ดินแดนอาร์กติก โดยมันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ถือว่าเป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมความงดงามของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญทั้ง แสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืนในดินแดนแถบนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก (Polar Museum) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในอาคารไม้สีแดง มีลักษณะคล้ายๆกับโกดังเก็บของ ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1830 ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค การสำรวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์กติก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการล่าสัตว์ในเขตอาร์กติก ซึ่งได้แก่ ปลาวาฬ หมีขั้วโลก และสิงโตทะเล                                                                    PHOTO: Polar Museum in Tromso Norway
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการ สร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่ง หนึ่งของเมืองทรอมโซ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืน ได้อย่างชัดเจน จากนั้นเชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย          Arctic Cathedral - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
 • จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง                                          Fjellheisen | Tromso | Norway | AFAR

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

RADISSON BLU HOTEL TROMSO หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

ทรอมโซ - อัลตา – ฮอนนิ่งสแวก – นอร์ทเคป - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน + รับประกาศนียบัตร

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก                    

 • 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินทรอมโซ
 • 11.40 น.  ออกเดินสู่เมืองอัลตา โดยสายการบิน WIDERØE เที่ยวบินที่ WF 922

**หมายเหตุไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม**

 • 12.20 น.  เดินทางถึงสนามบินอัลตา นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • นำท่านสู่ตัวเมืองอัลตา (ALTA) เมืองใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์ก เป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งน้ำที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เป็นเมืองหน้าด่านของการมาสู่นอร์ธเคป เพื่อไปดูพระอาทิตย์เที่ยงคืน สามารถชมสถานที่ต่างๆ ในเมืองนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ คาฟยอร์ด (KAFJORD) เพื่อลอดอุโมงค์ใต้ทะเลที่มีความยาวถึง 6,780 เมตร เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวก (HONNINGSVAG) (ระยะทาง 210 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลก ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง พระอาทิตย์เที่ยงคืน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

SCANDIC HONNINGSVAG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 • 22.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ที่ตั้งของ ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป ซึ่งตั้งอยู่บนปลายแหลมนอร์ธเคป ชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย รับฟังและชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริงด้านนอก Nordkapp, Norway - Polarsteps
 • ต่อจากนั้นเฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ธเคปด้วย Sparkling wine แกล้มด้วยไข่ปลาคาร์เวียเลิศรส แล้วรับมอบประกาศนียบัตร สําหรับผู้มาเยือน สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก 10,171 North Cape Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
DAY9

ฮอนนิ่งสแวก – KING CRAB SAFARI - อัลตา

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก                    

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก โดยการนั่งเรือ RIB BOAT ออกไป ปูยักษ์ (RED KING CRAB) เป็นปูมีขนาดใหญ่ความโดยวัดจากก้ามปูยาวได้ถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงเป็นอาหารมื้อกลางวัน (ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชม.) Meet live king crab and join us on the beach | Wildlife & Safaris | Honningsvåg | Norway

รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!!  ให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอัลตา (ALTA) เมืองใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์ก(ระยะทาง 210 กม.ใช้เวลา 3 ชม.)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

THON HOTEL ALTA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

อัลตา - ออสโล -โคเปนเฮเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมโบสถ์แห่งแสงเหนือ (NORTHERN LIGHTS CATHEDRAL) โบสถ์สไตล์โมเดิร์นที่มีแสงเหนือเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ                                                                                            The Cathedral of the Northern Lights is inspired by the nightsky - Visit Northern Norway

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองอัลตา (ALTA)
 • 14.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4545
 • 16.45 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 20.10 น.  ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK1465
 • 21.20 น.  เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเก้น  เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์ก

**หมายเหตุไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม**

***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย คืนเงินท่านละ 40 ยูโร****

AC HOTEL BY MARRIOTT BELLA SKY COPENHAGEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY11

โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเที่ยวชมเมือง นำท่านชม เดอะลิตเติ้ล เมอร์เมด (LITTLE MERMAID) รูปปั้นเงื อกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปีค.ศ. 1913          Hans Christian Andersen's Little Mermaid statue vandalised with 'racist fish' graffiti | World News | Sky News
 • จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปบริเวณลานกว้างหน้าพระราชวังอะมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของบรรดาเหล่าพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชมเขตท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) ย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือน ตั้งแต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก                                                                                          เที่ยวโคเปนเฮเกน: 9 ที่เที่ยวห้ามพลาดสไตล์ศิลปะและวัฒนธรรม
 • อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีทหรือถนนสตรอยก์เก็ต ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลกเริ่มจากศาลาว่าการเมืองไปสิ้นสุดที่ KongensNytorv ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านนาฬิกาหรูแบรนด์ดังจากสวิส,พอร์ซเลน เป็นต้นรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่                            SHOPPING STROGET, COPENHAGEN

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

AC HOTEL BY MARRIOTT BELLA SKY COPENHAGEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY12

โคเปนเฮเก้น - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น เพื่อทำการเช็คอินและทำ   TAX REFUND 
 • 14.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 951
DAY13

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน