ทัวร์นิวซีแลนด์ เจาะลึกนิวซีแลนด์ (เกาะเหนือ – เกาะใต้)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์นิวซีแลนด์ เจาะลึกนิวซีแลนด์ (เกาะเหนือ – เกาะใต้)

รหัสทัวร์ : GRAND NEW ZEALAND 11 DAY (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 9 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 155,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ล่องเรือชม มิลฟอร์ดซาวน์ (MILFORD SOUND) ทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก
 • 2
  ชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) สถานที่สุดมหัศจรรย์
 • 3
  ชม บ้านฮอบบิตัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง THE LORD OF THE RING
 • 4
  ชม ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW
 • 5
  ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค พร้อมรับประทานอาหารค่ำด้านบน !!
 • 6
  ชม ธารน้ำแข็ง “ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์” ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม
 • 7
  ชม ไว – โอ - ทาปุ แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ สวยมาก !!
 • 8
  นั่ง รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์
 • 9
  ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS EARNSLAW 1912 ชมทะเลสาบวาคาทีปู
 • 10
  ชม ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอควอยส์
 • 11
  ขึ้นชมหอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ชมวิวเมืองโอ๊คแลนด์
 • 12
  ชม เมืองโอ๊คแลนด์ เมืองแห่งเรือ
 • 13
  ชม สะพานฮาร์เบอร์ (AUCKLAND HARBOUR BRIDGE )

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์นิวซีแลนด์
เจาะลึก นิวซีแลนด์ (เกาะเหนือ-เกาะใต้) 11 วัน 9 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 16.00 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
 • 18.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 491
DAY2

โอ๊คแลนด์ - ชมเมือง - สกาย ทาวเวอร์

 • 11.45 น. เดินทางถึงสนามบินโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ มีแม่น้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาว ที่สุดในนิวซีแลนด์ไหลผ่าน โอ๊คแลนด์เป็น เมืองแห่งเรือหรือ เมืองราชินี เพราะเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบันโอ๊คแลนด์เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ
 • นำท่านชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ
 • ชมสะพานฮาร์เบอร์ (AUCKLAND HARBOUR BRIDGE )
 • นำท่านผ่านชมย่าน QUEEN STREET ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง
 • ผ่านชมย่าน PARNELL VILLAGE ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึง PARNELL ROSE GARDEN สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจำนวนมาก
 • นำท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ต์ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
SKY CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

โอ๊คแลนด์ - มาทามาทา - ฮอบบิตันฟาร์ม - โรโตรัว – TE PUIA (UNSEEN)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มาทามาทา (MATAMATA CITY)หมู่บ้านมาทามาทา เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆ ชนบทในภูมิภาคไวกาโต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 12,000 คน ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ทำการเกษตรที่เจริญรุ่งเรือง เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีม้าพันธุ์แท้ ที่ได้รับการฝึกอบรม มาทามาทา เป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอมาทามา – ไพโก ซึ่งเป็นอำเภอสภาในพื้นที่ชนบท ประกอบด้วย มาริ่วงวิล และ เทอาร์โรฮา นอกจากนี้ มาทามาทา ยังได้รับการเนรมิตให้เป็นหมู่บ้านของพวกฮอบบิท มีทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มยาว สวยงามธรรมชาติมาก อากาศดี
 • นำท่านเดินทางสู่ ฮอบบิตันฟาร์ม (HOBBITON MOVIE SET) ฮอบบิตันฟาร์มแห่งนี้เดิมทีเป็นไร่ของครอบครัวอเล็กซานเดอร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบนอกเมืองมาตามาตาที่ไม่มีใครให้ความสนใจเลย จนกระทั่งในปี 1998 เมืองเซอร์ปีเตอร์ แจ็คสัน ได้ออกค้นหาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง THE LORD OF THE RING จนกระทั่งมาเจอไร่แห่งนี้ ซึ่งต้นสนที่ยืนต้นเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้าทะเลสาบอันแสนสงบนั้น ดูช่างคล้ายคลึงกับเมืองไชร์ที่ถูกบรรยายไว้ในหนังสือไม่ผิดเพี้ยน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ได้กลายมาเป็นฉากหลังของหมู่บ้านฮอบบิตัน และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมทันทีหลังจากที่หนังออกฉาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว (ROTORUA) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด
 • นำท่านสู่TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
  NOVOTEL ROTORUA LAKESIDE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

โรโตรัว – ไวโอทาปุ (UNSEEN) - อโกรโดม - เรนโบว์ สปริงส์ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ไว-โอ-ทาปุ (WAI-O-TAPU) (UNSEEN) เรียกกันในเรียกกันในภาษาเมารี ว่า SACRED WATERS หรือ น้ำศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ WAI-O-TAPU THERMAL WONDERLAND ไว-โอ-ทาปุ เป็น แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆ ของนิวซีแลนด์
 • ท่านจะได้ชม น้ำพุร้อน บ่อน้ำร้อน น้ำพุโคลน แต่ที่โดดเด่นที่สุด คือ LADY KNOX GEYSER อยู่ในเขต ภูเขาไฟเทาโป เป็นน้ำพุร้อนที่พวยพุ่งออกจากหินทรงกรวยสีขาว โดยน้ำสามารถพุ่งขึ้นสูงถึง 20 เมตร และรักษาระดับความสูงไว้ได้นานกว่า 1 ชั่วโมง
 • ชม แชมเปญ พูล (CHAMPAGNE POOL) บ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายสระว่ายน้ำ ซึ่งภายในสระนั้นเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และให้ฟองอากาศที่คล้ายกับฟองแชมเปญ บ่อกว้างประมาณ 65 เมตร ลึกประมาณ 62 เมตร แชมเปญ พูล ถือเป็นหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดใน ไว-โอ-ทาปุ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมืองแบบ BBQ

 • นำท่านชมเรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์ ที่มีอยู่นับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์
 • นำท่านผ่านชมย่าน GOVERNMENT’S GARDEN และ ROTORUA MUSEUM จากนั้นให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองเพื่อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
NOVOTEL ROTORUA LAKESIDE HOTEL ระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

โรโตรัว – ไวโตโม่ – ถ้ำหนอนเรืองแสง (UNSEEN) – โอ๊คแลนด์ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางจากทะเลสาบเทาโปผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่ (WAITOMO)
 • นำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) (UNSEEN)  ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสง และท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบ BBQ BUFFET

 • นำท่านกลับสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
SKY CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY6

โอ๊คแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน - เทคาโป

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • 07.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโอ๊คแลนด์
 • 10.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ช โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ515
 • 11.30 น. เดินทางถึงสนามบินไคร้สท์เชิร์ช นำท่านตรวจรับสัมภาระ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองแอชเบอร์ตัน (ASHBURTON) แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ,ช้อคโกแล็ต, ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะต่างๆ
 • นำท่านออกเดินทางสู่ที่ราบแคนเทอร์เบอรี่สู่เมือง เทคาโป (TEKAPO) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ทะเลสาบเทคาโป เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบนั้นครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร
 • นำท่าน ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม
 • ชมChurch of The Good Shepherd โบสถ์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในภูมิภาดแม็กเคนซีและเป็นโบสถ์ที่เล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่ สร้างขึ้นเมื่อ16 มกราคม 1935 ดยุคแห่งกลอสเตอร์ (H.R.H. Duke of Gloucester) ได้ทรงมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์นี้เป็นวันแรก เพื่อเชิดชูเกียรติยศแห่งพระเจ้า และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ผู้บุกเบิกดินแดนแมคเคนซี(Mackenzie Country) บริเวณนี้ โดยออกแบบสร้างเป็นโบสถ์หินเรียงแบบโกธิค ด้วยแรงบันดาลใจจากรูปวาดเล็กๆรูปหนึ่งของศิลปินท้องถิ่น จนงานสร้างได้เสร็จสิ้นภายในปีเดียวกันนั้นเอง ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมีอนุเสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น
PEPPER BLUE WATER HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

เทคาโป – พูคากิ (UNSEEN) - ครอมเวลล์ - ควีนสทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ (UNSEEN) – ยอดเขาบ๊อบส์พีค พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนยอดเขา

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่ ทะเลสาบพูคากิ (PUKAKI LAKE) (UNSEEN) ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง
 • นำท่านผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองระหว่างทางให้ท่านแวะชิม และซื้อผลไม้สด และผลไม้แห้ง นานาชนิด ของนิวซีแลนด์
 • นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งเป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ท สกี กอล์ฟหรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รักความท้าทาย   ผ่านชมการกระโดดบันจี้ที่สะพาน คาวารัวที่มีความสูง 43 เมตร ท้าทายจากทั่วทุกมุมโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านขึ้นเรือที่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw 1912 (UNSEEN) ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี เพื่อชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู และยังคงใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเดินเรืออยู่เหมือนเดิม ซึ่งในอดีตเป็นเรือที่ใช้ขนถ่านหิน พร้อมชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์
 • นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และให้ท่านได้เล่นลูจ (LUGE) ซึ่งเป็นรถเลื่อนที่อาศัยความลาดชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ตื่นเต้นบนความสูงของยอดเขาพร้อมทัศนียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นมืองบนยอดเขาบ็อบส์พีค 
 RYDGES LAKELAND RESORT QUEENSTOWN HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

ควีนส์ทาวน์ - มิลฟอร์ดซาวน์ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound) มิลฟอร์ดซาวด์ (Milford Sound) เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน (Tasman Sea)ซึ่งถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ที่เราเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)” บริเวณที่ธารน้ำแข็งกัดเซาะและถูกแทนที่โดยน้ำทะเลจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่เป็นผืนน้ำจะเรียกว่า “ซาวด์ (Sound)” ในขณะที่ส่วนที่เป็นภูเขาและหน้าผา ซึ่งมีส่วนแหลมยื่นเข้าไปในน้ำจะเรียกว่า “ฟยอร์ด” โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว (Te Aneu Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ
 • เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FJORD LAND) ความยิ่งใหญ่อลังการของธรรมชาติบริเวณมิลฟอร์ดซาวด์ ทำให้ชาวนิวซีแลนด์เรียกขานว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสมบัติของชาวนิวซีแลนด์เท่านั้น แต่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือ ภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารนํ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให้นํ้าท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก
 • ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก สะท้อนภาพภูเขาที่เป็นฉากหลังอย่างงดงาม ชมทัศนียภาพความงดงามของเกาะใต้นิวซีแลนด์ผ่านเส้นทาง The Milford Road ทางหลวงซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นกว่า 121 กิโลเมตร ด้วยความงามและหลากหลายของทิวทัศน์ถนนเส้นนี้จึงได้รับเลือกให้เป็น ไฮเวย์มรดกโลก (World Heritage Highway)

รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือระหว่างการล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์

 • นำท่านล่องเรือชมมิลฟอร์ดซาวน์ (Milford Sound) ผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน คือความยิ่งใหญ่อลังการของธรรมชาติที่คุณควรมาสัมผัส ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160 เมตรจากหน้าผา
 • ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารอาหารจีน พิเศษ!!!เมนูกุ้งมังกร LOBSTER และเป๋าฮื้อ

RYDGES LAKELAND RESORT QUEENSTOWN HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

ควีนส์ทาวน์ - วานากา - ฟร้านซ์ โจเซฟ - FOX GLACIER (UNSEEN)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา (LAKE WANAKA) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานากา ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์
 • ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับเมืองมหัศจรรย์ของเล่นและชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ PUZZLING WORLD เป็นโลกปริศนาของ สจ๊วต แลนด์สโบโรฟ์ เป็นโลกแห่งสิ่งแปลกประหลาดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นเวลากว่า 30 ปี
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮาส (Haast) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี โดยเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหินสีเขียว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ
 • นำท่านถ่ายรุปกับ ธารน้ำแข็ง “ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์” (UNSEEN) ธารน้ำแข็งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ (WESTLAND NATIONAL PARK) (***ไม่รวมค่านั่งเฮลิคอปเตอร์ชมธารน้ำแข็งบนยอดเขา ท่านใดสนใจสามารถสอบถามกับหัวหน้าทัวร์ ***) ที่อยู่ในเขตป่าชื้นแห่งเดียวของโลกชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงาม ที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษและยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY10

ฟร้านซ์ โจเซฟ – โฮกิติกะ - เกรย์เม้าท์ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำเดินทางสู่เมือง โฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว ให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก (หากจะดี ต้องให้คนอื่นซื้อให้ หรือซื้อให้คนอื่น)
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเกรย์เม้าท์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตก ซึ่งเคยเป็นเมืองที่นักแสวงหาโชคตั้งหลักแหล่งเพื่อขุดหาทอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางโดย รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่ สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป  เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ  ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี
 • ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง เพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) เมืองที่ได้  ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
 • ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง
 • นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารไคร้สท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH CATHEDRAL) โบสถ์แองกลิกันที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมือง และให้กลิ่นอายของความเป็นอังกฤษที่ชัดเจนที่สุดมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี
 • จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

NOVOTEL CHRISTCHURCH CATHEDRAL SQUARE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY11

ไคร้สท์เชิร์ช - โอ๊คแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • 06.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ช
 • 09.00 น.  ออกเดินทางสู่โอ๊คแลนด์ โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์  (NZ) เที่ยวบินที่ NZ 530
 • 10.20 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 13.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492
 • 20.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน