ทัวร์ฝรั่งเศส – อิตาลี (อัลซาส – เบอร์กันดี – เอลป์)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฝรั่งเศส – อิตาลี (อัลซาส – เบอร์กันดี – เอลป์)

รหัสทัวร์ : CHARMING VILLAGE IN ALSACE&BURGUNDY&ALPS
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 5 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 102,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้าน SAMUE – EN – AUXOIS หมู่บ้านแห่งปราสาทสุดสวย
 • 2
  ชมหมู่บ้าน EQUISHEIM, RIQUEWIHR, RIBEAUVILLE, COLMAR หมู่บ้านสุดสวยของฝรั่งเศส
 • 3
  หมู่บ้าน YVOIRE อายุกว่า 700ปี ได้ขึ้นชื่อว่าหมู่บ้านดอกไม้
 • 4
  ชมหมู่บ้าน BELLAGIO / VARRENNA
 • 5
  ชมเมือง ANNECY สุดสวยริมทะเลสาบสวยติดอันดับโลก
 • 6
  ชมหมู่บ้าน CHAMONIX หมู่บ้านตากอากาศในเขตเทือกเขาเอลป์
 • 7
  ขึ้นเคเบิ้ลไฟฟ้าสูงสุดในโลก Aiguille du Midi ชมวิวยอดเขา Mont Blance
 • 8
  ชมเมือง BEAUNE เมืองศุนย์กลางแห่งการผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลก
 • 9
  ชมเมือง LYON เมืองสุดสวยประตูสู่เอลป์ของฝรั่งเศส
 • 10
  ชิมไวน์ ณ โรงผลิตไวน์ชื่อดังของโลก
 • 11
  ช้อปปิ้ง MILAN เมืองแฟชั่นของโลก
 • 12
  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
CHARMING VILLAGE IN ALSACE&BURGUNDY&ALPS
ทัวร์ฝรั่งเศส – อิตาลี (อัลซาส – เบอร์กันดี – เอลป์)
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
  พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริก(สวิตเซอร์แลนด์) – เอกิซไฮม์ (ฝรังเศส) - กอลมาร์

 • 04.45น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยเที่ยวบินที่ TG970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.15น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านสู่หมู่บ้าน เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 145 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) Les Plus Beaux Villange de France เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Typical Villageมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ บ้านเรือนเป็นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยในยุคกลางกว่า 70 หลัง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) เมืองในแคว้นอาลซัส ประเทศฝรั่งเศส และเป็นหนึ่งใน ในฝรั่งเศส(เมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก) ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอาลซัส และยังเป็นบ้านเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบเทพีเสรีภาพ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE  HOTEL UNTERLINDEN COLMAR หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

DAY3

กอลมาร์ – ริโบวิลล์ - ริคเวีย – โบน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน ริโบวิลล์ (Ribeauville) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 20 นาที )เป้นหมู่บ้านเล็กๆ ในแคว้นอัลซาส มีชื่อเสียงและโด่งดังจากทัศนียภาพ อาคารบ้านเรือนสีสัน แบบในยุคกลางตามแบบแคว้นอัลซาส รายล้อมไปด้วยด้วยไร่องุ่น
 • นำท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villange de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย บ้านเรือนที่อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นที่ไว้สำหรับทำไวน์
 • เดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรือนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ท่านเลือกนั่งจิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปจนเป็นที่พอใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางบนเส้นทางสายไวน์ สู่เมือง โบน (Beaune) เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี(ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เป็นหนึ่งในศุนย์กลางค้าไวน์ที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส ได้ชื่อว่าเป็น Capital of Burgundy wines และถือเป็นเมืองเก่าแก่ และสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งเขต Cote d’Or  ในท่านชื่นชมธรรมชาติระหว่างทางท่านจะผ่านไร่องุ่นที่ถูกปลูกไว้ 2 ข้างทาง ให้ท่านได้ชื่นชมไร่องุ่นบนเส้นทาง Route des Grands Crus เส้นทางแห่งไวน์ที่มีชื่อเสียงที่สุด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE  HOTEL BEAUNE CENTRE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พัก 2 คืน )

DAY4

เซมูร์ ออง น๊อกซัวซ์ (Unseen) - ชมเมืองโบน - ชมโรงผลิตไวน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่หมู่บ้านในยุคกลาง เซมูร์ ออง น๊อกซัวร์ (Semur – en – Auxoise) (Unseen) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)  (เราคือบริษัททัวร์ไทยจัดเข้าไปเที่ยวทัวร์แรก ) หมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน มีป้อมปราการ ในศตวรรษที่13 บ้านเรือนสไตน์ยุคกลางโบราณมีแนวกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน มีมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ Armancon อยู่ในจังหวัดโกต-ดอร์ (cote-d’or) เป็นเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเมืองแห่งปราสาทและป้อมปราการอันสวยงาม และยังเป็นหนึ่งในเส้นทางของการแข่งขันจักรยานทางไกลที่มีชื่อเสียงที่สุดในชื่อว่า Tour de France
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองให้ท่านได้ถ่ายรูปกับมุมสวยๆของเมืองและให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าสู่เมืองเก่าของเมืองโบน นำท่านเข้าชมโฮสปิคส์ เดอ โบน (Hospices de Beaune ) หรือ โอเต็ล ดิเญอ เดอ โบน (Hotel- Dieu de Beaune) สมัยก่อนคือโรงพยาบาลสำหรับคนจน ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่14 โดยนิโคลัส โรแลงค์ นายกรัฐมนตรีแห่งเบอร์กันดี ถือว่าเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่สวยงามในศตวรรษที่ 15
 • นำท่านเล่นชมเมืองโบน ให้ท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ Collegiale Basilique Notre Dame โบสถ์ประจำเมืองเก่าแก่ จากนั้นให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชมโรงผลิตไวน์ ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีและชิมไวน์ที่มีชื่อเสียง และให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
MERCURE  HOTEL BEAUNE CENTRE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

DAY5

โบน – ลียง - อานซี

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลียง (Lyon) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศฝรั่งเศสรองจากปารีส อยู่ทางตะวันออกตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโรน และเมืองหลวงของแคว้นโรนาลป์ (Rhône-Alpes) ตั้งอยู่ระหว่าง ปารีส กับ มาร์กเซย มีสัญลักษณ์เป็นสิงโต นอกจากนี้แล้วเมืองลียงยังเป็นที่รู้จักกันในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคารประวัติศาสตร์ที่สวยงามจากทุกยุคสมัย
 • นำท่านนั่ง Funiculaire (cable railway) ขึ้นสู่เนินเขา Fourvière Hill ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารนอร์ทเธอดามเดอโฟร์วีเยร์ (Basilique Notre Dame de Fourvière) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เปรียบเสมือนเป้าหมายของนักเดินทางที่มาเยือนเมืองลียง วิหารแห่งนี้มีคนเข้าไปชมไม่น้อยกว่า 2 ล้านคนต่อปี
 • เข้าชมด้านในมหาวิหาร ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อระลึกถึงเหล่าทหารกล้าของฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในสงครามปรัสเซีย ด้านในวิหารประดับตกแต่งด้วยโมเสค หินอ่อนและทองคำ มีความสวยงามตามแบบคริสตจักรคาทอลิก
 • นำท่านเข้าสู่ จัตุรัส Bellecour (Place Bellecour) เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และเป็นที่นัดพบยอดฮิตของผู้คนในลียง พื้นที่รอบๆ ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิก ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำโรห์น (Rhone River) และแม่น้ำโซน (Saone River) และสิ่งที่สะดุดสายตาและมีชื่อเสียงมากที่สุดของจัตุรัสแห่งนี้ได้แก่อนุสาวรีย์บรอนซ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่สิบสี่ในอริยาบทนั่งสง่าอยู่บนหลังม้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ง
 • นำท่านสู่เมือง อานซี่ (Annecy) เมืองเก่าเล็กๆ น่ารักที่อยู่ท่ามกลางทะเลสาบ Annecy Lake และเทือกเขาเอลป์ (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.30 ชม.) เป็นเมืองตากอากาศที่สวยและบรรยากาศดีมากๆ อยุ่ห่างจากเมืองเจนีวาเพียง 35 กิโลเมตร
 • นำท่านชมเมืองเก่าถ่ายรูปกับ Palais de L’Isle เป็นมุมกลางน้ำ ตั้งโดดเด่นอยู่ในคลอง เคยเป็นที่อาศัยของตระกูลเดล ลิส์ล สร้างในศตวรรษที่ 12 แต่อีก 200 ปีกลายสภาพเป็นศาล จากนั้นก็เป็นคุก แล้วมาเป็นโรงกษาปณ์ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นที่ทำการของรัฐในศตวรรษที่ 15 แล้ว  กลับมาเป็นคุกใหม่อีกครั้งในช่วงปฏิวัตฝรั่งเศส  จนถึงปี 1986 ทางการฝรั่งเศสได้เข้าบูรณะใหม่ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงนิทรรศการ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NOVOTEL ANNECY หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY6

อานซี - เจนีวา – อีวัวร์ - ชาโมนิกซ์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร /ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที)
 • นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก
 • นำท่านชมน้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬกิาดอกไม้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกจิบกาแฟ นั่งชมบรรยากาศ โรแมนติคสุดๆ  \
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire) (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ที่ยังมีการอนุรักษ์เก็บรักษาปราสาท ประตูเมือง และกําแพงเก่าแก่เอาไว้ ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน 18 ที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่เมือง ชาโมนิกซ์ (CHAMONIX) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) เป็นเมืองที่นักเล่นสกีและนักปีนเขานิยมมาเล่นสกีหรือปีนเขาที่แห่งนี้โดยมียอดเขามองบลังค์ (MONT BLANC)เป็นจุดหมายปลายทาง
 • นำท่านกลับเมืองชาโมนิกส์ ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขาสูง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ชมเมือง ชาโมนิกซ์ ที่เป็นเมืองตากอากาศสีสันสดใส และมีการตกแต่งบ้านเรือนไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกมากมายกับบรรยากาศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูง หากอากาศดีๆ ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามองบลัง ที่สูงถึง 4,807 เมตร สูงสุดในยุโรป และ อันดับที่ 11 ของโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
MERCURE HOTEL CHAMONIX CENTRE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

ชาโมนิกซ์ - AIGUILLEDU MIDI – ชมยอดเขามองบลังค์ - มิลาน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ (Aiguille du Midi) ด้วยความสูงระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ้นเมือปี คศ 1955 ใช้เวลาประมาณ 45 นาที จากสถานีนี้ท่านสามารถมองเห็นยอด เขามองบลังค์ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป (สูงกว่าจุงฟราวน์) และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ที่มีความสูง 4,807 เมตร ในท่านอิสระเล่นหิมะหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง มิลาน (MILAN) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชม.) เมืองสาคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลกษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
RADISSON BLU MILAN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2คืน)

DAY8

เจนัว - ปอร์โตฟิโน่ - SERRAVALLE OUTLET - มิลาน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศอิตาลี
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน วาเรนน่า (Varrenna) หมู่บ้านเล็กๆ สีสันสวยงาม ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1ใน 3 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในทะเลสาบโคโม่ นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านให้ท่านถ่ายรูป เลือกซื้อ สินค้า ตามอัธยาศัย
 • นำท่านนั่งเรือ ferry ข้ามไปยังหมู่บ้าน เบลลาจิโอ (Bellagio) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับการยอมรับว่าสวยงามที่สุดในทะเลสาบโคโม่ เป็นหมู่บ้านที่มีบุคคลมีชื่อเสียง มหาเศรษฐีต่างมาซื้อบ้านพักหมู่บ้านแห่งนี้ นำท่านเดินชมเมืองเบลลาจิโอ ให้ท่านได้เดินชิวๆ เลือกซื้อของที่ระลึกของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU MILAN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

มิลาน – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • 14.05 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 06.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน