ทัวร์แคนาดา 13 วัน พักในอุทยาน 4 คืน


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์แคนาดา 13 วัน พักในอุทยาน 4 คืน

รหัสทัวร์ : GRAND CANADA 13 DAY (KE+AC)
ระยะเวลา 13 วัน 11 คืน
สายการบิน : AIR CANADA, KOREAN AIR (KE)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 26 ก.ย. 66 - 8 ต.ค. 66 289,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  พิเศษ นั่ง เฮลิคอปเตอร์ ชมน้ำตกไนแองการ่า หนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก !!!!!
 • 2
  ทะเลสาบ Moraine Lake สวยราวกับสรวงสวรรค์ (ทะเลสาบที่สวยที่สุดในแคนาดา) (Unseen)
 • 3
  ทะเลสาบ Lake Louise ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคนาดา !! (ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุด)
 • 4
  ทะเลสาบ Maligne Lake ชมเกาะ Spirit Island ทะเลสาบที่ใช้การโปรโมทแคนาดา (Unseen)
 • 5
  ทะเลสาบ Peyto lake ทะเลสาบสีฟ้าสวยที่สุดในแคนาดา รูปร่างคล้ายสุนัขจิ้งจอก(Unseen)
 • 6
  ชมทุ่งน้ำแข็ง Columbia Icefield + Snow Coach ตะลุยกราเซีย
 • 7
  ชมเมือง Quebec เมืองสวยสไตล์ยุโรป สวยมาก
 • 8
  ชมหมู่บ้าน Banff หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตเทือกเขา Canadian Rockies
 • 9
  ล่องเรือ Hornblower Niagara Cruises ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด
 • 10
  ชมน้ำตก Athabasca Falls น้ำตกที่มีชื่อเสียงในเขตเทือกเขาร๊อกกี้ (Unseen)
 • 11
  ชมเมือง Vancouver เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของแคนาดา
 • 12
  ชมเกาะ Victoria ได้รับฉายาว่าเมืองแห่งสวน
 • 13
  ชมเมือง Montreal เมืองท่องเที่ยวและเมืองหลวงของแคนาดา
 • 14
  ชมเมือง Toronto เมืองเศรษฐกิจสำคัญของแคนาดา
 • 15
  ชมวิวน้ำตกไนแองการ่า พร้อมรับประทานอาหารบนหอคอย Skylon Tower
 • 16
  ชมสวน Butchart หนึ่งในสวนที่สวยที่สุดในโลก
 • 17
  ชมสะพาน CAPILANO SUSPENSION BRIDGE
 • 18
  ช้อปปิ้ง Outlet + ช้อปปิ้งเสื้อกันหนาวยี่ห้อดัง Canada Goose *

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์แคนาดา
ทัวร์แคนาดา เจาะลึก พักในอุทยาน 4 คืน
แวนคูเวอร์ – แคนาเดียน ร๊อคกี้ – คิวเบค – ไนแองการ่า 13 วัน 11 คืน
โดยสายการบิน KOREAN AIR(KE) +AIR CANADA( AC)

DAY1

กรุงเทพฯ - อินชอน - แวนคูเวอร์ (แคนาดา) – ชมเมือง

 • 06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน KOREAN AIR (KE) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE660
 • 17.35 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 18.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE071

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

************** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล **************

(เวลาในประเทศแคนาดาได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 โซน ซึ่งในแต่ละโซนจะมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งเวลาที่แคนาดาจะช้าประเทศไทยกว่าประมาณ 14 – 15 ชั่วโมง)

 • 12.40 น.เดินทางถึงสนามบินแวนคูเวอร์ (Vancouver)  มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก แวนคูเวอร์เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม น่าประทับใจและติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก                                                            11 Very Best Things To Do In Vancouver - Hand Luggage Only - Travel, Food & Photography Blog
 • นำท่านเดินทางสู่ สะพานคาปิลาโน่ (CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) สะพานแขวนที่มีความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดับของแม่น้ำคาพิลาโน่ ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมากสามารถรองรับเครื่องบินรบจำนวน 10 ลำได้ในคราวเดียวกัน ขณะที่ท่านเดินข้ามเหวลึกนั้น ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกำลังบินร่อนอยู่กลางหุบเขา  เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้าน ท่านจะได้พบกับป่าไม้แบบเขตร้อนชื้นซึ่งมีแม่น้ำ “คาปิลาโน่” ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด                                                                                                      Capilano Suspension Bridge Park
 • นำท่านเที่ยวชม ย่านแกสทาวน์ (GasTown) เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สำหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง จากนั้นนำท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำจะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง                                              Vancouver's Gastown Neighbourhood - Picture of Vancouver, British Columbia - Tripadvisor
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RIVER ROCK HOTEL VANCOUVER หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY2

แวนคูเวอร์ - เกาะวิคตอเรีย – สวนบูชาร์ด - เสาโทเทม - แวนคูเวอร์

 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsaw Wassen) เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่   เกาะวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว  นำท่านชมเมืองวิกตอเรีย (Victoria) ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งสวน” (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย  (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -189616 Top-Rated Attractions & Things to Do in Victoria, BC | PlanetWare
 • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ
 • นำท่านชมสวนบีคอนฮิลล์ (Beacon Hill Park) อีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง โดยส่วนแห่งนี้มีพื้นที่ 75 ไร่ (185 เอเคอร์) อยู่ติดกับชายฝั่งทางตอนใต้ของเมืองวิกตอเรีย ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นที่สุดภายในส่วนก็คงจะเป็น โทเทม (Totem) หรือ เสาโทเทม (Totem pole) ซึ่งมีความสูงปuระมาณ 38.8 เมตร (127 ฟุต)                                                                                                      5 Best Gardens in Victoria, BC | Visitor In Victoria
 • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle Historical Museum) ซึ่งภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุควิกตอเรียน และเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย   Craigdarroch Castle | Visitor In Victoria

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชมสวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด นำท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทั้งการจัดสวนแบบชังเค่น,สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ
 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัย            The Butchart Gardens Tour Experience
 • จากนั้นนำท่านเดินกลับสู่เมืองแวนคูเวอร์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

RIVER ROCK HOTEL VANCOUVER หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

แวนคูเวอร์ – คัลการี – แบมฟ์

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินแวนคูเวอร์
 • 11.05 น.ออกเดินทางสู่ เมืองคัลการี โดยสายการบินแอร์แคนาดา (AC)  เที่ยวบิน AC 206
 • 13.31 น.เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA)

** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แบมฟ์ (Banff ) (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลา 1.30 ชม.) เมืองเล็กๆน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สามารถเที่ยวเมืองแบมฟ์ได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำและสัมผัส เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะสกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น                                                                        Pin on Teal binder #2
 • นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว Surprise Corner Viewpoint  จุดชมวิวสวยๆภายในอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ จุดชมวิวที่มีโรงแรมแฟร์มอนท์ แบมฟ์ สปริง(The Fairmont Banff Springs Hotel)อันโด่งดังและแม่น้ำโบว์(Bow River)เป็นฉากหลัง                                                                                          คู่มือท่องเที่ยวล่าสุดสำหรับ Surprise Corner Viewpoint ประจำเดือนพฤษภาคม (อัปเดตปี 2023), รีวิว Surprise Corner Viewpoint, ที่อยู่และเวลาเปิดทำการของ Surprise Corner Viewpoint, สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม โรงแรม และร้านอาหารใกล้ Surprise Corner Viewpoint ...

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ELK AVENUE HOTEL BANFF หรือระดับเทียบเท่า

DAY4

แบมฟ์– เทือกเขาร๊อคกี้ TRANS CANADIAN - ถนนสายโรแมนติค Icefields Parkway - โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ - SNOW COACH – GLACIER WALKER อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตเทือกเขาร๊อคกี้ Rocky Mountains หรือ Canadian Rockies เป็นเทือกเขาที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่มากที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นแนวเทือกเขาที่ทอดข้ามผ่านตั้งแต่ทางด้านเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา ยาวไปจนถึงรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวชมเทือกเขาร็อคกี้ เมาน์เทน จะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff National Park) และอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) รัฐแอลเบอร์ตา (Alberta) ซึ่งมีเส้นทางขับรถชมยอดเขาที่สวยงามมาก ๆ โดยเฉพาะบนเส้นทาง Icefields Parkway และ Trans-Canada Highway สู่อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ ให้ท่านชื่นชมธรรมชาติสุดสวยตลอดการเดินทาง (ระยะทาง 185 กม. ใช้เวลา 2.30 ชม.)                                                                    The Best Places to See Fall Foliage in Canada
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านขึ้นรถ Snow Coach มุ่งหน้าสู่ลานน้ำแข็งโคลัมเบียร์ไอซ์ฟิลด์ เป็นธารน้ำแข็ง Glacier ที่มีอายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆ กับเมืองหนึ่งเมือง เป็นเนินเขาที่มีหิมะปกคลุมหนาเป็นเมตร เรียกได้ว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของนักสกี นำท่านชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตานับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ และธารน้ำแข็งเพย์โต้กลาเซียร์
 • ให้ท่านได้สนุกสนานกับการนั่งรถ Snow Coach ผ่านทุ่งน้ำแข็ง และ เก็บภาพความทรงจำและความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแคนาดาแห่งนี้                                                            GLACIAL ADVENTURES ALONG THE COLUMBIA ICEFIELD | Alberta Canada
 • หลังจากนั้นเดินทางสู่ กลาซียร์ วอคเกอร์ GLACIER WALKER เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ จุด CHECK IN แห่งใหม่ ทางเดินของสกายวอล์ค มีลักษณะเป็นรูปเกือกม้าเป็นทางเดินกระจกใสยื่นจากหน้าผาออกไป 280 เมตร ใช้วัสดุอย่างดีในการก่อสร้างและสร้างราวกั้นตลอดแนวสองด้าน พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบด้านให้สวยงามเพื่อให้เป็นจุดชมวิวเทือกเขา CANADEAN ROOKIES ท่านจะได้เดินบนพื้นกระจกใสที่มองทะลุเห็นเบื้องล่างที่เป็นโตรกเหวหลายร้อยเมตร                            Best time for Glacier Skywalk in Banff & Jasper National Parks 2022
 • นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jaspers)  ตั่งอยู่ใน รัฐแอลเบอร์ตา (Alberta) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา (Canada) เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ใหญ่ที่สุด ในเขตเทือกเขาร็อกกี้ แคนาดา (Canadian Rockies)                                                                                                  Fall | Tourism Jasper
 • อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 ในแคนาดา เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศแคนาดา กิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความ นิยมมากที่สุดของ อุทยานคือ การเดินป่า , เล่นสกี และการ ชมชีวิตสัตว์ป่าที่น่าสนใจอีกหลายๆชนิด เช่น หมีสีเทา,กวางมูส , คาริบู , หมาป่า และอื่นๆ ในปี 1984 อุทยาน แห่งชาติแจสเปอร์ ได้ถูกประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของ แหล่งมรดกโลกในเขตกลุ่มอุทยานคาเนเดียนร็อกกี้เมาเทน หากท่านโชคดีท่านอาจได้เห็นกวางมูส  หมี หรือสัตว์ป่า ต่างๆ ออกมาให้ท่านได้ยลโฉม
 • จากนำท่านเดินเล่นชมเมืองแจสเปอร์ เมืองเล็กๆน่ารัก ในอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

BEST WESTERN JASPER INN & SUITES  หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน ส่วนมากเป็นสไตล์แบบชาเล่ต์ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY5

แจสเปอร์ - ทะลเสาบ Maligne Lake - ล่องเรือชม Spirit Island - น้ำตก Athabasca - ทะเลสาบ Peyto lake - เลคหลุยส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำนท่านเดินทางสู่ทะเลสาบมาลีน เลค (Maligne Lake) หนึ่งในทะเลสาบที่เราอยากให้ท่านได้ไปชม เพราะมีความสวยงามอย่างมาก ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 5 ของแคนาดา ถือเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในโลก เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำเขียวใส มีความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร
 • นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบ โดยเรือจะพาท่านล่องเข้าไปยังเกาะเล็กๆ แวะให้ท่านลงไปเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของวิวและชม Spirit Island ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีต้นสนอยู่บนเกาะสวยงาม เป็นที่ถูกใช้โปรโมทการท่องเที่ยวของแคนาดา  อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ  ** หากเรือไม่สามารถล่องได้ด้วยเหตุอันสุดวิสัยไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการ ** Canada, Alberta, Jasper National Park, Maligne Lake and Spirit Island Photos | Adobe Stock

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม น้ำตก Athabasca Falls เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแจสเปอร์ อยู่ทางภูมิภาคทางตอนเหนือของแม่น้ำ Athabasca ห่างจาก Jasper มาทางใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร ด้วยน้ำอันเกิดจากธารน้ำแข็งยักษ์ใน Columbia Icefield ที่ละลายและไหลลงสู่แม่น้ำ Athabasca ก่อให้เกิดเสียงกระทบระหว่างน้ำ หินควอร์ไซต์ และธารน้ำของแม่น้ำปลายทาง เป็นเสียงที่ไพเราะและทรงพลังจากธรรมชาติสรรสร้าง โดยตัวน้ำตกมีความสูงถึง 23 เมตร ความพิเศษของน้ำตกอยู่ที่สีสันของน้ำจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล หรือแม้ระหว่างวันที่ถูกแสงแดดกระทบ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย                                                                Athabasca Falls, Canada - Unique Places around the World - WorldAtlas
 • นำท่านชมทะเลสาบ Peyto lake หรือทะเลสาบรูปสุนัขจิ้งจอก ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 5 ของแคนาดา ความพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้นอกจากรูปร่างของทะเลสาบคล้ายสุนัขจิ้งจอกแล้ว  สีของน้ำในทะเลสาบยังเป็นสีฟ้าสวยงาม ได้รับการยอมรับว่าเป็นทะเลสาบที่มีสีฟ้าของน้ำในทะเลสาบสวยที่สุดในเขตเทือกเขาร๊อคกกี้
 • นำท่านถ่ายรูป ณ จุดชมวิวเหนือทะเลสาบท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกสีฟ้าสวยงดงาม                                                                                                                                              The Peyto Lake Hike - Everything You Need to Know - Your Destination is Everywhere

*** หมายเหตุ ทะเลสาบเปโต ตั้งอยู่ในหุบเขา วันเปิด – ปิด ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ โดยส่วนมากจะเปิดประมาณกลางๆเดือน พ.ค. – กลาง ต.ค. เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางอุทยานจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในทะเลสาบแห่งนี้ หากทางอุทยานไม่อนุญาตให้เข้าไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ ***

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดา ที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุด ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 2 ของแคนาดา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 LAKE LOUISE INN หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน ส่วนมากเป็นสไตล์แบบชาเล่ต์ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ พักเมืองข้างเคียง **

DAY6

ทะเลสาบ Lake Louise - ทะเลสาบ Moraine lake - แบมฟ์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม ทะเลสาบโมเรน ( Moraine Lake ) ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยราวกับสรวงสวรรค์ อาจกล่าวได้ว่านี้คือทะเลสาบที่สวยที่สุดในแคนาดาก็ว่าได้ ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 2 ของแคนาดา  โดยสีของน้ำในทะเลสาบเป็นสีเทอร์ควอยซ์ แห่งนี้อยู่ในวัลลีย์ ออฟ เดอะ เท็น พีกส์ (Valley of the Ten Peaks) เป็นจุดที่มีทัศนียภาพน่าถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดา โดยทิวทัศน์ของทะเลสาบดังกล่าวเคยเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ด้านหลังธนบัตร 20 ดอลลาร์แคนาดา ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ห่างจากเลก หลุยส์ประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,884 เมตร  โดยเหนือทะเลสาบมีจุดชมวิวเหนือทะเลสาบให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของทะเลสาบได้ช่วงสวยงาม อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย                                                                                    A Complete Guide to Moraine Lake — LAIDBACK TRIP

*** หมายเหตุ ทะเลสาบโมเรน ตั้งอยู่ในหุบเขา วันเปิด – ปิด ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ โดยส่วนมากจะเปิดประมาณกลางๆเดือน พ.ค. – กลาง ต.ค. เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปีด้วย หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางอุทยานจะไม่อนุญาตให้เข้าไปในทะเลสาบแห่งนี้ หากทางอุทยานไม่อนุญาตให้เข้าไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ ***

 • นำท่านชม ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของแคนาดาที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุด ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่สวยติด 1 ใน 2 ของแคนาดา เป็นทะเลสาบที่มีชื่อของรัฐอัลเบอร์ตา โดยชาวยุโรปคนแรกที่มาเห็นความงามของทะเลสาบหลุยส์ คือ นักสำรวจชื่อ ทอม วิลสัน (Tom Wilson) ค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1882 มีสีเขียวมรกต และได้ตั้งชื่อว่าทะเลสาบมรกต แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1914  จึงได้ชื่อใหม่ว่า Lake Louise เพื่อเป็นเกียรติ แก่เจ้าหญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อัตเบอร์ตา พระธิดาองค์หนึ่งของควีนวิกตอเรีย เนื่องจากเจ้าหญิงได้ติดตามพระสวามีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ในแคนาดา  จึงได้ชื่อตามพระนามของเจ้าหญิง ทะเลสาบหลุยส์ตั้งอยู่เหนือเมืองแบมฟ์ขึ้นไปราว 60 กิโลเมตร ทะเลสาบอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร                                                                Premium Photo | Beautiful autumn views of iconic lake louise in banff national parkalberta canada
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือถ่ายรูปภาพความประทับใจตามอัธยาศัย   หรือ ท่านสามารถเช่าเรือแคนนู พายเล่นในทะเลสาบได้ตามอัธยาศัย เรามีเวลาให้ท่านได้เต็มที่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง แบมฟ์ (Banff ) (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ ในเทือกเขา Rocky ทางด้านตะวันออกของ Calgary ในรัฐ Alberta ประเทศแคนาดา เป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด สามารถเที่ยวเมืองแบมฟ์ได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเพราะที่นี่มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ทำและสัมผัส เช่นกิจกรรมปีนเขา, ตั้งแคมป์, ขี่ม้า, ล่าสัตว์, เดินป่า, ตกปลา, ล่องเรือ, ล่องแก่ง ส่วนคนชื่นชอบหิมะ กิจกรรมในฤดูหนาวก็น่าสนุกไม่แพ้ฤดูอื่นๆ โดยเฉพาะสกี เพราะบริเวณเทือกเขา Rocky ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสกีที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวเมือง Banff เองมีขนาดแค่ 4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น
 • นำท่านขึ้นสู่เทือกเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) ภูเขาสูงที่เป็นจุดกำเนิดของบ่อน้ำร้อนในอุทยานแห่งชาติ เมื่อฝนตกลงที่ยอดเขาน้ำฝนจะไหลผ่านชั้นกำมะถันลงไปรวมกันในทางน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากใต้โลก เมื่อสะสมมากเข้าน้ำที่ไหลออกมาจากพื้นดินใต้ภูเขาจะกลายเป็นน้ำร้อน ซึ่งบางแห่งไม่มีทางน้ำไหล ทำให้น้ำร้อนใต้ดินพุ่งออกมาตามรอยปริแตกของชั้นหินกลายเป็นน้ำพุร้อนขึ้นมา นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN GONDOLA LIFT) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขาคือยอดแซนซัน (SANSON PEAK) ความสูง 2,337 เมตร                                                                           Sulphur Mountain" Images – Browse 822 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิวตามแนวทางเดิน Terrece จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่าง
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองแบมฟ์ เมืองเล็กๆ น่ารัก ให้ท่าได้เลือกซื้อของฝากหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย                                                                                                                                              ที่เที่ยวใน แบมฟ์: ทำอะไรดี เที่ยวไหนดี | เอ็กซ์พีเดีย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 ELK AVENUE HOTEL BANFF     หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน ส่วนมากเป็นสไตล์แบบชาเล่ต์ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ พักเมืองข้างเคียง **

DAY7

แบมฟ์ - คัลการี – มอนทรีอัล

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินคัลการี เมืองหน้าด่านสู่ประตูเทือกเขาร็อคกี้ (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลา 1.30 ชม.)

** อิสระอาหารกลางวันบนเครื่องบิน บริษัทคืนเงินสดท่านละ 30 CAD **   

 • 12.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอนทรีอัล โดยสายการบินแอร์แคนาดา (AC)  เที่ยวบิน AC 326
 • 18.21 น. เดินทางถึงสนามบินมอนทรีอัล ( MONTREAL ) นำท่านตรวจรับสัมภาระ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

MONTREAL MARRIOTT CHATEAU CHAMPLAIN   หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY8

มอนทรีอัล - ควิเบค

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก                    

 • นำท่านชมเมือง มอนทรีอัล (Montreal) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตการปกครองของรัฐควิเบก และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนาดา มอนทรีอัลเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดถึงในปี 1970 หลังจากนั้นเมืองโตรอนโตก็แซงหน้าไป เมืองมอนทรีอัลมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสานกลิ่นไอของฝรั่งเศส และ ยุโรป แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกของความเป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนืออย่างชัดเจน
 • นำท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ่งมีอาคารสูงทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้ประชากรส่วนใหญ่สื่อสารโดยภาษาฝรั่งเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนฝรั่งเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้                                                  Montreal - What you need to know before you go - Go Guides
 • นำท่านเข้าชมวิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilica of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล ตัวอาคารดั้งเดิมสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 แต่อาคารปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1829 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิกและนีโอกอธิก ภายในวิหารประดับด้วยไม้แกะสลัก และกระจกสีสวยงามยิ่ง                                                                                                                                    Notre Dame Basilica - AFAR

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเลือกเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองควิเบค (Quebec) (ระยะทาง 260 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของแคนนาดา เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ ประวัติศาสตร์เก่าแก่ และเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมที่สำคัญ อีกทั้งเป็นเมืองโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่ง ซึ่งเราสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูและเที่ยวได้ตลอดปีอีกด้วย องค์การยูเนสโกยังจัดให้เมืองควิเบกเป็นมรดกโลกในปี 1985

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

HILTON HOTEL QUEBEC  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

คิวเบค - ชมเมือง - นํ้าตกมองต์มอเรนซี่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม นํ้าตกมองต์มอเรนซี่ (MONTMORENCY FALLS) คือ น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 275 ฟุต (84 เมตร) และมีความสูงกว่าน้ำตกไนแองการาถึง 98 ฟุต (30 เมตร) นั่นจึงทำให้น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในควิเบก ตัวน้ำตกนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำมองต์มอเรนซี่ (Montmorency River) ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิด โดยเดินข้ามสะพานแขวนซึ่งอยู่บนน้ำตกใกล้ๆกัน มีทางลงให้ท่านสามารถถ่ายรูปจากด้านล่างได้อย่างชัดเจน                                                  Montmorency Falls: An Easy Day Trip from Quebec City | solosophie
 • นำท่านชม เขตเมืองเก่าของเมืองควิเบค (LowerTown) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์เป็นชุมชนที่ชาวฝรั่งเศสได้เข้าตังถิ่นฐานเป็นแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือ
 • นำท่านชมอาคารบ้านเรือนเก่าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้ป็นมรดกโลกและเป็นถนนที่แคบที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นที่เดินเล่นช้อปปิ้ง    Why Visit Québec City in the Fall | Celebrity Cruises
 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง ณ Dufferin Terrace  ทางเดินริมแม่น้ำ
 • นำท่านเข้าชมโบสถ์นอร์เทรอ ดาม เด วิกตัวร์ (Church Notre-Dame-des-Victoires) เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ชมความงามของงานศิลป์ และแท่นบูชาที่มีลักษณะคล้ายป้อมปราการอีกทั้งใกล้ๆ กันยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณอายุกว่า 5,000 ปี และอื่นๆ                File:Notre-Dame, Vieux-Quebec Old Quebec City 6D2B6315.jpg - Wikimedia Commons

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่งควิเบก (Parliament Hill of Québec)
 • นำาท่านเดินเล่นชมสวนและอนุสรณ์ต่างๆ เป็นที่ต้งของรัฐบาลประจำารัฐควิเบก ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอนุสรณ์ และทางเดินอันงดงาม อาคารนี้ตั้งอยู่บนยอดพาเลียเมนท์ฮิลล์มาเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ นำาท่านแวะถ่ายรูปน้ำพุ Fontaine de Tourny ตั้งอยู่โดดเด่น ที่มีหุ่นสลักเล็กๆ ทางด้านหน้าของอาคารรัฐสภา  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

HILTON HOTEL QUEBEC  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY10

ควิเบค - โตรอนโต้ - ไนแองการ่า พักห้องวิวน้ำตก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินควิเบค
 • 10.05 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้ โดยสายการบินแอร์แคนาดา (AC)  เที่ยวบิน AC1955

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง****

 • 11.38 น. เดินทางถึงสนามบินโตรอนโต้ นำท่านตรวจรับสัมภาระ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน NIAGARA ON THE LAKE (ระยะทาง 120 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 20 นาที) หมู่บ้านเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงาม ชมหอนาฬิกา ที่โดดเด่นสวยงาม และบ้านแต่ละหลังมีความสวยงาม น่ารัก และจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองระหว่าง ทางชมความสวยงามของทะเลสาบออนตาริโอ ที่มีชื่อเสียง และเป็น 1 ใน 5 ของ ทะเลสาบยักษ์ในทวีปอเมริกาเหนือ (THE GREAT LAKE)      What you can expect when visiting Niagara on the Lake
 • นำท่านแวะเที่ยวชม NIAGARA PARK FLORAL CLOCK (ระยะทาง 15 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) ซึ่งเป็นนาฬิกาดอกไม้ที่มีการประดับประดาตกแต่งดอกไม้นานาชนิด อย่างสวยงาม และมีการปรังปรุงเปลี่ยนแปลง สีสันพันธ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาล จึงทำให้นาฬิกาดอกไม้ จึงมีความสวยงามทุกฤดูกาล      Floral Clock
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานน้ำตกไนแองการ่าและเมืองไนแองการ่า (ระยะทาง 12 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)                                                                                                              Niagara Falls, Canada: Planning Your Trip

พิเศษ ให้ท่านได้รับประทานอาหารค่ำบนหอคอยหอคอยสกายลอน (Skylon Tower) เพื่อให้ท่านได้ชมวิวชั้นบนของหอคอยสกายลอนเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของน้ำตกไนแองการ่า                                                                        Niagara Falls, Canada: Skylon Tower Observation Deck Ticket | GetYourGuide

NIAGARA FALLS MARRIOTT FALLSVIEW HOTEL & SPA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY11

ไนแองการ่า - พิเศษ นั่ง เฮลิคอปเตอร์ ชมน้ำตกไนแอลการ่า - ล่องเรือ Hornblower – Niagara Outlet - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • พิเศษ   จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ นำท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมความยิ่งใหญ่อลังการน้ำตกไนแองการ่า ให้ท่านได้เห็นอีกมุมหนึ่งถึงความยิ่งใหญ่ รับรองว่าท่านจะประทับใจเป็นอย่างยิ่ง มาถึงที่แล้วเสียดายหากท่านไม่ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตก                                              Niagara Falls Helicopter Tours Price – How Much Does it Cost? - TourScanner

**ท่านใดไม่ประสงค์นั่งเฮลิคอปเตอร์ ทางบริษัทฯคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท หรือ หากไม่สามารถนั่งได้อันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท ***

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ กับโปรแกรมการ ล่องเรือในน้ำตกไนแองการ่า (Hornblower Niagara Cruises) น้ำตกที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่สวยงามติดอันดับโลก ให้ท่านได้ชมความงดงามของน้ำตกไนแองการ่า ที่ประกอบด้วยสองน้ำตกใหญ่ คือน้ำตกอเมริกัน (AMERICAN FALL) และ น้ำตกแคนาดา (CANADIAN FALL) หรือน้ำตกเกือกม้า น้ำตกทั้งสองถูกคั่นด้วยเกาะกลางน้ำที่ชื่อว่า GOAT  ISLAND น้ำตกอเมริกัน อยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกา มีความกว้างและความสูงน้อยกว่า เพียง 320 เมตรเท่านั้น ส่วนน้ำตกแคนาดาเป็นน้ำตกรูปเกือกม้า มีความกว้างถึง 790 เมตร มีความสูงมากกว่าและสวยงามกว่าในฝั่งสหรัฐอเมริกา ซึ่ง 2 ใน 3 ของน้ำตกไนแองการ่า ตั้งอยู่ในเขตประเทศแคนาดา                                                                        Hornblower Niagara Cruises wins 'Best of the Best' award

(หมายเหตุ: โปรแกรมล่องเรือ จะเปิดให้บริการหลังวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี จนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคม แต่อย่างไรก็ตามขึ้นกับสภาพอากาศแต่ละปีด้วย หากเรือไม่สามารถล่องได้อันเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางทัวร์จะทำการเปลี่ยนโปรแกรมล่องเรือเป็นโปรแกรม Journey behind the fall ให้ลูกค้าทดแทน)  

 • นำท่านเดินเที่ยวชมจุดชมวิว TABLE ROCK เป็นจุดที่อยู่ใกล้ตัวน้ำตกมากที่สุด ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงาม และได้ยินเสียงดังกึกก้องของน้ำตก พร้อมทั้งละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับสายน้ำตกสวยงามเป็นอย่างยิ่งอิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า                                                                                                  Niagara Falls Welcome Centre - PGAV

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (RED LOBSTER)

 • นำท่านสู่ไนแองการ่า ช้อปปิ้งเอาท์เลต (Niagara Shopping Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับน้ำตกไนแองการ่า มีร้านค้ากว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นต้น  หรือหากท่านไม่อยากช้อปปิ้งสามารถเดินชมเมืองได้ตามอัธยาศัย                                                                                                      Fashion Outlets of Niagara Falls, USA - All You Need to Know BEFORE You Go

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน เมนูเป๋าฮื้อ เป็ดย่าง

DOUBLETREE BY HILTON HOTEL TORONTO DOWNTOWN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY12

โตรอนโต - สนามบิน

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต้
 • 12.40 น.  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE074

  ** หมายเหตุ สายการบินและรอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

********** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล **************

DAY13

อินชอน – กรุงเทพฯ

 • 16.20 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 18.10 ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE651
 • 21.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


แชร์ให้เพื่อน