ทัวร์ฝรั่งเศสใต้-อิตาลี (โพรวองซ์) 12 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฝรั่งเศสใต้-อิตาลี (โพรวองซ์) 12 วัน

รหัสทัวร์ : LAVENDER FESTIVAL 12 DAYS (TG)
ระยะเวลา 12 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 4 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65 159,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมทุ่งลาเวนเดอร์ Valensole แหล่งปลูกลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส
 • 2
  ขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้าสูงสุดในโลก AIGUILLE DU MIDI ชมวิวยอดเขา Mont Blance ยอดเขาสูงที่สุดในยุโรป
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Cinque Terre หมุ่บ้านชาวประมงหน้าผาบ้านริมทะเล
 • 4
  ช่องแคบ Les Gorges Du Verdon สมญานาม GAND CANYON แห่งยุโรป (Unseen)
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Gordes หนึ่งในหมู่บ้านแสนสวยของฝรั่งเศส (Unseen)
 • 6
  หมู่บ้านบนภูเขา Eze สวยระดับโลกของริเวียร่า (Unseen)
 • 7
  ชมโบสถ์ Abbaye de Sénanque โบสถ์แสนสวยล้อมรอบด้วยทุ่งลาเวนเดอร์
 • 8
  ชมหมู่บ้าน Yvoire อายุกว่า 700 ปี ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อหมู่บ้านดอกไม้ ของยุโรป (Unseen)
 • 9
  หมุ่บ้านแห่งขุนเขา Chamonix หมู่บ้านแสนสวยในเขตเทือกเขาเอลป์
 • 10
  เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ Annecy หนึ่งในเมืองคูคลองที่สวยติดอันดับโลก (Unseen)
 • 11
  หมู่บ้าน Portofino ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Unseen)
 • 12
  ชมเมือง Menton เมืองที่สวยที่สุดของริเวียร่า (Unseen)
 • 13
  ชมเมือง Avignon
 • 14
  สะพานส่งน้ำโรมัน Pont du Gard อายุกว่าพันปี
 • 15
  เมืองสวยหรูหราระดับโลกในริเวียร่า Nice / Cannes / Monaco
 • 16
  ชมเมือง Milan เมืองแฟชั่นของโลก
 • 17
  ขึ้นวิวหลังคาโบสถ์ DUOMO แห่งเมืองมิลาน
 • 18
  ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ฝรั่งเศสใต้ – อิตาลี
เอลป์ – โพรวองซ์ – ริเวียร่า – ชิงเกว่ แตร์เร 12 วัน 9 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ เมือง VALENSOLE ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส
DAY1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • 21.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค – เจนีวา – อีวัวร์ (ฝรั่งเศส) - ชาโมนิกซ์

 • 01.05 น.บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA) (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.)  เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก(WTO)
 • จากนั้นนำท่านชมเมืองเจนีวา เริ่มจากนำท่าน ชมน้ำพุเจทโด  (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                   น้ำพุ Jet D'eau

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่หมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 25  กิโลเมตร // ใช้เวลา 40 นาที ) ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และกําแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 18  ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส โดยได้ฉลองอายุครบ 700 ปี ในปี 2006 และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่า จะฤดูไหนก็ตามจนได้รับรางวัล “Four Flowers” ระดับยุโรป จนได้รับการขนานนามว่า หมู่บ้านดอกไม้  และได้รับรางวัล InternationalTrophy for Landscape และพืชสวน และยังได้รับเป็น “หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” (Les Plus Beaux Villange de)                                                                                    RESTAURANT DES PECHEURS, Yvoire - Restaurant Bewertungen, Telefonnummer & Fotos - Tripadvisor
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX) (ระยะทางประมาณ 95  กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC) เป็นจุดหมายปลายทาง
 • อิสระเดินชมเมืองชาโมนิกส์ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ที่เป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อันดับที่ 11 ของโลก                                                                                                                                      Chamonix-Mont-Blanc ชุมชนในอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์แห่งฝรั่งเศส | Tieweng

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MONT BLANC HOTEL CHAMONIX  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

เคเบิ้ลไฟฟ้า AIGUILLEDU MIDI ชมวิวมองบลังค์ - อานซี่

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi)  ด้วยความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก  ถูกสร้างขึ้นเมือปี คศ  1955  ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากสถานีนี้ท่านสามารถมองเห็นยอด เขามองบลังค์ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงฟราวน์) และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร                                                            HD wallpaper: mountain alps, aiguille du midi, alpine, mountains, chamonix | Wallpaper Flare
 • อิสระให้ท่านชมวิวหรือทำกิจกรรมต่างๆ  ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่างเมืองชาโมนิกซ์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสู่เมือง อานซี่ (Annecy) (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเก่าเล็กๆ น่ารักที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake (ติดอันดับความสวยงามของโลก) และเทือกเขาเอลป์ เป็นเมืองตากอากาศที่สวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุ่ห่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กิโลเมตร
 • จากนั้นนำท่านชมเมืองเก่า นำท่านถ่ายรูปกับ Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน้ำ ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง เคยเป็นที่อาศัยของตระกูลเดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่ 12  แต่อีก 200 ปีกลายสภาพเป็นศาล จากนั้นก็เป็นคุก แล้วมาเป็นโรงกษาปณ์ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นที่ทำการของรัฐในศตวรรษที่ 15 แล้ว  กลับมาเป็นคุกใหม่อีกครั้งในช่วงปฏิวัตฝรั่งเศส  จนถึงปี 1986 ทางการฝรั่งเศสได้เข้าบูรณะใหม่ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงนิทรรศการ ประวัติศาสตร์ของเมืองอ้านซี และซาวัว และปัจจุบันมุมของอาคารแห่งนี้ก็ยังใช้เป็นสัญญาลักษณ์ ของเมืองด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ถูกถ่ายไว้มากที่สุดในฝรั่งเศส  อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมือง ริมทะเลสาบ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ                                                              Annecy, la Venecia de los Alpes, Annecy, Francia - ROTAS TURISTICAS

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

IMPERIAL PALACE HOTEL ANNECY หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY4

ชาโมนิกส์ - เกรอนอบ - อาวิญง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่เมือง เกรอนอบ (Grenoble) เมืองศูนย์กลางของเฟรนช์แอลป์  เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ และเป็นแหล่งเล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีก และเคยได้เป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1968 อีกด้วย  ผ่านชมสถานที่สำคัญๆของเมือง เช่น อาคารรัฐสภาของเมือง ฯลฯ  Mountain pass around Grenoble - Grenoble France

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ สะพานส่งน้ำโรมัน ปงดูการ์ (PONT DU GARD) (ระยะทางประมาณ 130  กิโลเมตร  ใช้เวลา 1.45 ชม.)  เป็นสะพานตั้งขวางแม่น้ำการ์ดง ทางตะวันตกของอาวีญงราว 20 กิโลเมตร เป็นสะพานส่งน้ำโบราณในยุคโรมันเก่าแก่กว่า 2,000 ปี สร้างด้วยหินห้อนมหึมาทอดข้ามแม่น้ำการ์ดง (Gardon) เป็นส่วนหน่งของระบบส่งน้ำจากเมืองนีมส์ด้วยระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร มีความสูง 50 เมตร ยาว 275  ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO)  ปี 1985  อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับปงดูการ์  จนเป็นที่พอใจ    Remoulins – Travel guide at Wikivoyage
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาวิญง (AVIGNON) (ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร  ใช้เวลา 30 นาที)  เมืองยุคกลางที่พระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมืองมาตั้งศูนย์กลางทางศาสนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านศิลปะ และบันเทิง
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวังของสันตะปาปา (PALAIS DES PAPES) ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเคยเป็นที่ประทับขององค์พระสันตะปาปาถึง 10 พระองค์ แม้จะถูกทำลายไปจากการเกิดเพลิงไหม้ในบางส่วนแต่ก็ได้รับการบูรณะ และกลับเป็นเหมือนดังเดิม    Palais des Papes Popes' Palace | musement
 • ให้ท่านถ่ายรูปกับสะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont Saint-Bénézet) หรือสะพานแห่งเมืองอาวิญง (Pont d’Avignon) สะพานคอนกรีตโบราณขาดเหลือไม่ถึงครึ่ง ที่ใช้ในการข้ามแม่น้ำโรนน์ ปัจจุบันกลายเป็นเครื่องหมายการแบ่งแยกดินแดนของฝรั่งเศสกับคริสตจักรที่ไม่ราบรื่น เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากบทเพลง (ซูริ เลอ ปองต์ ดาวิญง) ที่โดดเด่นสะดุดตามากที่สุด                Pont Saint-Bénézet – Wikipedia
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองอาวิญง  เมืองที่คงอนุรักษ์ศิลปะในยุคกลางไว้ได้อย่างดี  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือเลือกนั่งดื่มกาแฟ ชมบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

GRAND HOTEL AVIGNON หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

Abbaye de Sénanque – หมู่บ้านกอร์ด – ทุ่งลาเวนเดอร์วาเลนโซ – ช่องแคบแวร์ดง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ แอ๊บบี้เดอซีนอคค์ (Abbaye de Sénanque) (ระยะทางประมาณ 45  กิโลเมตร  ใช้เวลา 45 นาที )สำนักสงฆ์เก่าที่ได้รับการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ความวิเศษของที่นี่ก็คือการที่เราได้สัมผัสทุ่งลาเวนเดอร์ที่ปลูกรายล้อมสำนักสงฆ์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากลาเวนเดอร์เป็นของฝากติดมือได้อีกด้วย การได้มีโอกาสมาเยือนโพรวองซ์ซักครั้งในชีวิต จะทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ได้พบเจอกับสถานที่ๆเราไม่เคยคาดคิดว่าจะมีอยู่จริง ความงดงามตามธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้าง เป็นส่วนผสมที่ลงตัว ยากที่จะหาเมืองใดในโลกมาเทียบเคียง โพรวองซ์ดินแดนแห่งลาเวนเดอร์ ( ดอกลาเวนเดอร์จะเริ่มบานตั้งแต่เดือน มิ.ย. –  ก.ค.) หมายเหตุ : ความสวยงามขึ้นอยู่กับอากาศหรืออุณหภูมิในช่วงนั้นๆ                                                 อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกอร์ด (Gordes) (ระยะทางประมาณ5  กิโลเมตร  ใช้เวลา 10 นาที ) เมืองเก่าแก่ที่มากด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ลักษณะเมืองจะสร้างจากยอดเขา และปลูกลดหลั่นกันมาตามไหล่เขามีบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและบรรยากาศแบบชนบทดั้งเดิมของโพรวองซ์ รอบนอกของหมู่บ้าน นี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านหิน 6,000 ปี (Le village des Bories) หมู่บ้านหินเก่าแก่ที่สร้างด้วยการน่าหินมาวางเรียงรายโดยไม่ได้ใช้วัสดุเชื่อมใดๆความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ทำให้ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส(LesPlus Beaux Villange de)                                                                                    File:1 gordes pano 2016.jpg - Wikimedia Commons

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองมาโนสก์ (Manosque) ที่ตั้งของโรงงานผลิตสินค้าชื่อดัง L’occitane en provence ที่ส่งขายไปยัง 85 ประเทศทั่วโลก และ มีร้านค้ากว่า 900 ร้าน
 • อิสระให้ท่านให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตาอัธนาศัย                                                Occitane - L'Occitane en Provence, Manosque Traveller Reviews - Tripadvisor
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองวาเลนโซ (VALENSOLE)  แหล่งปลูกลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 800 ตารางกิโลเมตร  เป็นพื้นที่ในการจัดนิเทศกาลลาเวนเดอร์ทุกปี ให้ท่านชมทุ่งลาเวนเดอร์ ที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มอิ่ม หรือเลือกซื้อของฝากที่แปรรูปมาจากลาเวนเดอร์                                                              Summer Field of Purple Lavender, Summer, Lavender, Fields, Flowers, Nature, HD wallpaper | Peakpx
 • นำท่านชมสวน LAVENDES ANGELVIN  ซึ่งอยู่ในแหล่งปลูกลาเวนเดอร์ในวาเลนโซ โดยเป็นแหล่งปลูกต้นลาเวนเดอร์และผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ส่งออกไปทั่วโลก   เป็นสวนที่มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเยอะที่สุด
 • นำท่านเดินทางสู่ ช่องแคบแวร์ดง (Les Gorges Du verdon) ที่รู้จักกันดีในนาม Grand Canyon ของฝรั่งเศส  เป็นสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นอีกสถานที่ที่สวยที่สุดในยุโรปอันเกิดจากการกัดเซาะของธรรมชาติ ที่มีความลึกมากกว่า 300-700 เมตร การกัดเซาะจากความแรงของน้ำก่อเกิดเป็นร่องยาวกว่า 25 กิโลเมตร จนกลายเป็นช่องแคบระหว่างเขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของยุโรป                                                                                                                                  Les Gorges du Verdon หุบเขาแห่งการผจญภัย | ToUrIsMe-BaRjAc-St-PrIvAt

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้น

 HOTEL & SPA DES  GORGES DU VERDON  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

ช่องแคบแวร์ดง - กราสส์ - คานส์ – แซ็งปอล เดอ วองซ์ - นีซ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะถ่ายรูปช่องแคบแวร์ดง ณ สะพาน Pont du Galetas  ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบ Lake of Sainte-Croix กับช่องแคบแวร์ดง และแม่น้ำ VAR ที่มีสีน้ำเทอคอยส์ไหลลัดเลาะตามช่องแคบแวร์ดง อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ                Pont du Galetas - Les gorges du Verdon
 • จากนั้นนำเดินทางต่อสู่ เมืองกราสส์ (Grasse) เมืองที่มีชื่อเสียงทางการผลิตน้ำหอม เมืองนี้เต็มไปด้วยดอกไม้หอมนานาพันธุ์ที่จะกลายมาเป็นหัวน้ำหอม เข้าชมโรงงานผลิตน้ำหอม ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลิตน้ำหอมด้วยการสกัด การกลั่นน้ำหอม นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของการผลิตน้ำหอม คอลเล็กชั่นขวดน้ำหอม เป็นต้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES) (ระยะทางประมาณ 150  กิโลเมตร  ใช้เวลา 1.45 ชม. ) เมืองชายทะเลเล็กๆที่มีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี และเป็นเมืองที่ใช้สถานที่ในการประกวดภาพยนตร์นานาชาติที่โด่งดังไปทั่วโลก
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพกับ PALAIS DES FESTIVALS ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานประกวดภาพยนตร์ และ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โดยรอบอาคารจะมีรอยฝ่ามือของบรรดาเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียงจากฮอลลีวู้ดมาประทับเอาไว้บนพื้นซีเมนต์ ผ่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนนลา กรัว เซต ย่านเดินเที่ยวริมทะเลที่ทันสมัยที่สุดในโลก เรียงรายไปด้วยทิวแถวของต้นปาล์ม ร้านบูติก และร้านค้ามีระดับ รีวิวที่เที่ยวPalais des Festivals et des Congres - ตั๋วPalais des Festivals et des Congres - ส่วนลดPalais des Festivals et des Congres - วิธีเดินทางแถวPalais des Festivals et des Congres, สถานที่ตั้ง, เวลาเปิดทำการ - ที่เที่ยว, โรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (NICE) (ระยะทางประมาณ 30  กิโลเมตร  ใช้เวลา 45 นาที )เมืองพักตากอากาศทางที่เรียกว่า เฟรนช์ริเวียร่า มีชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเริ่มกลายเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และ ชาวยุโรปมาตั้งแต่สมัยวิคทอเรีย ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางมานีส เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ชายหาดของ นีซไม่ใช่หาดทราย แต่จะเป็นหินก้อนเล็กๆที่ไม่คม ซึ่งคือเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนีส
 • นำท่านชมเมืองนีซ  เมืองซึ่งอุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมชั้นเยี่ยม ซากปรักหักพัง พิพิธภัณฑ์ ร้านเสื้อผ้า ตลาดกลางแจ้ง ภัตตาคาร อันเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม ถ่ายภาพกับโบสถ์นอร์ทเทรอดามของเมืองนีซ (BASILQUE NOTRE-DAME DE NICE) เป็นโบสถ์ที่ได้รับการออกแบบสไตล์โกธิคอย่างชัดเจน เคยถูกสร้างขึ้นใหม่จากโครงสร้างเดิมในปี ค.ศ. 1868 ออกแบบโดยสถาปนิก C. Lenormand เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองและเป็นอาคารทางศาสนาแห่งแรกที่มีความทันสมัย ตั้งโดดเด่นสง่างามกลางถนนสายหลักในเมือง
 • จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณจัตุรัสมาสเซนา (Place Massena) บริเวณที่เป็นจุดคมนาคมที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชั่น และน้ำหอม อันเป็นที่ตั้งของห้างชื่อดัง Nice Etoile และ Galeries Lafayette  อิสระทุกท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                              12 Best Things to Do in Nice - What is Nice Most Famous For? – Go Guides

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 ASTON LA  SACALA NICE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

นีซ– เอเซ่ – โมนาโก – มองเต คาร์โล - มองตอง - เจนัว (อิตาลี)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเอเซ่ (EZE VILLAGE) (ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที )หมู่บ้านโบราณแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 และ มีทัศนียภาพที่งดงามโอบล้อมไปด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ที่ต้องบอกกันปากต่อปาก เดินทางถึง หมู่บ้านเอเซ่ หมู่บ้านที่แสนจะน่ารัก อบอุ่น คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติ เป็นหมู่บ้านเล็กๆกะทัดรัดแต่แฝงด้วยเสน่ห์ในแบบของตัวเอง ที่ท่านไม่ควรพลาดมาเยือน หากได้มาเยือนแถบนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย                                                      EZE VILLAGE | O'bon Paris | Easy to be Parisian
 • นำท่านทางสู่ โมนาโค (Monaco) (ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที )ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องทะเลอันงดงาม ผ่านชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัส ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ 1875 ที่เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค
 • นำท่าน ถ่ายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS DE PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐ จากนั้นอิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่า จอดเรือยอร์ชอันหรูหราซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่ง และร่ำรวยของดินแดนแห่งนี้                                                                                    Prince's Palace (Palais Princier de Monaco) Tours & Tickets - Book Today

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเต คาร์โล (MONTE CARLO) เมืองใหม่ที่ตั้งอยู่ทางตอนปลายของฝรั่งเศส นําท่านถ่ายภาพกับความหรูหราของคาสิโนแห่งมองเต คาร์โล ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สําคัญของเมือง                                                                                                             Monte Carlo, Monaco - Casino Stock Photo | Adobe Stock
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มองตอง (MONTON) (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที ) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า Pearl of France  หรือ ไข่มุกแห่งฝรั่งเศส และได้รับการยอมว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดของริเวียร่าฝรั่งเศส เมืองมองตอง เป็นเมืองพรมแดนฝรั่งเศส อิตาลี ซึ่งครั้งหนึงเคยเป็นของอิตาลี โดยเมืองมองตองถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 11 จากการตั้งถิ่นฐานของชาวอิตาลี แต่ต่อมากลายเป็นของฝรั่งเศสในช่วงนโปเลียนที่3 เมืองมองตองเป็นเมืองที่มีอากาศดีจึงเป็นแหล่งปลูกมะนาวที่สำคัญของฝรั่งเศส และทุกๆปีจะมีการจัดงานเกี่ยวกับมะนาว ถือเป็นงานที่สำคัญของเมืองแห่งนี้ นำท่านถ่ายรูปบริเวณชายหาด และท่าเรือจุดจอดเรือยอช ซึ่งเป็นจุดที่ท่านสามารถเก็บภาพบรรยากาศของเมืองเมืองได้ทั้งหมด จนได้เวลาสมควร                                                   Best Beaches in Menton - France Travel Blog
 • นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. )หนึ่งในเมืองใหญ่ของอิตาลี ทั้งยังเป็นรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ที่ลิกูเรีย ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฝั่งทะเลอิตาลีที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 และด้วยสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการเดินเรือนี่เอง จึงส่งผลให้เมืองเจนัวกลายเป็นเมืองท่าที่สําคัญริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั่งตะวันตกของอิตาลี                                                                                                                                       Walking, friendship and tiramisu: Genoa's centenarians share secrets of longevity | Italy | The Guardian

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร  ณ  โรงแรมที่พัก

 BRISTOL HOTEL GENOA CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

เจนัว – หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร - ลา สเปเซีย

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก                    

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) (ระยะทาง 100 กม. ใช้เวลา 1.30 ชม. ) เมืองท่าที่เป็นประตูสู่ 5 หมู่บ้านริมทะเลที่สวยที่สุดในโลก
 • จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่หมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (UNESCO) เรานำท่านชมหมู่บ้านเพียงบางส่วน  เช่น หมู่บ้าน RIOMAGGIORE , หมุ่บ้าน VERNAZZA ,หมู่บ้าน MANAROLA                                                  Spotlight Italy: Introducing Cinque Terre | ข่าวประจำวัน Engoo

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ช่วงเย็นๆนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมพัก  อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร  ณ  โรงแรมที่พัก

NH LA SPEZIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

ลา สเปเซีย - ปอร์โตฟิโน่ - Serravalle Designer Outlet - มิลาน

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก                    

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) (ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที )หมู่บ้านประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอร์ทเมืองสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองเจนัวของอิตาเลี่ยน ริเวียร่า ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยๆมากมาย เดินทางถึง เมืองปอร์โตฟิโน่
 • นำท่านชมเมืองปอร์โตฟิโน่ หมู่บ้านตากอากาศชื่อดังของอิตาลี สวรรค์แห่งรีสอร์ทสำหรับนักท่องเที่ยวในแคว้น ลิกูเรีย (LIGURIA) เมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กน่ารักด้วยบ้านเรือนหลากสีสันที่ตั้งอยู่ตามเชิงเขาเขียวชอุ่มโอบล้อมอ่าวที่มีเรือยอร์ช จอดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบความสวยงามของที่นี่นั้นถึงกับทำให้บริษัทในเครือวอลท์ดิสนีย์ (WALT DISNEY) ต้องขอจำลองไปไว้สวนสนุกดิสนีย์ซี (DISNEYSEA) ในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว                                                                                Portofino เมืองสีสันอันน่าหลงใหลแห่งอิตาเลียนริเวียร่า | Tieweng

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Serravalle Designer Outlet (ระยะทาง 100 กิโลเมตร) เต็มไปด้วยร้านค้าใน Serravalle มีทั้งหมดกว่า 180 ร้าน สินค้าแฟชั่นแบรนด์อิตาลีและแบรนด์เนมระดับโลกอื่นๆ เช่น Gucci, Burberry, Prada,Benetton, Armani, Nike, Adidas, Michael Kors, Calvin Klein เป็นต้น อีกทั้งยังมีร้านอาหาร และคาเฟ่หลากหลายให้เลือกใช้บริการอีกด้วย                  MCARTHURGLEN - SERRAVALLE DESIGNER OUTLET - Fashion – Clothing - Alessandria - Italie
 •  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน (MILAN) ( ระยะ ประมาณ 145  กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.)เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลกษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 Hotel dei Cavalieri Milano Duomo หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

มิลาน – มหาวิหารดูโอโม – ขึ้นชมวิวหลังคาดูโอโม – ช้อปปิ้ง - ซูริก

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก                    

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลกษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลก สูง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปีชมความงดงามยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด             มหาวิหารแห่งมิลาน

พิเศษ นำท่านขึ้นลิฟท์ เพื่อขึ้นชมบนหลังคาของมหาวิหารดูโอโม  ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองมิลาน

 •    จากนั้นอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลา 50 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เป็นเมืองทีมีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก                      How Expensive is Zurich, Switzerland? What to See in One of the Most Popular Swiss Cities — Adventurous Travels | Adventure Travel | Best Beaches | Off the Beaten Path | Best Countries | Best Mountains Treks

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

HILTON AIRPORT ZURICH หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY11

ซูริค - สนามบิน – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก  

 •  จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อทำการเช็คอินและทำภาษี
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 971
DAY12

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน