ทัวร์อิตาลี อุทยานโดโลไมต์ – ทิโรล 10 วัน (ใบไม้เปลี่ยนสี)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์อิตาลี อุทยานโดโลไมต์ – ทิโรล 10 วัน (ใบไม้เปลี่ยนสี)

รหัสทัวร์ : GRAND + UNSEEN DOLOMITES 10 DAYS (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 16 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 139,900 บาท
2 7 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 139,900 บาท
3 20 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 139,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  อุทยานแห่งชาติ Dolomites สวยสุดๆ และได้รับ (Unesco)
 • 2
  เปิดประสบการณ์ Hiking ยอดเขา Tre Cime di Lavaredo ยอดเขา 3 ยอด สัญลักษณ์ของอุทยานโดโลไมต์
 • 3
  นั่งกระเช้าสู่ Alpe di Siusi ที่ราบบนยอดเขาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป (Unesco)
 • 4
  นั่งกระเช้าสู่ Seceda ยอดเขาที่สูงที่สุดในโดโลไมต์
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Val di Funes หมู่บ้านมรดกโลกสุดสวยของอุทยานโดโลไมต์
 • 6
  ชมทะเลสาบ Lake Braies ทะเลสาบสีเขียวมรกต ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโดโลไมต์ (Unesco)
 • 7
  ชมทะเลสาบ Misurina Lake หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในโดโลไมต์
 • 8
  ชมทะเลสาบ Antono หนึ่งในทะเลสาบสุดสวยของโดโลไมต์
 • 9
  ชมหมู่บ้าน Mittenwald / Garmisch หมู่บ้านเฟรสโก้บาวาเรีย สุดสวย (Unseen)
 • 10
  ชมเมือง Brixen / Bolzno / CORTINA D’AMPEZZO เมืองสวยในอุทย่นโดโลไมต์
 • 11
  ชมเมือง Innsbruck หนึ่งในเมืองสวยทที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • 12
  ชมโบสถ์ Ettal หนึ่งในโบสถ์สวยของเยอรมัน (Unseen)
 • 13
  ชมเมือง Munich เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์อิตาลี เส้นทางพิเศษเจาะลึก อุทยานโดโลไมต์ – ทิโรล

10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

มิวนิค (เยอรมัน) – โบสถ์เอททัล การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น - อุทยานแห่งชาติโดโลไมต์ (อิตาลี) - ออร์ติเซ่

 • 00.50 น.  ออกเดินทางบินตรงสู่มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 924
 • 07.05 น.เดินทางถึง เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี
 • นำท่านชม สำนักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล (Ettal Abbey) ) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชม.) สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1330 ตรงกับวันนักบุญวีตาลิสแห่งมิลาน (Vitalis of Milan) โดย จักรพรรดิลุดวิกที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือลุดวิกชาวบาวาเรียน (Ludwig the Bavarian) ที่หุบเขากราสแวง Ettal Abbey Germany Stock Photo - Download Image Now - iStock

หมายเหตุ :  การเข้าชมด้านในโบสถ์บางวันหากมีพิธีสำคัญจะไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ให้ชมได้แค่เพียงภายนอกเท่านั้น

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง การ์มิสช์ ปาร์เทนไครเช่น (Garmisch-Partenkirchen) เป็นหนึ่งใน เมืองที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมนี เป็นเมืองเล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันบ้านเรือนตกแต่งด้วยสไตล์บาวาเรียน มีภาพเขียนสีตกแต่งตามบ้านเรือนและถือเป็นประตูสู่ยอดเขา Zugspitze ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมันนี                                                                                                    The Beautiful Alpine Town of Garmisch-Partenkirchen, Germany | Amusing Planet

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่อุทยานแห่งชาติในเขตเทือกเขา โดโลไมท์ ( Dolomites ) เขตทิโรลของประเทศอิตาลี สถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักน้อยมาก แต่ความสวยงามของโดโลโมท์เป็นที่เลื่องลื่อซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ที่องค์กรยูเนสโกรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ  (Unesco)
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง ออร์ติเซ่ (Ortisei)  เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท์ เป็นเมืองรีสอร์ทเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขา Dolomites Val Gardena โดยมีเทือกเขาต่างๆอยู่รายล้อม เช่น Seceda, Resciesa, Alpe di Siusi, Monte Piz และ Col de Mesdí ฯลฯ ที่นี่จัดได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดโลไมท์ในด้านตะวันตก จึงมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนตลอดทั้งปีOrtisei Images – Browse 3,744 Stock Photos, Vectors, and Video | Adobe Stock
 • นำท่านเดินย่านใจกลางเมืองที่มีร้านค้า ร้านอาหาร และโรงเเรมต่างๆตั้งอยู่ อาคารเเต่ละหลังต่างมีเอกลักษณ์และตกเเต่งได้อย่างน่ารัก สวยงาม เป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นและจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก บางคนยกย่องให้เป็นถนนคนเดินสายช็อบปิ้งที่สวยงามที่สุดของโดโลไมท์เลยทีเดียว ให้ท่านชมโบสถ์ Saint Ulrich ตั้งอยู่ทิศเหนือของเมือง สถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนสซองซ์และประติมากรรมบาโรกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 3 คืน) 

หมายเหตุ : โรงแรมออร์ติเซ่ มีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY3

ทะเลสาบ Carezza - เมืองโบซาโน่ -วาลด์ เด ฟุเน่ - โบสถ์ Santa Maddalena - โบสถ์ San Giovanni- ออร์ติเซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมทะเลสาบ Carezza Lake หรืออีกชื่อคือ “Lec de ergobando” แปลได้ว่า ทะเลสาบสายรุ้ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่มีชื่อเสียงในอุทยานโดโลไมต์ น้ำในทะเลสาบมีหลายเฉดสีตั้งแต่ เขียว,เทอร์ควอยซ์,ฟ้าและน้ำเงิน ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ถูกเรียกว่าทะเลสาบสายรุ้ง มีฉากหลังเป็นเทือกเขา Latmar  ด้วยวิวทะเลสาบสีเขียวทองที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยเขาสูงปลายแหลม สะท้อนสีสันหลากหลายของธรรมชาติ เป็นอีกจุดแวะถ่ายรูปที่พลาดไม่ได้**                                                          Carezza lake - The Mystic Majestic | This image shows the Ca… | Flickr
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโบลซาโน (Bolzano)  เมืองใหญ่สุดเป็นประตูสู่เขตโดโลโมต์ นำท่านเดินเล่นชมจัตุรัสกลางของ Bolzano คือ Piazza Walther (Waltherplatz) ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่มีการจัดตลาดและเทศกาลต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งโบสถ์สำคัญของเมืองด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย                                                                                                  Walthersquare • Castles & palaces in South Tyrol

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ชุมชน Val di funes หรือ Villnöß ชุมชนเล็กๆทางภาคตะวันตกของอุทยานโดโลไมต์ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆ 6 หมู่บ้าน โดยมีชื่อเสียงจากการมีวิวทิวทัศน์ที่สวยที่ในเขต South Tyrol
 • อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเก็บภาพความประทับใจอีกนึงสถานที่  ณ โบสถ์ Santa Maddalena  โบสถ์ที่ถือเป็นสถานที่ไฮไลต์ทที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในอุทยานโดโลไมต์ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีฉาหหลังเป็นเทือกเขา Odles (การเดินขึ้นไปเก็บภาพความประทับใจนี้ ท่านจะต้องเดินขึ้นเนินประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อไปเก็บภาพ)                                              Premium Photo | Golden autumn in val di funes valley and chapel santa maddalena. odle mountain group. dolomite's mountains, italy
 • นำท่านถ่ายรุปกับโบสถ์ St.Johannโบสถ์เล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยต้นสนและ ยอดเขาแหลมของเทือกเขาโดโลไมต์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในโดโลไมต์ที่ถูกถ่ายภาพเป็นอันดับต้นๆ เลยที่เดียว    Church of St Johann Dolomites Italy | Amazing buildings photographers love but you've probably never seen - Travel
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก  อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือรrะดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

ออร์ติเซ่ - ขึ้นกระเช้า SECEDA - ขึ้นกระเช้า Alpe Di Siusi - ออร์ติเซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ Ortisei – Funes – Seceda นำท่านนั่งกระเช้า 2 ต่อ เพื่อขึ้นชม ยอดเขา Seceda ความสูงประมาณ 2,500 เมตร โดยความพิเศษของยอดเขาคือ มีลักษณะ ลักษณะคล้ายเปลวเพลิงที่เป็นหิน จนนักท่องเที่ยวต่างให้เรียนขานกันว่า Flame frozen in stone  Dolomites Seceda Mountains Val - Free photo on Pixabay

หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน หรือหากยังไม่เปิด 

** เคเบิ้ลคาร์ขึ้นชม Seceda  ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.  – 2 พ.ย. 2565  **

*** หมายเหตุ : หากกระเช้ายังไม่เปิดหรือไม่สามารถขึ้นชมได้ทางบริษัทจะนำท่านเปลี่ยนไปชมหมู่บ้านKastelruth/Castelrotto ซึ่งถือเป็น1ใน5หมู่บ้านในเขตโดโลไมต์ที่สวยงาม ***

 • ให้ท่านอิสระได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจจากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้า ขึ้นสู่บนเนินเขาที่เราเรียกว่า “ALPE DI SIUSI” นำท่านชมวิวทิวทศน์บนทุ่งหญ้า ราบเลียบบนภูเขา Seiser Alm ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Unesco อีกด้วย
 • นำท่านขึ้นกระเช้า Ortisei / St.Ulrich – Seiser Alm  / Alpe di Suisi นำท่านขึ้นไปที่ระดับความสูง 1,684 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล                                                                                          Wallpaper autumn, mountains, Alps, Italy, house, The Alpe di Siusi images for desktop, section пейзажи - download
 • ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันประหลาดมหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่น
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือนั่งจิ๊บกาแฟตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน 

**กระเช้าขึ้นชม Alpe Di Siusi เปิดตั้งแต่วันที่  14 พฤษภาคม –  2 พฤศจิกายน 2565 **

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
GENZIANA ORTISEI HOTEL หรือรrะดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมออร์ติเซ่ มีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY5

บริกเซ่น - ทะเลสาบเบรียส – ทะเลสาบมิซุลิน่า - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำเดินทางเมืองสู่เมืองบริกเซ่น (Brixen) (ระยะทาง 30  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)  เมืองเก่าแก่ในแคว้น South Tyrol ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองโดยเมืองบริกเซ่นมีโบสถ์ประจำเมืองคือ Cathedral of Brixen ที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่10 และมีการรีโนเวตใหม่ในศตวรรษที่18 เป็นโบสถ์สไตล์บาโรก ที่สวยงาม นำท่านชมโบสถ์ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย Bressanone / Brixen in Italy – Stay urban in the Dolomites
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส ( Lake Braies ) หรือ (Pragser Wildsee)  (ระยะทาง 60  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าไข่มุกแห่งโดโลไมต์ ตั้งอยู่ในหุบเขาโดโลไมต์ และยังได้เป็นส่วนหนึ่งใน มรดกโลก (Unseco) อีกด้วย                                                  Amazing view of Braies Lake - Lago di Braies - with autumn fores - Emerging Europe
 • ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ Lake Antorno ทะเลสาบเล็กๆ ที่อยู่ห่างจากทะเลสาบมิซูริน่า เพียง 2 กิโลเมตรที่มีฉากหลังเป็นยอดเขา Tre Cime เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกัน
 • ให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย (ระยะทาง 40  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)      Antorno lake with famous Tre Cime di Lavaredo peaks in autumn, Dolomites, Italy | Windows 10 Spotlight Images
 • นำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งทะเลสาบ มิซูลิน่า (MISURINA LAKE) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขา ที่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในโดโลไมท์
 • นำท่านเดินเล่นชมวิวทะเลสาบเก็บภาพสุดความประทับใจจากนั้น (ระยะทาง 5 กม.ใช้เวลา 10 นาที )  Fantastic sunny view of famous Misurina lake during autumn period Stock Photo by Pilat666
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (CORTINA D’AMPEZZO)  (ระยะทาง 20 กม.ใช้เวลา 30 นาที )เมืองสกีรีสอร์ทที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ (DOLOMITE) คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ สกีรีสอร์ท BEST OF THE ALPS เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน FOR YOUR EYE ONLY                An Adventurer's Guide to What to Do and Where to Stay in Cortina d'Ampezzo, Italy | TravelAge West

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
HOTEL BELLEVUE SUITES & SPA CORTINA D’AMPEZZO หรือเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2คืน)

หมายเหตุ : โรงแรม มีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY6

คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – HIKING ยอดเขา Tre Cime di Lavaredo - ยอดเขา Ra Gusela - คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดิน Hiking  ระยะทางไป – กลับประมาณ  5 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเพื่อนำท่านเดินไปชมยอดเขา Tre Cime di Lavaredo ( The Three Peaks of Lavaredo) คือสามยอดเขาที่เป็น Iconic ของอุทยานโดโลไมต์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเเห่งชาติ Tre Cime Naturel Park                        Tre Cime Di Lavaredo Images | Free Vectors, Stock Photos & PSD
 • จากนั้นให้ท่านเก็บภาพความประทับใจของ ยอดเขา Tre Cime di Lavaredo ตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินกลับทางเส้นทางเดิม

*** หมายเหตุ : ท่านที่จะเดิน Hiking  ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินได้สะดวกเท่านั้น ท่านที่ไม่ประสงค์จะไปเดิน hiking หรือไม่สะดวกที่จะไปเดิน ให้ท่านพักผ่อนอยู่โรงแรมที่พักเมืองคอร์ติน่า  โดยเมืองคอร์ติน่ามีสินค้าหลากหลายทั้งแบรนด์ชื่อดังและสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย ***

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคอร์ติน่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เส้นทาง Passo di Giau เพื่อนำท่านถ่ายรูปกับ Ra Gusela  ภูเขารูปทรงพีระมิด เหนือทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ระยะทาง 40 กม.ใช้เวลา 45 นาที ) Passo Giau in moto sui migliori passi delle Dolomiti | Moto Excape
 • จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินชมเมืองคอร์ติน่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

HOTEL BELLEVUE SUITES & SPA CORTINA D’AMPEZZO หรือเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – ทะเลสาบDurrensee - อินน์สบรูค

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอินน์สบรูคประเทศออสเตรีย ระหว่างทางนำท่านแวะถ่ายรูปกับทะเลสาบ Durrensee หนึ่งในทะเลสาบที่สวยงามในอุทยานโดโลไมต์ (ระยะทาง 20  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที.) อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ                                                  The Dolomites of Sesto, Italy - a paradise in summer and winter
 • นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินน์สบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 145  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2.15 ชม.) หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน “Inn River” และโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาเอลป์                                                                                              Innsbruck Tourist Sightseeing Card - Book Online at Civitatis.com

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ อาคารหลังคาทองคํา (Goldenness Dachl) ที่สร้างขึ้นด้วยความประณีตละเอียดอ่อน และมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ประทับใจกับ เฮลบลิงเฮ้าส์ (Helblinghaus)ตึกสมัยโกธิคตอนปลายที่มีการเพิ่มศิลปะแบบโรโค เข้าไปในศตวรรษที่18 ทําให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้น โรงแรมโกลเดน เนอร์แอดเลอร์ (Goldener Adler Hotel) สร้างตั้งแต่ ค.ศ.ที่16 เป็น โรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองและยังเคยใช้ต้อนรับ อะคันตุกะจากต่างแดน มาแล้วอย่างมากมาย  Innsbruck Holidays | Summer & Winter in Austria | Tirol
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พระราชวัง ฮอฟบูร์ก “Hofburg Palace” พระราชวังที่ราช สํานักใช้แปรพระราชฐานในช่วงฤดูหนาวและบันทึกภาพสวยจากอาคาร เรอเนสซองส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรีย
 • นำท่านเดินชมเมืองอินน์สบรูค ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
GRAUER BAR HOTEL INNSBRUCK หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองอินน์สบรูค มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปนอนเมืองใกล้เคียง

DAY8

อินน์สบรูค – มิดเท่นวาด์ - มิวนิค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง มิดเท็นวาลด์ (Mittenwald) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) พรมแดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรีย หมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเอลป์ และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น1 ใน 10 หมู่บ้านติดอันดับความสวยของเยอรมัน  ถือเป็นสถานที่ UNSEEN ของเยอรมันด้วย นำท่านชมเมืองสูดอากาศอันบริสุทธิ์ เดินเล่นนั่งจิบกาแฟ ชมวิวทิวทัศน์หรือเลือกสินค้าที่ระลึก 19 Best Hotels in Mittenwald. Hotels from $60/night - KAYAK
 • นำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมัน(ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย  นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย  อย่างโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ                                               Munich travel tips: Where to go and what to see in 48 hours | The Independent | The Independent

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ จตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นตลาดเรียกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็นที่ตั้งของ New Town Hall ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น้ำพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสียงระดับโลก                                             Things to do in Munich -

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  ขาหมูเยอรมัน + เบียร์

SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

มิวนิค - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 14.20 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 925
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 06.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน