อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์

รหัสทัวร์ : Grand UK 11 DAY (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 3 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 159,900 บาท
2 17 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 159,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้าน Bibury หมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ
 • 2
  กลุ่มหินประหลาด Stonehege
 • 3
  โรงอาบน้ำโรมัน Roman Bath
 • 4
  ชมเมืองและปราสาทแสนสวยของสก๊อตแลนด์ Edinburgh
 • 5
  ล่องเรือชมความสวยงาม Windermere lake
 • 6
  ชม สโมรสรดังของโลก Manchester United
 • 7
  ชมเมืองและปราสาทแสนสวย York
 • 8
  ชมหอคอยแห่งลนดอน Tower of London
 • 9
  ชมพระราชวังสุดสวย Windsor Castle
 • 10
  ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ ชมกรุงลอนดอน
 • 11
  ช้อปปิ้ง Bicester Outlet / Oxford Street / Harrods

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ ไอร์แลนด์ 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.30 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
DAY2

กรุงเทพฯ – ลอนดอน – สโตนเฮ้นจ์ – บาธ – โรมันบาธ – คาร์ดิฟ (เวลล์)

 • 00.55น. ออกเดินทางสู่ลอนดอนโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 910
 • 07.15น. เดินทางถึงสนามบินฮีโธรว์ลอนดอน (LONDON)
 • นำท่านชม “สโตนเฮนจ์” (STONEHENGE) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษกลุ่มนี้ นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บรี (Salisbury Plain) ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ “เมืองบาธ” (BATH) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะ อังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว
 • นำท่านเข้าด้านในชม โรมันบาธ (ROMAN BATHS) ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว โดยอาศัย น้ำจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหล ออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียสปี ที่นี่จัดว่าเป็นสปาที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้
 • เดินทางต่อสู่ ผ่านช่องแคบบริสตอล เข้าสู่เมือง คาร์ดิ๊ฟ(Cardiff) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ ใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff Castle) นำท่านถ่ายรูปกับปราสาท เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง และ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นและซื้อของที่ระลึกในย่านถนนควีนส์ แหล่งช้อปปิ้งของเมือง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU CARDIFF HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY3

คาร์ดิ๊ฟ - คอตสโวลส์ – ไบบิวรี – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – แมนเชสเตอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่เขต คอตสโวลส์ เขตหมู่บ้านชนบทแสนสวยของอังกฤษถีง 70 หมู่บ้าน โดยทั้งหมดถูกเรียกว่า Heart Of England นำท่านชมหมู่บ้านไบบิวรี (Bibury) หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศอังกฤษ โดยเอกลักษณ์ของหมู่บ้านก็คือ เป็นกระท่อมหินต่อกันยาวเรียงรายเป็นแถว มีชื่อเรียกว่า Arlington Row
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (Bourton On The Water) หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่รู้จักกันในนามของ “เวนิส แห่งคอตวอลล์” เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตสโวลส์ ดูเงียบสงบมีลําธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำป็นช่วง ๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ “เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน” (Stratford – upon – Avon) เมืองบ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส นำท่านชมเมืองสเตรทฟอร์ดที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์นำท่านเดินเล่นชมเมืองพร้อมถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของบ้านเกิดของ “วิลเลี่ยมเชคสเปียร์ส”SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลก
 • เดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (ระยะทาง 121 ไมล์ ใช้เวลา 2.30 ชม.)เมืองหลวงทางตอนเหนือของอังกฤษ อดีตเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองทีมี 2 สโมสรฟุตบอลที่ชาวไทยชื่นชอบ อย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL MANCHESTER หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY4

แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทฟฟอร์ด – เลค ดิสทริค - ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ - เอดินเบอระ ( สก๊อตแลนด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชมสนามฟุตบอลของทีมฟุตบอล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (MANCHESTER UNITED) ถ่ายภาพกับสนามฟุตบอลทีมในดวงใจที่ได้รับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร หากโชคดี ท่านอาจมีโอกาสเห็นนักฟุตบอล พร้อมขอลายเซ็น
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere)  ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เลคดิสทริค อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองถิ่นกำเนิดของ William Wordsworth กวีผู้มี ชื่อเสียงของอังกฤษ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 • นำท่านนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ ท่านจะได้ชมบรรยากาศเมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่งดงามร่มรื่นที่สุดของอังกฤษ จะเห็นบ้านพักตากอากาศของเศรษฐีชาวอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆ
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเอดินเบิร์ก หรือ เอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม แห่งความภาคภูมิใจของชาวสก๊อต เป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศสก๊อตแลนด์ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 เจ้าของสมญานามกรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ  เป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
TEN HILL PLACE HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY5

เอดินเบิร์ก - แคลตันฮิล – ปราสาทเอดินเบิร์ก – กลาสโกว์ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เข้าชม ปราสาทแห่งเอดินเบอระ (EDINBURGH CASTLE) ที่สร้างตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ซึ่งนับว่าเป็นโบราณสถานที่ชาวสก็อตหวงแหนและให้ความนิยมในการมาเที่ยวชมมากที่สุด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บและดูแล รักษาทรัพย์สมบัติของราชวงศ์มากมาย อาทิ คฑาประจำเมือง พระแสงดาบ มงกุฎ
 • นำท่านขึ้นชมวิวเมือง ณ บริเวณ Carlton Hill ให้ท่านถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของเมืองเอดินเบิร์กตามอัธยาศัย แบบพาโนรามา
 • เดินเล่น ถนนรอแยลไมลส์ (ROYAL MILE), พระราชวังโฮลี่รู๊ด, อนุสาวรีย์ของท่านเซอร์ วอลเตอร์ สก๊อต, อาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างใน สถาปัตยกรรมยุคคลาสสิค จนทำให้เอดินเบอระได้รับการยกย่องว่าเป็นเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ ให้ทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • เดินเล่น ถนนรอแยลไมลส์ (ROYAL MILE), พระราชวังโฮลี่รู๊ด, อนุสาวรีย์ของท่านเซอร์ วอลเตอร์ สก๊อต, อาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างใน สถาปัตยกรรมยุคคลาสสิค จนทำให้เอดินเบอระได้รับการยกย่องว่าเป็นเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ ให้ทุกท่านอิสระตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กลาสโกว์ (Glasgow) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสก็อตแลนด์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำไคลด์ ชาวกลาสโกว์ รู้จักกันในชื่อ กลาสวีเจียนส์ (Glaswegians) นอกจากนี้กลาสวีเจียนส์ยังเป็นชื่อสำเนียงท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งนิยมเรียกกันว่า “Glasgow Patter” เมืองกลาสโกว์นั้นถือเป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองและล้ำหน้ามากที่สุดเมืองหนึ่งและมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเนื่องจากเป็นเมืองท่าใหญ่ของมหาสมุทรแอทแลนติก และปัจจุบันยังเป็นศุนย์รวมการค้าของประเทศสก็อตแลนด์อีกด้วย
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมโกธิค โดยมหาวิหารแห่งนี้ได้เป็นสุสานฝังศพของนักบุญ Saint Mungo ท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้ง ณ ถนน Buchanan Street สถานที่แห่งการจับจ่าย หรือการนัดพบของคนเมือง ถนนสายนี้จะเป็นถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านมาก คุณสามารถเดินชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี
 • อิสระเดินเล่น ณ  จัตุรัสจอร์จ (George Square ) หัวใจสำคัญของใจกลางเมืองวิคตอเรียที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองกลาสโกว์ ตั้งอยู่บนจัตุรัสจอร์จที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ประดับด้วยรูปปั้น 12 รูปปั้นที่มีชื่อเสียงของเมือง ได้แก่ Robbie Burns, Walter Scott และ Queen Victoria ด้านตะวันออกของจัตุรัสถูกครอบงำด้วย Town Hall และหอคอย 230 ฟุตในปีพ. ศ. 2433 ขณะที่ Merchants ‘House เป็นสำนักงานใหญ่ของหอการค้าที่เก่าแก่ที่สุดของสหราชอาณาจักรก่อตั้งเมื่อปีพศ. 1605 ทางตอนใต้ของจอร์จสแควร์ คลังสินค้าศตวรรษที่ 19 เป็นส่วนหนึ่งของ เขต Merchant City อันทันสมัยของเมือง ที่พร้อมกับศูนย์อิตาเลียนเสนอคาเฟ่ที่ไม่ซ้ำกันร้านอาหารและร้านบูติกของนักออกแบบ อิสระท่านตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
DOUBLETREE BY HILTON GLASGOW CENTRAL  HOTEL   หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY6

กลาสโกว์ - เคนไรอัน - เบลฟาสต์ – ไททานิค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองเคนไรอัน (CAIRNRYAN) หมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝั่งตะวันออก
 • 11.30 น. นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากจากฝั่งสกอตแลนด์สู่เมืองเบลฟาสต์ (BELFAST) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไอร์แลนด์เหนือ
 • 13.45 น. เดินทางถึงเมืองเบลฟาสต์ ประเทศไอร์แลนด์เหนือ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมือง เบลฟาสต์ จัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มากด้วยสีสันและชีวิตชีวา ทั้งยังเป็นประตูสู่ชนบทอันเงียบสงบของไอร์แลนด์เหนือ จตุรัส ถนนหลัก และท้องถนนทั่วไปเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียนและจอร์เจียน โดดเด่นสวยงาม ตั้งตระหง่านให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเก็บภาพและชื่นชมกับความงามแบบฉบับไอริช
 • เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชั้น รูปร่างเหมือนหัวเรือลำมหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมือง เรือไททานิคถูกสร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือฮาร์แลนด์และวูลฟฟ์ในเบลฟาสต์ ก่อนที่จะแล่นไปยังเมืองเซาท์แธมตัน ภายในพิพิธภัณฑ์มีการนำห้องจำลองของห้องสันทนาการต่างๆ บนเรือและบันไดใหญ่กลางเรือมาโชว์ด้วย นักท่องเที่ยวยังสามารถสำรวจเรื่องราวของไททานิค ผ่านการแสดงด้วยเทคนิคพิเศษและระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ในปีค.ศ. 1912 ไททานิกเป็นเรือข้ามสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 ปี ด้วยแรงงานมากกว่า 5,000 คน เรือเดินสมุทรอันหรูหราของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจากเซาท์แธมตัน ได้ดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ตั้งแต่เริ่มมีผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้
 • นำไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter) กำแพงสันติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ทำให้ท่านได้สัมผัสและเห็นทั้งสองด้านของชีวิตที่ทันสมัยในเบลฟาสต์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นจีน
CROWNE PLAZA BELFAST ABBEY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY7

เบลฟาสต์ – THE DARK HEDGE - บุชมิลส์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ - ดับลิน - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่ The Dark Hedge ถนนสายต้นบีช อันสวยงามที่ได้รับการปลูกและจัดแต่งให้เป็นซุ้มโค้งสองข้างถนนโดยครอบครัวสจ๊วต ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 สร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็นจนได้มาเป็นฉากในละครดัง และเป็นแลนด์มาร์คอันดับต้นๆ ของไอร์แลนด์เหนือ อุโมงค์ต้นไม้แห่งนี้ มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเกิดจากการปลูกของตระกูลสจ๊วต ในศตวรรษที่ 18 เพื่อเพิ่มบรรยากาศความร่มรื่นและความประทับใจก่อนเข้าถึง Gracehill House ซึ่งปัจจุบันเปิดบริการเป็นสนามกอล์ฟ เมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้สองข้างทางที่ปลูกขึ้นนั้นกลับค่อยๆ เลื้อยโค้งเข้าหากันตามธรรมชาติจนมีสภาพอย่างที่เห็นในทุกวันนี้
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบุชมิลส์ (Bushmills) ที่ตั้งของไจแอนท์สคอสเวย์
 • นำท่านสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่งของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ธรรมชาติอันน่าพิศวงนี้ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่งนอร์ธ แอนทริม โคสต์ มีตำนานเล่า ขานกันต่อมาว่า แนวหินพวกนี้ เกิดจากการสร้างของยักษ์ไอริชที่ชื่อ Finn Mac Cool เพื่อท้าทายประลองยุทธกับยักษ์ฝั่งสก็อตแลนด์ ที่ชื่อว่า Benandonner และนั่นเอง
 • นำท่านชม Giant’s Causeway หินราว 40,000 แท่งที่สูงถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปีที่แล้ว นี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดของโลก
 • นำท่านแวะชมวิวที่ปราสาทดันลูซ (Dunluce Castle)
 • ชมซากปรักหักพังของปราสาทเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณหน้าผา ปราสาทดันลูซ (Dunluce Castle) สร้างขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 1400 โดย Richard Og de Burgh หรือ The Red Earl เมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1513 ปราสาทแห่งนี้ครอบครองโดยตระกูลแมคคลิลลัน (MacQuillan) และเปลี่ยนผู้ครอบครองเป็นแมคดอนแนล (MacDonnell) ในศตวรรษที่ 16 แม้จะได้รับความเสียหายจากพายุไปบ้าง โดยพื้นที่ในส่วนของห้องครัวได้ร่วงลงสู่ทะเล แต่ปราสาทแห่งนี้ยังคงเป็นหนึ่งในปราสาทตามแนวชายฝั่งที่ยังคงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองดับลิน (Dublin) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐไอร์แลนด์
 • เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนแกรฟตัน (Grafton Street) หนึ่งถนนช้อปปิ้งสายหลัก ซึ่งถือว่าเป็นที่ตั้งของร้านค้าที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของดับลิน เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
THE GIBSON HOTEL DUBLIN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY8

ดับลิน - ปราสาทดับลิน – ลอนดอน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม ปราสาทดับลิน (Dublin Castle) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเก่าแก่ที่สุดของไอร์แลนด์ โดยปราสาทนั้นถูกสร้างขึ้นในปี 1204 โดยกษัตริย์จอห์นแห่งอังกฤษ ปัจจุบันปราสาทดับลินนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองของอังกฤษในไอร์แลนด์จนการสร้างของอิสระสาธารณรัฐไอร์แลนด์ในปี 1922 สถานที่แห่งชาติดับลินปราสาทยังได้รับการสถานที่สำหรับการจัดประชุมของสหภาพยุโรปและการจัดงานคอนเสิร์ต

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดับลิน
 • 15.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงลอนดอน โดยสายการบินบริติช แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BA 837
 • 17.05 น. เดินทางถึงสนามบินลอนดอน นำท่านตรวจรับสัมภาระ

** หมายเหตุ รอบไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง **

 รับประทานอาหารค่ำเมนูแบบดีลักซ์ ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น ต้นตำรับเป็ดอันโด่งดัง / หอยเชลล์ / กุ้งมังกร และหลากหลายเมนูความอร่อย

HILTON LONDON KENSINGTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY9

ลอนดอน - Bicester Outlet Village – ถนนอ๊อกฟอร์ด - Burger Lobster

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นําท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต วิลเลจ  (Bicester Outlet Village)
 • นำท่านชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ทั้งของอังกฤษและในยุโรป เช่น Anne  Fontaine  Armani  Bally  Bodum  Bose Burberry  Calvin Klein  D&G  DKNY Diesel  Dior  Dunhill  Ermenegildo Zegna  Fendi  Gucci  Guess  Hugo Boss  Jaeger  Jigsaw  Kipling  L’Occitane Levi’s  Max Mara  Missoni  Molton Brown  Mulberry  Paul Smith  เป็นต้น เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

(เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ทางบริษัทฯ คืนเงินให้ท่านละ 20 ปอนด์)

 • นำท่านเดนทางกลับสู่ กรุงลอนดอน
 • อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนอ๊อกฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของมหานครลอนดอน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกับร้านค้าสองฟากฝั่งถนน และในห้างสรรพสินค้า Selfridges ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูเบอร์เกอร์ลอปสเตอร์

HILTON LONDON KENSINGTON HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY10

ลอนดอน – ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – ลอนดอนอาย – Harrods - พระราชวังวินด์เซอร์ - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เที่ยวชมมหานครลอนดอน บรรยายและนำชมโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ผ่านจัตุรัส ทราฟัลก้าร์, ถ่ายรูปกับรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก, ลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก แล้วขึ้นฝั่งที่ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง
 • นำท่านเข้าชมทาวเวอร์ออฟลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุก และแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง นำชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1”
 • นำท่านสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ, พิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน
 • นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนลอนดอนอาย กระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • เเชิญท่านอิสระ ณ ย่านช้อปปิ้งไนท์บริดจ์ ที่มีห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด อันหรูหราให้ท่านได้เลือกซื้อหาสินค้าแบรนด์จากทั่วยุโรป
 • นำคณะเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์ กษัตริย์วิลเลียมผู้พิชิต เป็นผู้เลือกทำเลก่อสร้างพระราชวัง ซึ่งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์อยู่เบื้องล่าง
 • นำท่านชม พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก
 • ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 20.40 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 923
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน